Sote-tekoälyhackathonin osallistujat ratkomassa terveydenhuollon haasteita

 |   Microsoft News Center

Joukko ihmisiä, jotka osallistuivat Sote-tekoälyhackathoniin.

Kuva: Hello Brands Oy

Microsoft järjesti Sote-tekoälyhackathonin, jossa etsittiin innovatiivisia tekoälyratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueille.

Yhdessä ekosysteemin voimin hackathon-tiimit innovoivat tekoälyn avulla ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin. Sote-tekoälyhackathon on pidettiin 17. –19.6. Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Hackathon-tiimit loivat tekoälypohjaisia, käytännönläheisiä ratkaisuja tekoälyn avulla vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin. Hackathonin haasteet perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Digifinlandilla teettämään tutkimukseen Tekoäly hyvinvointialueilla: sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapaukset ja kansallinen edistäminen.

Sote-tekoälyhackathon on merkittävä askel kohti STM:n visiota ekosysteemiajattelusta, jossa teknologia ja tekoäly ovat keskeisessä roolissa sote-sektorin uudistamisessa. Tavoitteena oli löytää uusia tapoja ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita tekoälyn avulla. Tämä on tärkeä askel kohti parempaa ja tehokkaampaa palvelua meille kaikille”, kertoo Katja Kimonen, myyntijohtaja terveydenhuolto & kunnat ja kaupungit, Microsoft.

“Kun saamme tärkeitä, mutta rutiininomaisia ja aikaa vieviä tehtäviä automatisoitua tekoälyn avulla, niin hoitajat voivat keskittyä vielä enemmän asukkaiden hoivaan ja hyvinvointiin. Tämä lisää työnhyvinvointia ja voi lisätä koko alan veto- ja pitovoimaa”, jatkaa hackathonissa mentorina toiminut Jukka-Pekka Luhanko, Attendon tietohallintojohtaja.

Myös Jari Porrasmaa, CDO, Keski-Suomen Hyvinvointialueelta, toimi tiimien mentorina. Hänen mukaansa ideoita oli valtavasti ja tiimien tuotoksista nousi esille muutamia timantteja, jotka voidaan hioa varsinaisiksi toteutuksiksi:

”Varsinaiset isot vaikutukset tulevat, kun tekoäly saadaan siirrettyä toimistotyön prosesseista kliinisiin prosesseihin, joihin hyvinvointialueen kustannukset kohdentuvat. Sosiaali- ja terveydenhuolto on varsin reguloitu toimiala, ja kehitys vaatii oman aikansa. Hackathonissa on tunnistettu myös kohteita, joissa säädösvaateet eivät muodosta estettä. Sielläkin voimme edetä ketterästi, mutta muistaen isomman kokonaisuuden vaativan systemaattista työtä ja lääkintälaitteeksi suunniteltuja ratkaisuja.”

Voittajat ratkomassa ajankohtaisia ongelmia

Hackathonin avulla innovoitiin 23 loistavaa ideaa ja haluamme ehdottomasti nähdä niitä kaikkia vietävän tuotantoon. Hackathonin päätteeksi tuomaristo valitsi kuitenkin lopulta kolme voittajaa:

  • Innokas: Antti Kaltiainen, Heikki Miinalainen, Jussi Koskinen
  • Tietoevry: Miro Miettinen, William Nordgren, Touho Siitonen, Väinö Vuorinen
  • Accenture x Pirha: Maarit Manninen, Kristiina Rinkineva, Robin Perälä, Joel Wickström

Tuomaristo arvioi ratkaisujen innovaation, toteutettavuuden, vaikutuksen, käytettävyyden ja esittelyn perusteella.

Kotihoidon ajanpuutteeseen suunnitteluapua

Innokas-tiimin valitsevana ongelmana oli kotihoidon ajanpuute ja henkilökunnan vaihtuvuus, jotka johtavat hoitovirheiden yleistymiseen.

Ratkaisu: Puhelinsovellus, jossa tekoäly auttaa hoitokäyntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Sovellus näyttää työvuoro-, käynti- ja huomionäkymät, generoi listan asiakkaan tarpeista aikaisempien kirjausten perusteella, auttaa kirjaamaan käynnin tiedot ja havaitsee mahdolliset poikkeavuudet kirjauksissa.

Tuomaristo näki, että valittu kohde on tärkeä meille kaikille tulevaisuudessa. Ratkaisu helpottaa muun muassa kirjaamisen automatisoimista ja tietoa voidaan hyödyntää jokaisen omalla äidinkielellä.

Kotihoidon virhealttiuden vähentäminen

Tietoevry-tiimi lähti liikkeelle kotihoidon haasteista – kuten tarvikelistan luominen, asiakkaaseen perehtyminen ja käyntiraporttien luominen – jotka vievät aikaa ja ovat virhealttiita.

Ratkaisu: Puhelinsovellus, jossa tekoäly auttaa hoitokäyntien suunnittelussa ja toteutuksessa, vapauttaen aikaa asiakkaan hoitoon ja parantaen palvelun laatua. Hoitaja voi kommunikoida sovelluksessa omalla äidinkielellään, mikä sujuvoittaa työntekoa.

Tuomariston mukaan ratkaisussa korostui erittäin hyvä käyttökokemuksen paketointi, eri kielien huomioiminen ja loppukäyttäjien käyttökokemus.

Tekoälyllä lapsen palvelutarveenarviointia

Accenture x Pirha -tiimi valitsi haasteekseen lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun, sosiaalistyöntekijöiden ylikuormituksen ja lakisääteisten käsittelyaikojen ylittymisen.

Ratkaisu: Virtuaalinen avustaja Auto-PTA, joka generatiivisella tekoälyllä koostaa lapsen palvelutarpeen arvioinnin (PTA) isommasta asiakaskertomuksesta, auttaen sosiaalihuollon ammattilaisia pysymään lakisääteisissä käsittelyajoissa ja kohdentamaan aikansa asiakastyöhön.

Tuomaristo arvosti tiimin ratkaisun pitchausta, ratkaisun laaja-alaisuutta sekä erityisesti tuottavuuden kasvattamista lapsen palvelutarpeen arvioinnissa.

Luvassa lisää yhteistyötä ja kehitystä

Sote-tekoälyhackathon oli suunniteltu edesauttamaan digitaalisia innovaatioita sote-alalla ja tekoälyn käytön laajentamista. Tapahtuma korosti jatkuvan kehityksen merkitystä alalla.

On olennaista, että hackathonissa kehitetyt ideat jatkokehitetään eteenpäin, niin että ne voivat tarjota konkreettisia etuja sote-alalle ja parantaa kansalaisten palveluita. Syksyllä koko ekosysteemin toimijat kokoontuvat jälleen yhteen jakamaan parhaita käytäntöjä ja viemään ideoita konkretiaan.

Tags: ,