Microsoft palkitsee Suomen kumppaneitaan Vuoden kumppani 2024 -tunnustuksilla

 |   Microsoft News Center

Kuvituskuva, jossa vaaleanvihreitä kolmioita ja teksti "Partner of the Year Awards".

Microsoft on jakanut vuosittaiset kumppanitunnustukset teknologiakumppaneilleen Suomessa ja maailmalla. Vuoden kumppani Suomessa -tunnustuksen ansaitsi tänä vuonna Fellowmind Finland. Tämän lisäksi Microsoft palkitsee Suomen kumppaneitaan yhteensä 11 paikallisessa kategoriassa, joista kolme on tänä vuonna uusia kategorioita. Kumppanitunnustuksilla halutaan palkita kumppaniyrityksiä yritysten onnistumisista ja menestyksekkäästä työstä suomalaisten organisaatioiden digitalisaation edistämiseksi.  

Microsoft auttaa asiakkaitaan saavuttamaan enemmän yhdessä noin 2 000 suomalaisen kumppaniyrityksensä kanssa. Microsoftin ja Suomen kumppaniverkoston yhteisen ekosysteemin noin 40 000 teknologia-asiantuntijaa rakentavat asiakkaille innovatiivisia teknologiaratkaisuja ja auttavat paikallisia organisaatioita kasvamaan ja menestymään teknologian avulla. 

”Meille on tärkeää, että kumppaneidemme esimerkillinen työ asiakkaille tuotetuista teknologiaratkaisuista saa ansaitsemaansa tunnustusta. Olemme tuoneet Vuoden kumppani -tunnustuksiin uusia paikallisia kategorioita vuosi vuodelta, sillä haluamme palkita onnistumisia mahdollisimman laaja-alaisesti monipuolisen ekosysteemimme eri osa-alueilla”, sanoo Microsoft Oy:n kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja Tarja Jernström. 

Fellowmind Finland Oy valittiin Vuoden kumppaniksi Suomessa 2024

Fellowmind on panostanut merkittävästi Microsoft-teknologiaan ja osaamisen kehittämiseen, ja on erikoistunut tarjoamaan kokonaisvaltaisia teknologiaratkaisuja liike-elämän tarpeisiin. He ovat työskennelleet jo lukuisien vuosien ajan Microsoftin kanssa ja ovat erottuneet edukseen uusien pilvipohjaisten teknologioiden, kuten AI, Copilot ja Fabric, käyttöönotossa. Fellowmind on myös aktiivisesti tuonut toimijoita Microsoftin ekosysteemiin ja kouluttanut asiakkaita tekoälyn mahdollisuuksista. 

Heidän pitkäaikainen yhteistyönsä Microsoftin kanssa ja kyky hyödyntää toimialaosaamistaan asiakkaiden hyväksi on tuonut heille tunnustusta. Fellowmind on hyödyntänyt Microsoftin tarjontaa kokonaisvaltaisesti ja on saavuttanut menestystä asiakaslähtöisellä lähestymistavallaan, joka huomioi asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet kokonaisvaltaisesti. 

“Tämä tunnustus on kiitos yli kymmenen vuotta kestäneestä työstä, joka on ollut strategiamme keskiössä ja jonka tavoitteena on ollut rakentaa kokonaisvaltaisia, tuoterajojen yli meneviä asiakasratkaisuja. Nyt, kun Microsoftin myötä maailma on muuttunut suosimaan alusta- ja ekosysteemiajattelua, meidän osaamisemme on entistäkin arvokkaampaa. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet meihin ja uskoneet visioomme sekä opettaneet meille liiketoimintansa ytimen, mahdollistaen näin siirtymisemme IT-hemmoista strategiseksi kumppaniksi”, kiittää Ville Hemmilä, Fellowmindin Suomen maajohtaja. 

Vuoden kumppani -tunnustuksen saajiksi paikallisissa kategorioissa valittiin:

Nordcloud Oy valittiin Vuoden Azure Migration Modernization -kumppaniksi

Julkipilveen erikoistunut Nordcloud palkittiin jo kuudetta kertaa peräkkäin vuoden kumppanina, tänä vuonna erityisesti saavutuksistaan Azure-migraatioissa ja modernisoinneissa. Manageroituna globaalina kumppanina Nordcloud on saavuttanut korkeimman tason kompetenssit useilla Azure-ratkaisualueilla.  

Viimeisen vuoden aikana painopiste on siirtynyt perinteisestä infrastruktuurista pilven turvallisuuden sekä tekoäly- ja OpenAI-ratkaisujen hyödyntämiseen. Nordcloudin “Ninjat” ovat hyödyntäneet Microsoftin liiketoimintayksiköitä ja teknologioita monipuolisesti toteuttaessaan asiakkaille liiketoimintaan ja dataan perustuvia muutoshankkeita ja auttaessaan siten asiakkaitaan menestymään.  

Solita valittiin Vuoden tekoälyinnovaatio -kumppaniksi

Suomesta maailmalle kasvanut teknologia-, data- ja designyhtiö Solita auttaa asiakkaitaan uusimman teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja uudenlaisten, dataa ja tekoälyä hyödyntävien palveluiden rakentamisessa. Yhtiön asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Kela, Ponsse, Tana ja Outokumpu. Solita on investoinut määrätietoisesti tekoälykyvykkyyksien rakentamiseen ja työllistää  800 data- ja AI-asiantuntijaa yhdeksässä maassa.

M-Files valittiin Vuoden Marketplace -ratkaisukumppaniksi

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files mullistaa tietotyöntekijöiden toimintatavat automatisoimalla prosesseja generatiivisen tekoälyn avulla ja tuottamalla pilvipohjaisia tiedonhallintaratkaisuja. Näiden ratkaisujen avulla yritykset ja organisaatiot voivat hallita tietojaan, automatisoida liiketoimintaprosessejaan sekä varmistaa tietojen suojauksen ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen. Tiivis integroituminen Microsoft 365 -ekosysteemiin ja keskittyminen Azure-pilvipalveluihin ovat olleet M-Filesille strategisia valintoja. M-Filesin tarjonnan tuominen Azure Marketplaceen on auttanut yhteisen liiketoiminnan vahvistamisessa Microsoftin kanssa.
 
Tämä tunnustus on varsin ajankohtainen, sillä M-Files on viime aikoina syventänyt Microsoft-kumppanuutta niin teknisesti kuin kaupallisesti. M-Files julkisti juuri integraation Microsoft Copilot -tuotteeseen, ja yritykset ovat vahvistaneet yhteisten asiakkuuksien kehittämiseen liittyviä toimia. 

Digia valittiin Vuoden Dynamics-liiketoimintaratkaisut -kumppaniksi

Ohjelmisto- ja palveluyritys Digia palvelee asiakkaidensa digitalisoitumista laaja-alaisesti yhdistämällä Azuren, Dynamics-palvelut ja analytiikan hyötykäytön kattavaan toimiala- ja kehitysosaamiseensa. Tämä tunnustus viittaa Dynamics 365 -alustaan ja sen päälle rakennettaviin liiketoimintasovelluksiin, jotka tulevat lähivuosina mullistumaan tekoälyn myötä. Digialla uskotaan, että tekoälysovellukset ovat kaikilla Microsoft Dynamics 365 -asiakkailla käytössä vuoden 2024 aikana. 

”Olemme iloisia siitä, että Microsoft näkee Digian panostuksen kumppanuuteen ja pitää arvossa pitkäjänteistä yhteistyötämme. Sekä Digian että Microsoftin strategian ytimessä on tekoälyn tuominen osaksi asiakkaidemme arkea ja liiketoimintaprosesseja, ja tiiviin kumppanuuden kautta pystymme edistämään tätä tavoitetta vahvasti yhdessä”, Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

Sulava valittiin uudessa kategoriassa Vuoden Copilot for Microsoft 365 -kumppaniksi

Konsultointi- ja koulutusyritys Sulava yhdistää ainutlaatuisella tavalla maailmanluokan Microsoft-osaamisen innovatiivisiin ratkaisuihin, huippuluokan teknisiin valmiuksiin sekä tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijuuteen, jotta asiakkaat voisivat saada eniten irti Microsoftin pilviasiakkuudestaan. 

Sulava on uraauurtavalla tavalla vienyt Microsoft-teknologioita työntekijöiden arkeen ja yritysten liiketoimintaan. Yhtiö on ollut apuna nostamassa Suomen yhdeksi johtavista maista Copilot for Microsoft 365:n käyttöönotossa. Viimeisen vuoden aikana Sulava on luonut menestystarinoita yhteisille asiakkaillemme tekoälyratkaisujen saralla hyödyntämällä monipuolisesti pilven mahdollisuuksia ja rakentamalla uusia innovaatioita olemassa olevien ratkaisujen tueksi.

Tekoälyn hyödyntämisessä kyseessä on ennen kaikkea suuri muutos työkulttuurissa, toimintatavoissa ja -malleissa ja Copilotit ovat käyttöliittymä henkilöstölle organisaation AI-palveluihin. 

Sulava on ollut ensimmäisinä Microsoft-kumppaneina panostamassa Copilot-kehitykseen ja tuotteistanut sen käyttöönoton asiakkaiden koko henkilöstölle. Sulava on kouluttanut asiakkaita laajasti mm. suuryrityksissä finanssialalla ja valmistavassa teollisuudessa sekä julkisella sektorilla terveydenhuollossa ja suurilla kaupungeilla, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Tietokeskus ja Arrow ECS Finland valittiin yhdessä Vuoden parhaaksi SMB reseller-kumppaniksi

Yhteistyö on valttia! Suomen parhaita IT-palveluita pk-yrityksille tarjoava Tietokeskus Finland Oy ja innovatiivisia IT-ratkaisuja toimittava lisäarvojakelija Arrow ECS Finland valittiin yhdessä Vuoden parhaaksi SMB reseller -kumppaneiksi tässä uudessa kategoriassa.

Tietokeskus saavutti merkittäviä tuloksia ja kasvua Microsoft-liiketoiminnassaan SMB-segmentissä. Menestyksen taustalla on systemaattinen lähestymistapa rakentaa Microsoftin ratkaisuista tuotteistettuja palveluita. Tietokeskus tarjoaa osaavimmat kaverit kaupungissa. Heidän 500 osaajaa ovat siellä missä asiakkaatkin, 16 toimipisteellä ympäri Suomen. 

Tietokeskuksen liiketoimintaa tukee tiivis yhteistyö Arrow’n kanssa, joka tarjoaa arvokasta tukea liiketoiminnan suunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, markkinoinnissa ja päivittäisissä Microsoft CSP -toiminnoissa.

Nixu valittiin Vuoden Security Partner -kumppaniksi

Palkinnon myöntämisen perusteina on Nixun strateginen ja holistinen tapa viedä kyberturvaratkaisujen kehitystä eteenpäin yhdessä Microsoftin kanssa. 

 ”Asiakkaat arvostavat sitä, ettemme vastaa vain heidän nykyisiin tarpeisiinsa, vaan näytämme myös suuntaa tulevaan. Security Fusion -visiomme on strategia, joka varmistaa ihmisten, prosessien ja teknologioiden jatkuvan yhteensopivuuden. Olemme kulkeneet Security Fusionin ympärille rakentuvaa tulevaisuutta kohden myös luottokumppanimme Microsoftin kanssa integroidessamme asiakkaan tietoturvan kyvykkyyksiä paitsi teknisesti, myös ennen kaikkea prosessitasolla”, Nixun hallinnoitujen palvelujen johtaja Jan Mickos kertoo.

Innofactor valittiin Vuoden Breakthrough Business case -kumppaniksi

Ohjelmistopalveluyritys Innofactor on valittu Microsoftin vuoden kumppaniksi Suomessa uudessa kategoriassa. 

“Haluan kiittää Microsoftia valinnastamme Breakthrough Business case 2024 -kumppaniksi. Tämä on osoitus Innofactorin laaja-alaisesta osaamisesta Microsoft-ekosysteemissä sekä kyvystämme innovoida yhdessä asiakkaiden kanssa toimivamman maailman puolesta. Toteutimme Tampereen strategiaa tehokkaasti edistävän kaupunkidata- ja palvelualustan soveltaen kokemustamme modulaaristen liiketoiminta-alustojen kehittämisestä uudella tavalla kunta- ja kaupunkikontekstissa. Näen merkittävää kasvupotentiaalia tälle Suomen ja Pohjoismaiden tasolla ainutlaatuiselle Microsoft Dynamics 365 ja Power Platform -ratkaisuihin perustuvalle alustakonseptille, jota kutsumme nimellä Innofactor SmartCity Platform. Kiitän Tampereen kaupunkia mahdollisuudesta osallistua heidän tulevaisuudenvisionsa toteuttamiseen”, toteaa Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja Sami Ensio.

Arrow ECS Finlandin kumppanitiimi valittiin Suomen parhaaksi

Samuli Romppanen, Katja Alaviitala, Sofie Therman ja Jani Luuppala  jakavat aktiivisesti tietoisuutta Microsoft-kumppanuudesta ja teknologioista jälleenmyyntikanavassa. He toimivat aktiivisesti Microsoft-ekosysteemissä muun muassa järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia, auttamalla kumppaneita myynnissä ja pitämällä heidät ajan tasalla tuoreimmista uutisista ja muutoksista. 

”Työskentelemme Arrow’lla, joka on globaali lisäarvojakelija ja palvelemme kotimaisia Microsoft CSP -kumppaneita. Työskentelemme sitoutuneesti, rautaisella asiantuntijuudella ja nopealla asiakaspalvelulla. Autamme kumppaneitamme monipuolisesti ja pyrimme varmistamaan heidän menestyksensä Microsoft-liiketoiminnassa. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä saadessamme tämän arvostetun palkinnon. 

Haluamme lausua kiitokset Microsoftille ja kaikille upeille kumppaneille, jotka mahdollistivat tämän! Meille palkinto ei ole vain tunnustus menneistä saavutuksista, vaan myös kannustin jatkaa mainiota kumppaniyhteistyötä, innovointia ja kasvua”, hehkuttaa Samuli Romppanen, Business Manager, Arrow ECS Finland Oy.

Aki Antman valittiin Vuoden vaikuttajaksi

Influencer of the Year -tunnustuksen saanut Sulavan perustaja Aki Antman on keskittynyt Microsoft-teknologioihin lähes 30 vuoden ajan. Akin esimerkkiä seuraten Sulava on eturintamassa paremman työelämän ja tuottavamman liiketoiminnan tuomisessa asiakkaille. Jo kaksi vuotta tekoälyn hyödyntämisen edistäminen on ollut Akin tärkein fokusalue.

Aki näkee käsillä olevan nyt kriittinen vedenjakajahetki organisaatioille. Menestyjät pohtivat nyt, kuinka tekoälyn hyödyntäminen tulee heidän liiketoimintaansa muuttamaan ja kasvattamaan heistä uusia oman alansa johtotähtiä. 

Näen äärimmäisen tärkeäksi, että organisaatiot kasvattavat kyvykkyyksiä mahdollisimman nopeasti kohti AI-natiivia työskentelyä. Tulevaisuuden menestys on pitkälle kiinni siitä, miten nopeasti käyttötapauksia, säästöjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia lähdetään miettimään tekoälyä laajasti hyödyntäen. Kyse ei ole minuuttien ja tuntien säästöistä vaan aidoista, rahallisista säästöistä, uudesta liiketoiminnasta ja uudenlaisista toimintamalleista mitä voidaan luoda Copilotien ja AI:n tekoälyn avulla, hän sanoo. 

Muita kansainvälisiä kumppanitunnustuksia

Globaalien kategorioiden ja muiden maiden Vuoden kumppani -voittajat löydät täältä: aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists

Tags: ,