Oppimisen Pohjantähti – kolmivuotinen yhteiskuntavastuuohjelma kunnille

Microsoft vastaa oppimisen muutokseen tukemalla kuntia Oppimisen Pohjantähti -ohjelman kautta. Oppimisen Pohjantähti tarjoaa kunnille työkaluja, koulutusta ja sparrausta uusien välineiden käyttöön ja pedagogisiin toimintatapoihin.

win14_david_01

Tulevaisuudessa, jolloin tiedon saavutettavuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti, tullaan tarvitsemaan uudenlaisia taitoja, joiden opettamiseen uusi opetussuunnitelma 2016 tähtää. Lapset oppivat parhaiten voidessaan itse tuottaa tietoa ja luoda asioille merkityksiä. Tämä muutos vaatii kouluilta myös uudenlaista tapaa johtaa sekä uudenlaista pedagogiikkaa.

Opettajien rooli muuttuu tiedon siirtäjistä tiedon tuottamisen ohjaajiksi. Ilmiöpohjaisessa opiskelussa käsitellään laajoja kokonaisuuksia, jolloin oppimisen avuksi tarvitaan apuvälineitä. Tästä syystä uudenlaiset työkalut ja koulujen digitalisoituminen tulevat olemaan muutoksessa ratkaisevassa roolissa. Microsoft haluaa olla mukana oppimisen muutoksessa varmistaakseen, että myös tulevaisuuden osaajilla on edellytyksiä menestykseen. Oppimisen Pohjantähti -ohjelman kautta Microsoft tukee suomalaisia kuntia ja kouluja tarjoamalla tietoa, koulutuksia sekä konkreettisia työkaluja muutoksen toteuttamiseksi.

oppiminen1

Keskeinen osa Oppimisen Pohjantähti –ohjelmaa on kansainvälinen pedagoginen kumppaniohjelma New Pedagogies for Deep Learning, johon kuuluu satoja kouluja, tuhansia opettajia ja satojatuhansia oppilaita. NPDL:ssä on kuusi klusteria seitsemästä maasta: Australiasta, Kanadasta, Suomesta, Uudesta Seelannista, Alankomaista, Uruguaysta, ja USA:sta. Suomesta mukana ovat olleet Espoo, Helsinki, Oulu, Salo, Tampere, Turku ja Vantaa. Ohjelmassa kehitetään syväoppimista osana tulevaisuuden taitoja.

Laaja-alaisen yhteistyön tarkoituksena on visioida ja suunnitella yhdessä kuntien kanssa tulevaisuuden oppimista kolmen aiheen kautta:

  • Kansallinen visio oppimisen tulevaisuudelle: miltä oppiminen tulevaisuudessa näyttää ja minkälainen ympäristö edesauttaa oppimista?
  • Opettajien ja rehtoreiden ammatillinen kehittyminen: muutosjohtaminen, syväoppimisen pedagogiikka, tuottavuustyökalut ja ohjelmointi
  • Teknologian tehokas hyödyntäminen oppimisen ja opettamisen murroksessa

Pedagoginen jatkumo

Vuoden 2016 alussa Oppimisen Pohjantähti-ohjelman pedagogiseen NPDL-ohjelmaan* on tullut 22 uutta kaupunkia ja noin 70 uutta koulua mukaan. Uusien kaupunkien koulutuksesta ja verkoston hallinnoinnista vastaa Microsoftin kumppaniyritys Educode (www.educode.fi).

Oppimisen Pohjantähti -yhteyshenkilöt:

Kati Tiainen, WW Education Business Development Lead, Global Digital Learning Strategy Team, Microsoft Corporation, Worldwide Education: [email protected], puh. +358 50 529 1160

Projektipäällikkö Kaisa Jussila: mailto: [email protected]

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Johanna Raivio: [email protected]

Oppimisen Pohjantähti –verkkosivut: https://www.microsoft.com/fi-fi/education/pohjantahti/homepage.aspx

Kansainvälinen NPDL-verkkosivusto: www.npdl.global

Lue lisää oppimisen muutoksesta uusioppimisenmaailma.fi -blogista.