Etikai alapelvekkel egy emberségesebb mesterséges intelligenciáért

 |   Microsoft News Center

MI

Az angol verzióért kattintson az alábbi linkre:

https://news.microsoft.com/hu-hu/2018/12/12/ethical-standards-for-a-more-humane-artificial-intelligence/

 

A mesterséges intelligencia nem csak óriási lehetőségekkel, hanem ahhoz mérhető felelősséggel is jár, ezért csak az etikai alapelvek betartásával szabad fejleszteni. A Microsoft hat ilyen alapelvet kötelezőnek ismer el a maga számára. 

Abban mindenki egyetért, hogy a mesterséges intelligencia (MI) óriási hatással lesz a gazdaságra és a társadalomra. De hogy pontosan milyenek is lesznek ezek a változások, jó vagy rossz irányba vezetnek, már erősen megoszlanak a vélemények. Az világos, hogy az MI-vel kapcsolatban ma több a kérdés, mint a válasz, és ezek a kérdések sokszor félelemmel is párosulnak – mondta a Microsoft Future Decoded rendezvényen Mátrai Zsuzsanna, a cég corporate affairs directora. 

A Microsoft mélyen hisz abban, hogy ha jól használjuk, a mesterséges intelligencia jobbá teheti mindenki életét, hiszen hozzájárulhat ahhoz, hogy felszabadítsa és kiteljesítse az emberi képességeket, kreativitást. Ilyenformán a mesterséges intelligencia éppen hogy humánusabbá, emberségesebbé teheti a társadalmat. A legfőbb kérdés ezért aztán nem is az, hogy mire képesek a számítógépek (gyakorlatilag mindenre), hanem az, hogy mindezeket a korlátlan képességeket miként lehet az emberiség javára fordítani. 

Etikus AIEnnek két alapfeltétele van, mondta Mátrai Zsuzsanna. Az első, hogy minden érintett – állam, magánszféra, kutatók, jogászok – együttműködése és párbeszéde alakítsa az MI-ről való gondolkodást, a jövőbeni használat mikéntjét, mert ennek felelősségét nem viselheti egyedül a versenyszféra. Ezért is üdvözölte a Microsoft a hazai MI Koalíció megalakulását, és csatlakozott az elsők között az alapítókhoz, hiszen az pontosan ennek a párbeszédnek tud teret adni és keretet szabni. 

A másik fontos alapfeltétel, hogy etikusan közelítsük meg a mesterséges intelligenciát. Az MI-t a saját képmásunkra alakítjuk, az olyan lesz, amilyen mintákat mutatunk neki, amilyenné formáljuk, ezért ezt nem szabad a véletlenre bízni. A Microsoft kidolgozott hat etikai alapelvet, amelyet minden kutatójának, fejlesztőjének a legelső pillanattól, az ötlet születésétől be kell tartania, amikor valamilyen MI-fejlesztésbe kezd, de a cég egészének hozzáállását az MI-hez is ez a hat alapelv határozza meg. Ezek szerint minden mesterséges intelligencia megoldás legyen: 

  • társadalmilag igazságos 
  • megbízható 
  • biztonságos 
  • befogadó 
  • átlátható és
  • felelős.

A Microsoftnak meggyőződése, hogy ez a hat alapelv a későbbiekben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos joganyagoknak is alapját képezi majd. Ám amíg ezek a jogszabályok megszületnek, mind az MI-t fejlesztőknek, mind az azt felhasználóknak önszabályozás keretében kellene az alapelvekre támaszkodniuk. Mátrai Zsuzsanna azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy az orvosok hippokratészi esküje nyomán a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek is esküt fognak tenni – ígéretet tesznek majd, hogy senkinek nem okoznak kárt tevékenységükkel. A Microsoft pedig örömmel vállalja a zászlóshajó szerepét egy ilyen eskü megszövegezésében. 

„Ne kapkodj, gondolkodj el minden érintettet bevonva, majd ezt követően felelősségteljesen cselekedj – ha ez a szemléletmód lesz iránytű mindenki számára, akkor valóban emberséges mesterséges intelligenciára épülő jövőt tudunk közösen létrehozni”, mondta végül útravalóul Mátrai Zsuzsanna.