A tisztességes üzleti magatartás tekintetében nincs helye kompromisszumnak

 |   Microsoft News Center

Brad Smith, a Microsoft elnökének az alkalmazottakhoz szóló emailje: A tisztességes üzleti magatartás tekintetében nincs helye kompromisszumnak

Küldő: Brad Smith
Elküldve: 2019. július 22.
Címzett: Microsoft – Minden munkavállaló
Tárgy: A tisztességes üzleti magatartás tekintetében nincs helye kompromisszumnak

Mai levelemben egy lehangoló bejelentést kell megosztanom veletek, amelyet remélem soha nem kell megismételnünk – a hír az amerikai Igazságügyminisztériummal (Department of Justice, DOJ) és a Tőzsdefelügyelettel (Security and Exchange Commission, SEC), a Külföldi Korrupciós Gyakorlatokról szóló törvény (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) megsértésének rendezésére vonatkozó megállapodásról szól.

Konkrétabban, bejelentették, hogy a magyar leányvállalatunk büntetőeljárás mellőzésére vonatkozó megállapodást (Non Prosecution Agreement, NPA) kötött a DOJ-vel, és megállapodtunk a SEC-kel a jogellenes magatartással való felhagyásra, s az attól való eltiltásra kötelező végzés (Cease and Desist Order) tárgyában. Mindez annak a több éven át tartó, korábban már hivatkozott, a Microsoft együttműködésével folytatott kormányzati vizsgálatnak a következménye, amely az FCPA rendelkezéseinek 2012 és 2015 közötti lehetséges megsértésének feltárását célozta. (Az NPA egy olyan nyilvános szerződés a DOJ és egy társaság között, amelyben a társaság vállal bizonyos intézkedéseket, bírósági igényérvényesítés nélkül. A SEC Cease and Desist Order ehhez hasonlóan megegyezésen alapul, és nem jár bírósági igényérvényesítéssel.)

A mai bejelentés értelmében, a DOJ arra a következtetésre jutott, hogy 2013 és 2015 júniusa között „egy szenior menedzser és a Microsoft Magyarország néhány munkavállalója a Microsoft értékesítési csatornáiban az árrések mesterséges felemelésére irányuló gyakorlatban vett részt, amely ezt követően a Külföldi Korrupciós Gyakorlatokról szóló törvény szerinti helytelen kifizetések forrásaként szolgált.” A DOJ magyarázata szerint, a Microsoft Magyarország egyik vezetője és egyes alkalmazottai „hamisan állították”, magának a Microsoftnak is, hogy ezekre a kedvezményekre szükség van. Mindez nem mentség számunkra, a társaságnak vállalni kell a történtekért a felelőséget. Az említett alkalmazottak nem továbbították az ügyfelek felé azokat a kedvezményeket, amelyekre maguk hivatkoztak úgy, mint az ügylethez szükséges kedvezmény. Ehelyett – amint azt a DOJ megállapította – a „mesterségesen felemelt árrések helytelen kifizetések forrásaként szolgáltak.”

A kötelezettségszegésben a Microsoft Magyarország pár alkalmazottja vett részt, akik közül senki nincs már a társaságnál. Szerencsések vagyunk, hogy a magyarországi leányvállalat új vezetői elkötelezettek a társaság kiemelt etikai elvárásai mellett.

De ennél is fontosabb, hogy rászánjuk az időt és tanuljunk mindebből, még inkább alapvető, szélesebb körű tanulságokat levonva:

Először is, a mai megállapodás olyan munkavállalói kötelezettségszegésre vonatkozik, amely teljességgel elfogadhatatlan. Lefolytattuk saját vizsgálatunkat és minden szükséges információt a DOJ és a SEC rendelkezésére bocsájtottunk. Magyarországon, ahol a leginkább aggályos kötelezettségszegés történt, több mint három évvel ezelőtt megváltunk négy alkalmazottunktól, és négy viszonteladóval megszüntettünk minden üzleti kapcsolatot. Néhány viszonteladó válaszul, az üzleti kapcsolat helyreállításának reményében, panasszal élt a helyi hatóságoknál, néhány munkavállaló pedig pert indított ellenünk. Hálásak vagyunk, hogy a bíróságok és hatóságok megerősítették azon döntésünket, hogy minden kapcsolatot megszakítottunk azokkal a személyekkel és üzletfelekkel, akik, nézetünk szerint, kirívóan etikátlan módon jártak el. Ugyancsak hálásak vagyunk azért, hogy a DOJ-vel és a SEC-kel kötött megállapodás is elismeri együttműködésünket, és a DOJ egyetértett azzal is, hogy a bírság összegének meghatározásakor az eljárás alá vont együttműködésért odaítélhető legmagasabb mértékű jóváírást érdemlünk.

Mélyen csalódottak voltunk és kínosan érintett bennünket, amikor évekkel ezelőtt először tudomást szereztünk ezekről az eseményekről, és reméljük, hogy valamennyi lépés, amit azóta tettünk – ideértve a mai megállapodást is -erős üzenetet hordoz. Nem tűrjük meg azokat az alkalmazottakat és partnereket, akik szándékosan megsértik a tisztességes üzleti magatartás alapvető szabályait. A világ végül csak akkor lehet sikeres a gazdaság korrupciótól történő megtisztításában, ha az egyének, társaságok és kormányzatok mindenütt felállnak és közös erővel üzenik: nincs helye közöttük a korrupciót lehetővé tevő magatartásnak. Még ha vannak is olyan napok, mint amilyen a mai, amikor nehéz feladat a vezető ülésben ülni és átadni ezt az üzenetet, azt a világnak hallania kell.

Másodszor, tudjuk és értjük, hogy az erős szavaknak hatásos tettekkel kell párosulniuk. Az első, több mint öt évvel ezelőtt megtett, kritikus lépés az volt, hogy tanulva az eseményekből azonosítottuk saját fejlődési lehetőségeinket, különösen azon rendszerek és kontrollok vonatkozásában, amelyek csökkentik annak kockázatát, hogy akár csak pár alkalmazott vagy viszonteladó megkerülhesse a szabályzataink betartását. Sokat tanultunk a mai bejelentésig elvégzett munkából és tovább építkeztünk, amely mind a magyarországi, mind a SEC által megjelölt három további országban azonosított körülmények szempontjából, sőt, globálisan is fontos.
A folyamatos fejlődés jegyében számos változtatást hajtottunk végre, köztük a következőket:

  • Kedvezmény átláthatósági programot dolgoztunk ki a közszférát érintő értékesítésekhez kapcsolódóan, amellyel egyfelől elvárjuk, hogy a partnereink továbbadják a kedvezményeket a kormányzati ügyfeleknek, másfelől arról is gondoskodik, hogy az ügyfeleket magunk is tájékoztassuk a részükre nyújtott kedvezmény mértékéről. A cél, hogy a kedvezmény értékét ne lehessen helytelen célokra használni, amely a leginkább aggályos körülmény volt Magyarországon. Továbbra is dolgozunk a folyamat fejlesztésén annak érdekében, hogy mindenképpen az ügyfelek részesüljenek az általunk biztosított bármely kedvezményből.
  • Megerősítettük a korrupcióellenes programunkat, hogy az megfeleljen a hasonló programokra vonatkozó legmagasabb elvárásoknak, ideértve az új, ISO 37001 számú Vesztegetés-ellenes Menedzsment Rendszer Szabványt is. Egy független, a szabvány szerinti folyamatok áttekintésére akkreditált szervezet, azon munkánk alapján, amelyet e körülmények tudomásunkra jutása óta végeztünk, tanúsította, hogy a magyar leányvállaltunk programja megfelel az ISO 37001 szabványnak.
  • A szabályszegések megakadályozása hatékonyságának növelése érdekében elindítottunk egy olyan programot, amely gépi tanulást használva segít automatikusan kiszűrni a fokozott megfelelőségi kockázatot jelentő tranzakciókat. Ma már 57 országban, dollár milliárdos összértékű ügyleteket elemzünk a programmal és önálló csapat folytatja le e tranzakciók kimerítő vizsgálatát. Ezt a programot nem csak saját célra fejlesztjük. Szeretnénk felajánlani a technológiát és a know-how-t más társaságoknak, hogy abból ők is profitálhassanak.

Tisztában vagyunk azzal, hogy semmilyen üzleti folyamat nem garantálhatja teljeskörűen az emberiséggel egyidős gyarlóság e megjelenési formájának globális szintű kiiktatását. Éppen ezért van szükség hathatós törvényekre és hatékony fellépésre a kormányzati szervek (mint a DOJ és a SEC) részéről az Egyesült Államokban és világszerte. És éppen ezért kell az üzleti szférában nemcsak ébernek maradni, hanem hitet tenni amellett, hogy a világ legfejlettebb technológiai megoldásait felhasználva segítsük azon erős etikai elvek érvényre juttatását, amelyek tiszteletben tartását a közvélemény – jogosan – elvárja tőlünk.

Végezetül, szeretnék néhány szót szólni mindannyiótokhoz – több mint 140.000 Microsoft alkalmazottunkhoz. Satya és a szenior menedzsment valamennyi tagja pontosan tudja, hogy túlnyomó többségetek elkötelezett a szabályok betartása és a tisztességes üzleti magatartás iránt. A mai bejelentés jól példázza, hogy pár ember mekkora problémákat okozhat. Csak néhány ember 2012-2015 között megvalósított kötelezettségszegése vezetett a ma két kormányzati szervvel kötött, 26 millió dollár összegű egyezséghez. A teljes összeg a magyarországi tevékenységhez kapcsolódik, amely csak egy a több mint 120 ország közül, ahol működünk.

Továbbra is dolgoznunk kell azon rendszerek fejlesztésén, amelyek segítenek megelőzni a kötelezettségszegéseket, de szükségünk van a ti segítségetekre is.

Mint azt mindannyian elsőkézből tudjátok, az elmúlt években nem csak a folyamataink erősítésére koncentráltunk, hanem a dolgozói elkötelezettség és képzés fejlesztésére is hangsúlyt fektettünk. Soha semmilyen körülmény nem indokolhatja, hogy integritásunkat kockáztassuk, reméljük és elvárjuk, hogy ha a szabályzatainkkal vagy értékeinkkel össze nem férő dolgot észleltek, azt tudomásunkra hozzátok, hogy a kis gondok ne váljanak nagyobb problémává.

Az etikus üzletvitel mindig csapatsport marad. Hálásak vagyunk, hogy világszerte támogattátok munkánkat, és ahogyan a jövőbe tekintünk, alapvető fontosságú, hogy valamennyi kolléga úgy jöjjön be reggelente dolgozni, hogy tudja és érti: ti vagytok az első és utolsó védvonalunk.

Ez egy soha véget nem érő feladat, amelyre minden egyes nap figyelnünk kell.

Köszönöm!
Brad

A szöveg eredeti, angol nyelvű változata itt olvasható.