MI TUDÁSKÖZPONTOK: STRATÉGIAI SZÖVETSÉG A JÖVŐBEMUTATÓ FEJLESZTÉSEKÉRT

 |   Microsoft News Center

Megjósolhatók-e a cukorbetegség egyes szövődményei csak a vér és vizelet mintából meghatározott labor adatok alapján? Milyen adatok nyerhetők ki a gyógyszerek felhasználói értékeléséből? Milyen hatékonyságúak a neurális hálózatok az FPGA-felhő infrastruktúrán a drónnal készült felvételek elemzésében? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ a magyar egyetemi hallgatók az MI Tudásközpontokban, amelyek a Microsoft és a magyar felsőoktatás stratégiai szövetségének keretében végzik kutatásaikat. A MI Tudásközpontok az egyetemeken mesterséges intelligenciára épülő nagy társadalmi hasznosságú alkalmazásokat fejlesztenek a legmodernebb Microsoft-technológiák felhasználásával.

A magyar felsőoktatás és a Microsoft stratégiai együttműködése új szintre lép azzal, hogy több vezető egyetemen létrejönnek az MI Tudásközpontok. A hosszú távú szakmai együttműködés célja, hogy a technológiai oktatásnak ne csak szerves részét képezzék az olyan modern technológiák, mint a mesterséges intelligencia vagy a gépi tanulás és ezek kombinációja, hanem, e technológiákra építve nagy társadalmi hasznosságú fejlesztések szülessenek, amelyek hozzájárulnak az emberek mindennapi életének javításához. Az MI Tudásközpontokban koncentrálódik a legújabb technológiákkal kapcsolatos tudás és rendelkezésre áll a megfelelő szoftveres háttér is annak érdekében, hogy a legtehetségesebb diákok és szakmai mentoraik akár egyedülálló új kutatásokat vigyenek sikerre, amelyek a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségekre épülnek. A MI Tudásközpontok hozzájárulnak ahhoz is, hogy a digitalizáció nyújtotta lehetőségek szervesen beépüljenek a hazai felsőoktatásba, még versenyképesebb tudást adva a jövő generációnak szinte minden területen.

Az MI Tudásközpontok segítségével javul a hazai technológiai oktatás eddig is magas színvonala, nőhet a magas hozzáadott értékű fejlesztések száma, azzal pedig hogy több lesz az új technológiákat is ismerő, fiatal szakember a hazai munkaerőpiacon, nőhet a magyar gazdaság versenyképessége. A Microsoft Magyarország támogatásával fél év alatt 5 MI Tudásközpontban indult el a munka: a központok egészségügyi, mérnök-informatikus és gazdasági területeket fednek le.

MI tudásközpontok

Az MI Tudásközpontok első tagja a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, ahol a kutatók drónok által készített felvételek elemzéséhez alkalmaztak képfelismerő neurális hálózatokat a Microsoft FPGA alapú technológiájának használatával. A Pécsi Tudományegyetem projektjében több százezer gyógyszerfelhasználói vélemény szövegét tartalmazó adatbázist dolgoztak fel a fejlesztők szövegbányászattal. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a labordiagnosztikai eredmények nagy tömegű elemzésével vizsgálja a cukorbetegség megjósolható szövődményeit. Az MI Tudásközpont elindult már a Budapesti Gazdasági Egyetemen és az Óbudai Egyetemen is, ahol jelenleg is zajlanak a kutatások, amelyek témáját és első eredményeit később hozzák nyilvánosságra.

A hálózatot a Microsoft Magyarország az oktatók számára biztosított képzésekkel, és speciális tananyaggal támogatja. A Microsoft az Azure számítási kapacitásait is tanárok és hallgatók rendelkezésére bocsátja, hogy a mesterséges intelligenciát adó technológiákról frissen szerzett ismereteik birtokában kísérletezzenek tovább és teszteljék a fejlesztéseiket.

Az MI Tudásközpontok révén nemzetközi tapasztalatokat és a legmodernebb technológiáinkat tesszük elérhetővé Magyarországon is, hogy a tehetség és a tudás találkozásából sikeres fejlesztések szülessenek. Ez az egyetemi együttműködés nemzetközi figyelemre is érdemes pozitív gyakorlatot jelent” – mondta Anthony Salcito, a Microsoft oktatásért felelős globális alelnöke.

A Microsoft Magyarország törekvése az, hogy a legmodernebb technológiák mindenkihez eljussanak Magyarországon, akik az életünket jobbá tévő fejlesztésekhez szeretnék ezt felhasználni” – mondta Chistopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország vezérigazgatója.