Rohamtempóban próbálnak a cégek képben maradni

 |   Microsoft News Center

Egyre több magyar vezető tervezi a mesterséges intelligencia használatát

  • A magyar nagyvállalatok negyede (24,6%) már érett mesterséges intelligencia felhasználó
  • A technológia bevezetésekor elmaradhatatlan a dolgozók képzése
  • A bevezetésben élenjáró vállalkozások 84%-a rövid távon is eredményt vár a mesterséges intelligenciától

A magyar vállalatok közel negyede tekinthető érett mesterséges intelligencia felhasználónak a Microsoft friss felmérése szerint. A technológiát érett szinten használó vállalatok kétharmada szerint már rövid távon jelentős előnyük származik a mesterséges intelligencia használatából, míg dolgozóik szerint értékesebb és örömtelibb munkalehetőséget kínál nekik a technológia. Az előnyök kiaknázásához ugyanakkor elengedhetetlen a dolgozók képzése, ezt egyre több vezető látja be.

Azok a vállalatok vészelik át a legkönnyebben a járványhelyzet okozta gazdasági megrázkódtatást, amelyek egyidőben vezetik be a mesterséges intelligenciára épülő új technológiákat és gondoskodnak arról, hogy munkavállalóik a használatukhoz szükséges képességeket és tudást is megszerezzék – erre lehet következtetni annak a kutatásnak az adataiból, amelyet a Microsoft készített húsz ország mintegy 12 000 munkavállalójának és vezetőjének megkérdezésével a 250 főnél több embert foglalkoztató vállalatok körében. Magyarországon több, mint 630 megkérdezett vett részt a kutatásban.

A nagyvállalatok 90 százaléka vagy már képzi a munkavállalóit a mesterséges intelligencia technológiákra, vagy pedig tervezi ezt. Míg a világon százból 93 vállalat tartozik ebbe a körbe, addig Magyarországon százból 91. Mást mutat a kép, ha azt vetjük össze, hány vállalatnál van folyamatban ilyen képzési program és hány vállalatnál van tervben. Míg a világ átlagában, vagy éppen Németországban minden második nagyvállalatnál már futnak ezek a képzések, addig Magyarországon a 30 százaléknál vannak folyamatban a képzések és hatvan százalék a tervezi a beindításukat.

Azoknál a cégeknél, amelyeknél már korábban bevezették a mesterséges intelligenciát, azaz a technológia bevezetésében előrehaladottnak számítanak, elmondható, hogy az összes vizsgált ország átlagában a dolgozók 65 százaléka már részesült valamilyen MI-képzésen, Magyarországon pedig a dolgozók közel fele (49%). Ha az összes megkérdezett vállalatnál nézzük, hogy a dolgozók mekkora része szerezte meg az MI-hez szükséges tudást, világszinten 38 százalékot mutatnak a felmérés adatai, Magyarországon pedig 25 százalékot.

A mesterséges intelligencia képzéseken már átesett magyar dolgozók közel fele (48%) szerint érdekesebb és nagyobb hozzáadott értéket jelentő munkához segítette őket ez a tudás – a globális adat 38%. A megkérdezett magyarok 22 százaléka mondta azt, hogy több örömöt ad számára az a munka, amit ennek a tudásnak a birtokában végeznek – a globális adat ennél 40%. A kutatásból összességében kiderül, hogy az MI-tudás birtokában magasabb pozíciót, nagyobb fizetést lehet elérni, és a dolgozók hosszú távú jövőjüket is optimistábban látják, mint ilyen képességek nélkül.

Amennyiben a technológia bevezetése és az alkalmazottak képzése kéz a kézben jár, egy olyan értékteremtő folyamat veszi kezdetét, amelyben a megfelelő tudás révén újabb és újabb mesterséges intelligencia alapú eszközökbe ruházhatnak be a vállalatok, tovább fokozva versenyképességüket és hatékonyságukat. A kutatás szerint, nemzetközi viszonylatban a bevezetésben élenjáró vállalatok túlnyomó többsége – 84%-a -, mind a képzésre, mind a bevezetésre odafigyeltek, és már most látják a befektetéseik megtérülését. Ezek a cégek az érett MI felhasználók. Ugyanakkor a kezdeti lépéseknél tartók 56 százaléka is rövid távú megtérüléssel számol.

Magyarországon valamivel a világátlagot meghaladó, közel 25 százalékos a magukat érett mesterséges intelligencia felhasználóként jellemző (az MI áthatja a mindennapi munkát, a munkafolyamatok, a szolgáltatások és termékek integráns részét képezi) vállalatok aránya. Vezetőik kétharmada szerint növekedett a működésük hatékonysága és a vevőik elégedettsége. Ehhez képest érdekes, hogy a bevezetésnél még nem járó vezetők várakozásai nem olyan pozitívak.

Grafikon

„Bizonytalan időkben, egy dologban lehetünk bizonyosak: abban, hogy támogatnunk kell a munkavállalókat tehetségük, találékonyságuk kibontakozásában. Az elkövetkező hónapok, évek meghatározó jelentőségűek leszenek a vállalatok számára. Még nagyobb agilitásra lesz szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a járvány utáni gazdasági helyzethez. A felmérésünk szerint a magyar vállalkozások nagyon is tudatában vannak annak, hogy ebben a mesterséges intelligenciának meghatározó szerepe lesz. Erre azonban fel kell készíteni a szervezeteiket – mondta Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország ügyvezetője a most publikált adatokat kommentálva.

A dinamikusan fejlődő vállalatoknál képzés és technológiaváltás kéz a kézben halad

A képzés olyannyira fontossá vált a munkavállalók szemében, hogy közel felük – Magyarországon és világszerte egyaránt – akár a munkahelyváltást is megfontolná, amennyiben a munkaadójuk nem hajlandó ebbe befektetni. A kutatás megállapította, hogy az MI bevezetésében élenjáró szervezetek arra törekednek, hogy a munkavállalóik még inkább a magas hozzáadott értéket képviselő, a tehetségüket felszínre hozó feladataikra koncentrálhassanak – épp ebben dolgozik a kezük alá az MI. Ezért a képzéseik az adatelemzéstől, a kritikai gondolkodáson át a kommunikációig és a kreativitás fejlesztéséig terjednek.

Az MI olyan vállalati kultúrát teremt, amely az innovációra és a folyamatos tanulásra épül

A felmérés szerint, szinte minden munkavállaló szeretne megismerkedni az AI használatával és az előnyeivel (92%, Magyarország: 95%). Magyarországon azonban a dolgozóknak csak a 38 százaléka (szemben a teljes minta 42 százalékával) elégedett azzal, amit a munkaadója nyújt ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát felkészült módon használhassa munkavégzés közben. Habár, az MI-ben élenjáró vállalkozásoknál ez az arány jóval magasabb az átlagnál: 64 százalék (teljes minta:70%).

A módszertan
A KRC Research 2020. március 12. és 30. között véletlenszerű online mintavétellel készült felmérésében a több mint 250 alkalmazottal rendelkező vállalkozások mintegy 12 000 munkavállalója vett részt. A felmérést 20 országban végezték el: Németországban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Lengyelországban, a Csehországban és Szlovákiában, Magyarországon, Ausztráliában, Brazíliában, Izraelben, Törökországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Államokban, Indiában, Kanadában, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban és Svédországban. Minden országban legalább 500 munkavállaló és 100 vezető (igazgató/ felsővezető) szerepelt a megkérdezettek között.