MI TUDÁSKÖZPONTOK: JÖVŐBEMUTATÓ FEJLESZTÉSEK A DEBRECENI EGYETEMEN

 |   Microsoft News Center

Hogyan használható a mesterséges intelligencia a klinikai kutatásokban, a diagnosztikai és terápiás munka hatékonyságának javítása érdekében? Miként lehetséges egy védett, vadon élő lófaj életmódjának tanulmányozása drónokról készített felvételek gépi elemzésével? Hogyan segít a technológia a nyúl génállományának kutatásában? Ezekre a kérdésekre adnak tudományos választ a Debreceni Egyetem Mesterséges Intelligencia Tudásközpontjában dolgozó szakemberek, a Microsoft támogatásával.

A magyar felsőoktatás és a Microsoft stratégiai együttműködésének keretében előremutató és tudományos jelentőségű mesterséges intelligenciára épített kutatásokat mutatott be a Debreceni Egyetemen működő MI-Tudásközpont.

A hosszú távú szakmai együttműködésnek kettős célja van, egyrészt, hogy a technológiai oktatásnak szerves részét képezzék az olyan modern technológiák, mint a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, és ezek kombinációja, másrészt, hogy e technológiákra építve a társadalom számára is hasznos fejlesztések szülessenek, amelyek hozzájárulnak az emberek mindennapi életének javításához. Az MI Tudásközpontokban koncentrálódik a legújabb technológiai tudás és a megfelelő szoftveres háttér is annak érdekében, hogy a diákok és szakmai mentoraik egyedülálló kutatásokat vigyenek sikerre. A MI Tudásközpontok hozzájárulnak ahhoz is, hogy a digitalizáció szervesen beépüljön a hazai felsőoktatásba, még versenyképesebb tudást adva a jövő generációnak szinte minden területen.

„A Debreceni Egyetem Magyarország egyik legszélesebb oktatási-kutatási portfólióval rendelkező felsőoktatási intézménye. Küldetésnyilatkozatában deklarált fókuszterülete az egészségipar, emellett az elmúlt években a városba érkező iparvállalatok igényeihez igazodva egyre nagyobb szerepet kap a gép- és járműipar. Ezen tudományterületek fejlesztése elképzelhetetlen az informatika legkorszerűbb eszközeinek és technológiáinak a kiaknázása nélkül” – fogalmazott Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese.

Az MI Tudásközpontok segítségével javul a hazai technológiai oktatás eddig is magas színvonala, nőhet a hozzáadott értékű fejlesztések száma, valamint több lesz az új technológiai megoldásokban is járatos, fiatal szakember a hazai munkaerőpiacon, tehát nőhet a magyar gazdaság versenyképessége. A Microsoft Magyarország támogatásával fél év alatt országszerte 5 MI Tudásközpontban indult el a munka: a központok egészségügyi, mérnök-informatikus és gazdasági területeket fednek le.

„A Debreceni Egyetemen létrejött tudásközpont működésével párhuzamosan a felhő- és a MI- szolgáltatások szervesen beépültek az egyetemi tananyagba. A 2019/2020-as tanévben háromról kilencre nőtt az ilyen kurzusok száma, immár 19 oktató adja át a felhővel, mesterséges intelligenciával és gépi tanulással kapcsolatos tudást és csaknem hatszáz hallgató végezte el a Microsoft Azure technológiára épülő kurzusokat” – hangsúlyozta előadásában Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja.

MI Tudásközpont - Debrecen

A Debreceni Egyetemen működő MI Tudásközpontban a technológiát állítják az orvosi- és gyógyszerészkutatások szolgálatába. A fejlesztők egy olyan adatközpontot hoztak létre, amely jelenleg 1.3 millió beteg anonimizált vizsgálati és terápiás adatát tartalmazza, s amelyben automatizált a képalkotó és egyéb vizsgálatok szöveges leleteinek feldolgozása, elemzése és rendszerezése zajlik. Ennek köszönhetően a kutatók egy laptop böngészőjén, mindenféle speciális szoftver és gépigény nélkül elemezhetik ezt az óriási adattömeget. Olyan elemzéseket futtathatnak, amelyekhez nagy számítási kapacitás szükséges és a megkapott eredményeket használhatják a terápiás és diagnosztikai kutatásaikhoz.

Egy másik fejlesztés a vadon élő lópopuláció kutatásához járul hozzá azzal, hogy drónokkal figyelik a Hortobágyon élő, védett állományt, és a drónfelvételek automatikus elemzéséből származó adatokat használják az állatok életmódjának kutatásához. Egy kutatásban pedig a házinyúl genetikáját vizsgáló szakemberek munkájához járul hozzá adatok elemzésével a mesterséges intelligencia. A projektben a genom szekvenálás igen teljesítményigényes folyamata zajlik a Microsoft Azure felhőben.

„A Microsoft Magyarország törekvése az, hogy a legmodernebb technológiák, amelyek a tudományt is hatékonyan segítik, mindenkihez eljussanak Magyarországon. Az MI Tudásközpontok révén nemzetközi tapasztalatokat, a legmodernebb technológiáinkat és az ezek használatához szükséges tudást tesszük elérhetővé Magyarországon is, hogy a tehetség és a tudás találkozásából sikeres fejlesztések szülessenek” – mondta Merényi Ádám, a Microsoft Magyarország oktatási üzletágának vezetője.

Az MI Tudásközpontok jelenleg a Debreceni Egyetem mellett a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Pécsi Egyetemen, valamint további öt egyetemen (OE, SZIE, SZE, ELTE, BME) működnek. A hálózatot a Microsoft Magyarország az oktatók számára biztosított képzésekkel és speciális tananyaggal támogatja. A Microsoft az Azure számítási kapacitásait is tanárok és hallgatók rendelkezésére bocsátja, hogy a mesterséges intelligenciát adó technológiákról frissen szerzett ismereteik birtokában kísérletezzenek tovább és teszteljék a fejlesztéseiket.

Az MI Tudásközpontokkal kapcsolatos korábbi híreinkről ezen a linken olvashatnak.