A gazdasági szakembereknek nélkülözhetetlen a technológiai tudás

 |   Microsoft News Center

Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola (AI Business School) indul a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen.

Az üzleti döntéseket ma már nem csupán segítik, de át is alakítják az olyan modern technológiák, mint a mesterséges intelligencia, így a mindennapi üzletmenetet is alapvetően befolyásolják. Érteni a mesterséges intelligencia szerepét a vállalati stratégiában, a kultúraváltásban, az üzleti és piaci folyamatokban, olyan tudás, amely a jövő gazdasági szakemberei és vezetői számára is nélkülözhetetlen. Ez a felismerés indította útjára a Microsoft kezdeményezését, az AI Business School-t. Februártól a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli, illetve Külkereskedelmi Karának minden alapszakán és a Szegedi Tudományegyem Marketing mesterszakán lesz elérhető magyar nyelven a Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola tananyaga.

Naprakész és a munkaerőpiacon is versenyképes tudást szereznek azok a hallgatók, akik vállalkoznak a Microsoft mesterséges intelligencia üzleti vonatkozásait feldolgozó kurzusának teljesítésére. Erre a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli, valamint Külkereskedelmi Karának minden alapszakán és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, Marketing mesterszakon tanulóknak már a tavaszi szemeszterben módjuk lesz – ezt jelentették be ma a két egyetem és a Microsoft Magyarország vezetői egy online eseményen. A Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola a mesterséges intelligenciának a vállalatok életében betöltött szerepével ismerteti meg a jövő gazdasági szakembereit.

A négy részre tagolódó tananyag elsajátításával a hallgatók rálátást szereznek arra, miként teremt a mesterséges intelligencia új értéket a vállalat és ügyfelei számára, hogyan illeszkedik az alkalmazása az általános üzletstratégiába. Külön modul foglalkozik azzal, hogyan kell egy szervezetet felkészíteni a technológiaváltással járó változások befogadására. Ahhoz, hogy egy vállalat a legtöbbet tudja kihozni a mesterséges intelligenciára épülő technológiából, a szervezet kultúrájának is változnia kell, amelyben így nagyobb hangsúly helyeződik az új iránti nyitottságra, az együttműködésre, az egyre önállóbb és kreatívabb munkavégzésre.

A kurzus kitér továbbá a mesterséges intelligencia felelős és etikus alkalmazására, hiszen például az AI segítségével végzett adatkezelés vagy az ügyfélazonosítás számos olyan kérdést vet fel, amelyet egyelőre a jogi szabályozás sem képes még megfelelően kezelni. A gazdasági szakemberek megismerkednek magának a technológiának a működésével és alapfogalmaival is, mint amilyen a mélytanulás, a gépi tanulás vagy az automatizált gépi tanulás. Megismerhetik, milyen technikai feltételek mellett, milyen feladatok végrehajtására, automatizálására lehet alkalmas a mesterséges intelligencia, így maguk is képesek lesznek megítélni annak hasznosságát és jelentőségét egy adott vállalat életében.

Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola (AI Business School) indul a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen.

Az említett témákat a Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola számos esettanulmánnyal, felsővezetők tapasztalatainak bemutatásával és beépített videókkal teszi szemléletesebbé és kézzelfoghatóbbá. Azok a hallgatók, akik behatóbban szeretnének elmélyülni a témában, a publikus, 40 órás, angol nyelvű tananyagot is elérhetik a Microsoft honlapján.

„Az elmúlt két évben, de különösen az elmúlt 10 hónapban minden szektorban felgyorsult a digitalizáció. A cégek mesterséges intelligenciára épülő technológiákkal automatizálják a munkafolyamataikat, ugyanakkor ritkán látjuk azt, hogy mindezt egy átgondolt stratégia mentén tennék, amely a vállalat egészét lefedi. A Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskolát azért indítottuk el, hogy ez a helyzet megváltozzon. A Microsoft más iparági szereplőkhöz képest is kiemelten sokat tesz azért, hogy az oktatást, a munkaerőpiacot, az egyes iparági szereplőket felkészítse az új technológia átgondolt befogadására, hogy az a lehető legnagyobb hozzáadott értéket állítsa elő a hazai gazdaságban” – mondta el Csanak Gabriella, a Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazgatója.  

„Jövőorientált kapcsolatokra, stratégiai szövetségekre törekszünk vállalati partnereinkkel. Az a cél, hogy együtt, és a legmodernebb fejlesztésekre támaszkodva olyan felelősen gondolkodni képes értelmiségi szakembereket képezzünk, akik alkalmasak a gazdasági és társadalmi kihívások megoldására teljes karrierútjuk során, a folyamatosan változó körülmények közt is. A mesterséges intelligencia alkalmazása nem csupán technológiai kérdés, hanem számos más üzleti aspektusa is van, ezért a jövő gazdasági szakemberei számára ez a téma kiemelten fontos.“ – emelte ki prof. dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora.

“A BGE, a Mesterséges Intelligencia Koalíció és a Microsoft Mesterséges Intelligencia Tudásközpont Programjának tagjaként élen jár a modern technológiák megismerésében. Folyamatosan vizsgáljuk és alkalmazzuk az MI nyújtotta lehetőségeket az oktatásban, a hallgatói szolgáltatásokban és az intézményi működtetésben. Meggyőződésem, hogy a digitalizáció dinamikus fejlődésével, a mesterséges intelligencia térhódításával, a munkaerőpiacon való versenyképesség kritériuma a jövő technológiáinak ismerete és gyakorlati alkalmazása lesz. Diplomásaink sikerét ezért tovább növeli a most indított Mesterséges Intelligencia üzleti kurzuson szerzett tudásuk” – mondta el dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja, az MI Koalíció Oktatás és tudatosítás Munkacsoportjának vezetője.

“A mesterséges intelligencia életünk egyre több pontján van jelen és alakítja át azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyeket nap, mint nap használunk. Legyen szó akár az oktatásról vagy az üzleti életről. Utóbbiban egyre nagyobb szerepe van a digitalizációnak, az automatizációnak, a smart megoldásoknak, a mesterséges intelligencia, illetve a big data alkalmazásának. Az üzleti élet kihívásai mellett szükséges, hogy növekedjen a problémák megoldását segítő, új technológiai megoldásokat ismerő gyakorlati szakemberek száma is. Ennek jegyében a Szegedi Tudományegyetem gazdasági képzéseiben egyre markánsabban jelennek meg adatbázisok, szoftveres, smart, illetve AI megoldások. Ebbe a fejlesztési folyamatba illeszkedik bele az Microsoft Mesterséges Intelligencia Üzleti Iskola tananyagára épülő kurzus elindítása is, amelynek elvégzése piacképes tudást ad hallgatóinknak illeszkedve egyetemünk stratégiai céljaihoz – mondta el Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora.

“Az SZTE számára kiemelten fontosak az ipari kapcsolatok, intézményünk a tavalyi évben is közel 100 ipari partnerrel ápolt szoros együttműködést. Konzorciumban több mint 30 kutatási projekten dolgozunk együtt partnereinkkel. Célunk, hogy a régió kiemelt fejlesztési központja legyünk, így örömünkre szolgál, hogy színesíthetjük a képzési palettánkat és partnereink között tudhatjuk a Microsoftot is. Ennek az új kurzusnak az elvégzésével hallgatóink az új technológiák korai alkalmazóiként a munkaerőpiacon még inkább versenyképes tudásra tehetnek szert. A Microsoft mesterséges intelligencia üzleti vonatkozásait feldolgozó kurzust a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, a marketing szakos tanulók már a tavaszi szemeszterben elérhetik. A tananyagot beépítjük a GTK további képzési programjaiba is, de célunk, hogy hallgatóink minél nagyobb számban hozzáférjenek a Microsofttal megkötött együttműködés által elérhető tudáshoz” – hangsúlyozta Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja

Az új képzés jól illeszkedik a Szegedi Tudományegyetem azon törekvésébe is, hogy segítse hallgatóit a vállalkozóvá válásban.

Azért, hogy a mesterséges intelligenciához kötődő tudás Magyarországon minél inkább elterjedjen, a Microsoft tíz hazai egyetemmel partnerségben létrehozta a Mesterséges Intelligencia Tudásközpontok hálózatát. Ezek között nemcsak informatikus- és mérnökképzéssel foglalkozó intézmények vannak, hiszen a modern technológia ma már minden szakmában szerephez jut. Jelenleg nyolc egyetemen oktatják magát az AI technológiát: ehhez egy jól strukturált, 14 hetes, magyar nyelvű tananyag áll rendelkezésre, amely a GitHub-on keresztül publikusan is elérhető.

A technológiákkal kapcsolatos képzés a Microsoft számára nagyon fontos, ezért a vállalat segítséget nyújt partnerei és ügyfelei munkatársainak képzéséhez, és a munkakeresők átképzéséhez – ehhez a programjához a mai napig több mint 27 ezren csatlakoztak Magyarországon. A képzési programot a Microsoft számos kiemelt partnerével valósítja meg: az egyetemeken túl, a közelmúltban a HTTP Alapítvánnyal, a Greenfox-szal, a Logischool-lal, a Trenkwalder munkaerő kölcsönző céggel kötöttek együttműködést a modern technológiai továbbképzések népszerűsítésére.