A diákok számára már természetes, hogy az iskola „beköltözött” a telefonjukra

 |   Microsoft News Center

A szakemberek szerint az előzetes várakozásaikat bőven felülmúlta a Microsoft digitális oktatáshoz fejlesztett eszközeinek hatékonysága.

2023-ban már nem újdonság a digitális oktatás, azonban ennek az izgalmas területnek a sokoldalúságáról folyamatosan derülnek ki újabb és újabb alkalmazási lehetőségek. A témával kapcsolatban Méhész Balázst, a Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola magyar-történelem szakos, fejlesztőpedagógus munkatársát, egyben igazgatóhelyettesét kérdeztük.

„Iskolánk a 2018/19-es tanévben csatlakozott a Microsoft Innovatív Iskolák programhoz, amelyben ötödik éve veszünk részt” – mondta Méhész Balázs. “A programhoz való csatlakozás óta folyamatosan veszek részt kollégáimmal együtt az online képzéseken is, az ez idő alatt elvégzett kurzusok száma közelít a harminchoz.”

A debreceni iskolában a Microsoft 365 programcsalád számos tagját használják. Az iskola digitális tantermeihez, közösségi tereihez, az iskolán belüli online kommunikációhoz és tudásmegosztáshoz a Teams-t veszik igénybe, míg az adatok tárolása és megosztása a Onedrive-on zajlik. Az iskolai rendezvényeken, programokon készült videófelvételeket, rögzített online előadásokat a Stream segítségével osztják meg az iskolai közösséggel. A dokumentumok készítéséhez, szerkesztéséhez a Word, Excel, PowerPoint kiválóan használható, a különféle bemutató anyagok pedig a Sway segítségével készülnek és jutnak el az iskola partnereihez. A különféle kérdőíveket és teszteket a Forms használatával tudják hatékonyan felvenni. Méhész Balázs a saját munkája során a fentiek mellett a OneNote-nak látja még jó hasznát, amelynek használatával minden fontos jegyzetet (tananyag, megbeszélés, ötlet) egy helyen, rendszerezve megtalál.

„A Microsoft 365 programcsalád nagyban megkönnyíti az iskolán belüli információáramlást, tudásmegosztást a jelenléti oktatásban és az online oktatás során egyaránt” – mutatott rá az előnyökre a szakember. „Iskolánkban az oktatói testület tagjai között, valamint az oktatók és a diákok között is a Teams-en zajlik az online kommunikáció. A platform zártsága biztonságot ad, az iskolai kommunikáció nem keveredik össze sem az oktató, sem a diák személyes online csatornáival. A tanári munkát nagyban megkönnyíti az egységes, online is elérhető programok széles tárháza. A felhőben tárolt dokumentumok bárhonnan elérhetőek, így kevesebb eszközt kell egy-egy oktatónak mozgatnia a tanórákon és a tanórákra való felkészülés során. A tanári munka során számos adminisztrációs feladatot is el kell látni, amelyet az online adatszolgáltatás nagyban megkönnyít. Online szerkeszthető, tölthető táblázatok segítségével jelentősen csökkent az adminisztrációra fordított idő.”

Méhész Balázs rámutatott a Teams digitális tantermeinek előnyére is, amely folyamatosan jelen van a tantermekben és a tanórákon is, az órai munka összefoglalása és táblaképei is bekerülnek ide, de ugyanez kínál lehetőséget a digitális kollaborációra, amely kiváló motivációs eszköz a diákok számára, de fejleszti a digitális és szociális kompetenciáikat is.

„A tanulók nyitottak a digitális módszerek irányába, számukra már rövid idő alatt is természetessé vált, hogy az iskola „beköltözött” a telefonjukba” – mutatott rá a pedagógus. „A digitális tanteremben megosztott anyagok hatékonyan segítik az önálló tanulást. Ennek segítségével hatékonyabban tudjuk megvalósítani az egyéni igényekhez, szükségletekhez igazított fejlesztést. A szakmai vizsga fontos eleme a tanulói portfólió elkészítése, amelyhez a Microsoft 365 programjai kiválóan használhatóak. Emellett az online készülő dokumentumok könnyedén megoszthatóak az oktatóval, aki nyomon követheti, segítheti ezáltal a tanulói előrehaladást a tantermen kívül is. Az online tartalommegosztás és az így elérhető feladatok pedig segítik a lemaradók, a tanóráról hiányzók felzárkózását.”

Az iskola tantestületének tagjai is értékelik a digitális eszközöket, a tagok közti kommunikációt az előzetes várakozásaikon túlmenően segíti a Microsoft 365 eszközök használata. Az online megbeszélések, videokonferenciák pedig hatékony eszközök az egymástól távol lévő, eltérő időbeosztásban dolgozó oktatók közös megbeszélései során. A módszer annyira bevált, hogy a pandémia alatt online szervezett osztálykonferenciák a jelenléti oktatásba való visszatérés után is megmaradtak, ugyanis jóval hatékonyabbnak bizonyulnak, mint a korábbi személyes jelenléttel szervezett megbeszélések.

“Az online kommunikáció emellett a tanár-diák kapcsolatokban is – nem várt – minőségi előrelépést hozott” – tette hozzá Méhész Balázs. “Az online térben a közösségben bátortalanabb, visszahúzódó diákok számára is új lehetőségek nyíltak. A pályaorientáció során is új, nem várt lehetőségeket kínáltak a digitális eszközök: a videokonferenciák segítségével az iskolánkban zajló munkába, a tanműhelyeink világába olyan tanulók, osztályok is bepillanthatnak, akik a hagyományos nyíltnapon nem tudnak részt venni.”