A digitális eszközök használata érdekessé teszi a tanulást

 |   Microsoft News Center

A Microsoft digitális eszközei nem csak a „hagyományos” közoktatásban, hanem például a magyar rendőrök képzése során is hasznos segítséget nyújtanak a tanároknak és diákoknak egyaránt.

A koronavírus-járvány során a Microsoft hathatós segítségére volt szükség, hogy az oktatási rendszerek ne omoljanak össze, a különleges „kísérlet” pedig annyira jól sikerült, hogy azóta is sok iskolában, egyetemen és főiskolán alkalmazzák a digitális oktatási módszereket. Nincs ez másként a Miskolci Rendvédelmi Technikumban sem, amelynek mesteroktatójával Papp Orsolya rendőr alezredessel beszélgettünk, aki rendvédelmi informatika és rendőrségi digitális alkalmazások tantárgyakat oktat a jövő rendőr-tiszthelyetteseinek.

„Oktatói munkám mellett aktívan részt veszek a digitális tananyagok készítésében, emellett oktatási környezetet (asztali- és mobilalkalmazás szimulátor és a hozzá kapcsolódó tanári értékelő- és dokumentációs program) is fejlesztek” – mondta Papp Orsolya. „Speciális helyzetben vagyok, mert informatikus mérnökként közel áll hozzám a digitális világ, ugyanakkor rendőrtisztként pedig elég távol van tőlem. Több, mint 16 éve teljesítek szolgálatot a Miskolci Rendvédelmi Technikumban, hivatásos állományú oktatóként. Szerencsére iskolánk vezetése nyitott a digitális technológiák alkalmazását tekintve is. Ezúton is köszönetet mondok a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatójának, Bagi István ny. r. ezredes úrnak, és oktatási igazgató- helyettesének, Lövei László r. ezredes úrnak a támogató, biztató hozzáállásukért, az iskolai innovatív oktatási környezet (digitális táblával felszerelt tantermek, tan-utca, szituációs helyszínek stb.) kialakításáért, a digitális projektek megvalósításának támogatásáért és folyamatos nyomon követésért.”

A szakember elárulta, hogy nagyon sokat jelent számára, hogy akkor kapott lehetőséget a MIE Expert programban való részvételre, amikor már oktatóként kezdett kiégni, és a Rendőrségen belül más szakterület felé nézelődni. A programban szerzett ismeretek, barátok és tapasztalatok meggyőzték arról, hogy számos új kihívást és lehetőséget rejt még számára az oktatási terület, amit az elért pályázati eredmények is igazolnak.

„Rendszeresen részt veszek a Microsoft iskola webináriumain, amit a tapasztaltabb kollégák tartanak, ahol sok újdonságra és a megújult, megváltozott funkciókra is felhívják a figyelmünket” – tette hozzá Papp Orsolya. „Amelyik felkelti az érdeklődésemet, azt kipróbálom, készítek egy feladatot a következő tanórámra, és ha a tanulóknak is tetszik, akkor annak használatát beépítem az oktatói tevékenységembe. Az előző tanévben nagy segítség volt a „fogadóóra” ahol a program vezető szakértői egyéni problémákra adtak személyre szóló segítséget, lehetőséget biztosítottak technikai vagy módszertani kérdések megbeszélésére. Szintén fontos számomra, hogy van fejlődési lehetőség, amit a Microsoft Magyarország is támogat, például lehetőséget kaptam arra, hogy megfelelő felkészülés után letehessem majd a MCE (Microsoft Certified Educator – Microsoft Minősített Oktató) vizsgát.”

A Miskolci Rendvédelmi Technikum a 2020-21-es tanévben kezdte meg a Microsoft 365 oktatási csomagjának alkalmazását, Orsolya pedig szintén ekkor vett részt először a MIE Expert programban, amely egy kreatív, egymást támogató szakmai közösségként segítette a munkáját.

„Biztos hátteret jelent, hogy a tapasztalt kollégákhoz bármikor fordulhatok kérdésekkel, mindig kapok rá választ” – mutatott rá az oktató. „Külön köszönöm Novák Károly és Skultéty Zoltánné Kati kollégáknak a folyamatos támogatást, nagyon sokat tanultam tőlük, és ezáltal nagyon sokat fejlődtem. Emellett figyelek arra, hogy a megszerzett ismereteimet a kollégáimmal is megosszam, – ebben iskolánk vezetése is támogat, így rendszeresen tartok szervezett képzéseket a kollégáimnak is. 2021-től folyamatosan teljesítettem a MIE Master Trainer badge eléréséhez szükséges követelményeket is.”

Oktatóként a Microsoft Learn felületén elérhető tanfolyamok segítségével fejleszti a tudását, azonban a fejlesztői munkához (programozás, Visual Studio és Visual Studio Code) használatához is talált a felületen hasznos képzéseket. A Miskolci Rendvédelmi Technikum kollaborációs és kommunikációs felülete pedig a Microsoft Teams alkalmazás.

„A tanulói csoportokban minden tantárgy külön csatornával rendelkezik ezt a tanárok rendszeresen használják a tananyag, a segédanyagok, illetve a feladatok megosztására is” – magyarázta Papp Orsolya. „Tanulóink a teljes képzési idő alatt iskolai tulajdonú, de saját használatba adott laptoppal rendelkeznek, rajta az M365 oktatási licenszhez tartozó alkalmazásokkal, ez nagyban megkönnyíti az oktatók számára a digitális eszközök tanórai használatát is. Rendszeresen használunk olyan alkalmazásokat, mint a már említett Microsoft Teams, a Microsoft Office 365 szoftverei, a Sway, a OneNote és a Class Notebook, de a WhiteBoard-nak, Yammernek, a SharePointnak és a 3D modell megjelenítőnek is hasznát vesszük.”

A szakember rámutatott, hogy a digitális módszerek növelhetik a diákok motivációját, elősegítve a hatékony tanulást, de nem megfelelő használatuk hátrányt is jelenthet.

„A jelenléti oktatás során is rendszeresen használom a Microsoft Teams alkalmazást, lehetőség szerint ezen a platformon adom ki a feladatokat, mert a felület alkalmas az értékelésre is, sőt szöveges megjegyzést is fűzhetek hozzá, a tanulónak részletes visszajelzést küldhetek. Tehát a feladat kiadása, ellenőrzése és értékelése is egy platformon történik” – avatott be a kulisszatitkokba Papp Orsolya. „Az állampolgári digitális kompetenciakeret (DigComp2.1) a jártassági szinteket minden kompetencia esetében a tanulási eredmények leírásával határozza meg. Nincs ez másként a szakképzési szakmai programban sem. A szakmai program elvárja, hogy az értékelést a tanulókhoz és a tanulási igényekhez illesszük, ebben is segítségünkre van a digitális technológia. Szintén nagyon előnyös a Teams feladatokhoz csatolható előre elkészített, az adott feladatra vonatkozó Rubric (értékelőtáblázat), mert ez súlyozva tartalmazza a feladat megoldása során fejlesztett kompetenciák szintjét, és az egyes szintekhez kapcsolódó képességeket. Ezáltal a tanulók is tudják, hogy mit kell teljesíteni a kívánt szint eléréséhez, tehát támogatja az ön- és társértékelést is. Tanóráimon rendszeresen használom a OneNote alkalmazás Class Notebook (Osztályjegyzetfüzet) bővítményét, a csoportos feladatokat az Együttműködési területen, az egyéni feladatokat pedig a Tanulói területen oldják meg a tanulók, oktatóként pedig könnyedén ellenőrizni és javítani tudom az órai munkájukat. Másik hasznos elem a tanulási haladás vezetése, azaz a tanulási ösvény, ezt szintén OneNote lapon – tanulási haladási lap – készítem el. A lapot kiosztom az Osztályjegyzetfüzetben a tanulók részére, így mindenki a saját felületén vezeti azt. Ha a tanuló egy tevékenységet elvégzett a lapon, a tevékenység előtti jelölőnégyzetet bepipálja, így biztosan nem marad ki tevékenység még tetszőleges feldolgozási sorrend esetén sem. A tanulási haladást az oktató ellenőrizheti az Osztályjegyzetfüzetben. Szintén előnyös, hogy a felhőben tárolt tananyag mindig naprakészen tartható, – hiszen az aktualizálás néhány kattintás (pl. jogszabályváltozás esetén), így a tanuló a megnyitásakor (pl. Sway bemutató) már a hatályos tananyagot látja.”

Papp Orsolya szerint a digitális eszközök használata elsősorban az elméleti ismeretek elsajátításához nyújt hatékony segítséget, lehetővé teszi a tanórán belüli differenciálást, különböző nehézségű feladatok egyidejű alkalmazását, sikerélményhez juttatva a gyengébb képességű tanulókat, vagy lehetővé tehetik egyéni tanulási utak kialakításával a tehetséges tanulók többletismerethez juttatását, de ezek alkalmazása az „átlagos” tanulók számára is tanulási motiváció növelő hatású. A digitális eszközök használata a tanulást érdekessé teszi, használatuk során a tanulók egyéni adottságai is figyelembe vehetők, és fejlődésre ösztönzi a diákokat. Ez különösen igaz a Z-generációs diákok esetén, akik már az életkoruk miatt is jobban szeretik a gyakorlatorientált oktatást, amelyet a digitális eszközök használata is támogat.

A Microsoft kifejezetten oktatási célra fejlesztett digitális megoldásainak hatékonyságát pedig remekül példázza, hogy a Belügyi Tudományos Tanács 2021. évi „Digitális oktatás a rendvédelmi képzésben” c. pályázatán – Papp Orsolya és kollégája, dr. Nagy Ákos c.r. alezredes által közösen készített -,”Lopni is tudni kell” című pályaművük, első helyezést ért el. A Digitális Témahét 2022. évi pályázatán pedig a „Halló, ki beszél? – Utazás a rendvédelmi hírközlés világába” című projekt a Szakképzési intézmények kategóriában III. díjat kapott.

Mindkét pályázati anyagban nagy szerepet kaptak a Microsoft alkalmazások, valamint a MIE Expert programban megszerzett ismereteket is hasznosítani tudta. Mindkét pályázat értékelésénél kiemelték a digitális eszközök hatékony használatát, a tanulók pedig örömmel vettek részt a Digitális TémaHét projekt megvalósításában, ahol a projekt kihívása egy virtuális szabadulószoba volt, amelyet a szakember OneNote-ban készített el, kihasználva a szakaszok jelszavas védelemmel való ellátásának lehetőségét. A szabadulószoba (virtuális változata is) nagy népszerűségnek örvend a fiatal korosztályban, az oktatásban való használata pedig remek módszer arra, hogy a tanulókat még jobban motiválják egy-egy téma feldolgozására. Egyedül és csapatban, akár versenyszerűen is használható, nehézségi foka magas, hiszen a tanult ismereteket a feladványok megoldásakor össze kell kapcsolni, akár más tanulási területen szerzett ismeretekkel. A projekthez készült részletes Tanári útmutató is OneNote füzet is.