A Microsoft oktatási programja szemléletváltozást hozott az iskolába

 |   Microsoft News Center

Egyértelmű, hogy a mostani diákok számára a digitális ismeretek már ugyanolyan fontosak lesznek az életben való érvényesüléshez, mint a matematikai alapműveletek, a magyar nyelvtan szabályainak ismeretei, vagy épp az alapműveltségnek számító kötelező művekkel kapcsolatos tájékozottság. Ehhez pedig nem elég heti néhány számítástechnika vagy informatika óra, különösen, hogy ezek a tantárgyak általában más jellegű ismereteket adnak át a tanulóknak, mint amire szükségük lehet irodai vagy vállalati környezetben.

A Microsoft EDU programjának tapasztalatairól Nyíri Csabával, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettesével beszélgettünk.

„A programba való bekapcsolódás számomra egy olyan eszközt nyújtott, amellyel az elképzeléseimet, az újító ötleteimet könnyebben meg tudtam valósítani, a legnagyobb előnyének pedig azt tartom, hogy szemléletmód váltást hozott az iskolában dolgozó kollégák számára” – mesélte Nyíri Csaba. „A program során lehetőség adódott a többi résztvevő többi iskola megismerésére is, amelynek hosszú távú haszna is volt, mivel az évek alatt nagyon sok jó gyakorlatot, módszert megismerhettünk. Ez számomra személyesen is hasznos volt, mert ezek az ismeretek hozzájárultak a vezetői gyakorlatom fejlesztéséhez, a módszertáram kibővítéséhez.”

A Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – avagy a „Kunszentsuli” – 2018-ban csatlakozott a Microsoft EDU programjához, három évvel később pedig megszerezték a Microsoft Incubator címet, amit tavaly a Showcase School minősítés követett. Nyíri Csaba is a kezdetektől részt vesz a Microsoft Expert képzéseken, és azóta minden évben megkapta a Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) címet is. Ez idő alatt a szakember több mint 150 képzési modult teljesített.

„Az Office 365 programcsomag az iskolánk számára hasznos megoldásokat tartalmaz, amit a tanításban és a mindennapi munkánk során is használunk” – részletezte Nyíri Csaba az iskolában folyó digitális szakmai munkát. „A fő felület, amin dolgozunk az a Microsoft Outlook és a Microsoft Teams. A tantestület döntésével arra jutottunk, hogy a hivatalos kommunikációt és a pedagógusokkal, szülőkkel, tanulókkal a Teams felületén keresztül intézzük, mellőzve a nyitottabb közösségi médiát. A hivatalos levelezéshez pedig a Microsoft Outlookot használjuk, ahol a tankerülettel, más iskolákkal való kapcsolattartás történik. Emellett a mi iskolánk kezdeményezésére és a szolnoki tankerület támogatásával, már a tankerületi szintű Teams-kommunikáció alapjait is lefektettük. Ezen a felületen különböző munkacsoportok tudnak együtt dolgozni, illetve az az adminisztrációs munkák is itt zajlanak, immár nem csak iskolai, hanem tankerületi szinten is. Az iskolai feladatokhoz az Office 365 irodai alkalmazásai nyújtanak segítséget.”

Utóbbi szoftvercsomag alkalmazásai több területen is bővítik a pedagógusok módszertani eszköztárát. A PowerPoint segítségével tanári prezentációk, és tanulói előadások készülnek, a Word és Excel programok az adminisztrációt könnyítik meg. A számonkéréshez nagyon jól használhatók a Forms űrlapjai, tesztjei, ahol akár valós időben láthatják a pedagógusok a diákok által adott válaszokat, eredményeket. A Teams emellett osztálytermi felületként többrétű és sokoldalú eszközt jelent a tanári munka támogatásához. A tananyagok eljuttatása, a feladatok kiadása, nyomon követése, az egyéni tanulási utak megszervezése, különböző formátumú médiák megosztása is sokkal egyszerűbbé vált a használatának köszönhetően.

„Ahogy fejlődik a technológia, egyre több dolgot digitalizálunk, viszünk át elektronikus felületekre, ezért a fejlődés és innováció az oktatás területén sem elkerülhető” – tette hozzá Nyíri Csaba. „A mai fiatalok számára kulcsfontosságú a digitális tudás fejlesztése és a kritikus gondolkodásmód kialakítása, ahhoz, hogy felnőttkorban könnyebben boldoguljanak a mindennapi életben. Ma már igaz az a mondás, hogy nem tudjuk milyen szakmák lesznek majd számukra elérhetők, hiszen olyan rohamos a fejlődés, hogy ez kiszámíthatatlan. Ezért iskolánkban próbálunk olyan utat mutatni nekik, amellyel több irányba is mehetnek majd tovább, mivel rendelkeznek a megfelelő alapokkal. A régi szlogen, hogy a tudás hatalom, szerintem ma már átértékelődik, hiszen egyre nagyobb értékkel bír az információ és azoknak a módszereknek az ismerete, amivel hozzá lehet férni a különböző adatokhoz. Emiatt a diákjaink is hozzáférnek a Microsoft 365 felületeihez, és bárhonnan tudnak dolgozni benne. A tanórákon is használhatják akár saját eszközeiket is. Ezen keresztül teszteket, gyakorló feladatokat oldhatnak meg, és ellenőrizhetik a tudásukat. Összefoglalva elmondható, hogy azok a kompetenciák fejleszthetők a digitális eszközök segítségével, amelyek a mai világban nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz: ilyenek a kommunikáció, csapatmunka, kreativitás és a kritikus gondolkodás. Az Microsoft eszközeivel ezek feljesztésére lehetőség nyílik a digitális világban is.”

A szakember úgy látja, a diákok többsége szívesen használja a digitális felületeket, a pedagógus kollégák pedig a játékosítás (gamification) eszközeit vetik be a diákok figyelmének fenntartása érdekében. A digitális felületek használatával többféle média használatára is lehetőség nyílik, így mindenki kiválaszthatja a számára legjobb tanulási stratégiát és eszközt. A Teams felülete pedig lehetőséget kínál a tanulóknak, hogy kérdéseiket bármikor feltehessék a tanáraiknak, vagy a közösségeiknek. A sajátos nevelési igényű gyerekek számára pedig nagy előrelépés a modern olvasó, amelynek segítségével az olvasási nehézségekkel küzdők is képesekké válnak a feladatok elvégzésére, értelmezésére.

„A munka világában már elengedhetetlen a digitális eszközök ismerete, ezért a tanulóinkat megtanítjuk ezek használatára” – avatott be a szakmai munkába Nyíri Csaba. „Az országos mérések 2022-től szintén online felületekre kerültek, ezért az ezekre való felkészülés is bekerült a tanórai keretekbe. A feladattípusok megismerésére, a digitális anyagok olvasására, értelmezésére külön hangsúlyt fektetünk, és ezekhez megfelelő eszközöket biztosít a Microsoft 365. Ezzel tudjuk fejleszteni a digitális írástudásukat, amivel majd könnyebben boldogulnak a további tanulmányaik és a munkájuk során.”

A pedagógus rendkívül hasznosnak nevezte, hogy a folyamatos fejlesztések és frissítések kiválóan működnek a Microsoft termékeinél, amelyeknek köszönhetően mindig a legfrissebb felülethez férnek hozzá az iskolában. Ezzel pedig nem csak a diákok, de a pedagógusok tudása is bővül, a módszereik fejlődnek. Az iskola tantestületén belül pedig nagyon jól működik a tudásmegosztás így nagyon sok rejtett megoldát fedeztek már fel az évek során.

„A OneNote, a Forms, a PowerPoint nagyon sokrétűen alkalmazható és nagyon jól használható játékosításra” – mutatott rá a szakember. „A OneNote segítségével például szabadulószobák készíthetők vagy csoportmunkaként különböző, társasjátékszerű feladatok hozhatók létre. A Whiteboard alkalmazás jól használható ötletelésre, de akár az osztályfőnöki órákon is egy-egy témakör feldolgozására, vagy akár egymás megismerésére, csapatépítésre is. Vannak rendezvények, ahol szintén szívesen használjuk osztályok közötti vetélkedők, feladatsorok megoldására, így a tanórán kívüli tevékenységeket is színesebbé tehetik a digitális eszközök, felületek.”