Innovatív eszközök a tanulás szolgálatában

Posted

A gazdaság versenyképességének kulcsa a diákok felkészültsége. Utóbbi egyre kevesebbet ér digitális készségek nélkül – nem véletlenül szán ezek elsajátítására komoly figyelmet és rendel hozzájuk anyagi erőforrásokat a Microsoft Magyarország.

A kormányzat, az oktatási intézmények és az infokommunikációs iparág közös a felelőssége, egyben pedig közös érdeke is, hogy támogassák a digitális írástudás elsajátítását. Hazai infokommunikációs vállalatként a Microsoft Magyarország felelősséget érez azért a közösségért, azért az országért, amelyben működik. „Hiszünk abban, hogy a gazdaság versenyképessége azon múlik, milyen tudásra tesznek szert a diákok. A felkészültséghez pedig manapság már a megfelelő szintű digitális írástudás is hozzátartozik” – véli Szentkuti Gabriella.

A tavaly ősszel indult Microsoft Innovatív Iskola Program célja hozzásegíteni az intézményeket, pedagógusokat, így végső soron a diákokat a naprakész, digitális tudás elsajátításához a legmodernebb eszközök segítségével. Az országszerte jelenleg 18 intézmény részvételével zajló kezdeményezés része a módszertani támogatás, a legmegfelelőbb platformok és tanulásszervező rendszerek biztosítása, valamint az intézményvezetők és pedagógusok képzése.

A programhoz csatlakozó iskolák egy pontosan kidolgozott folyamaton mennek keresztül. Ennek kezdő fázisa maga a tantestület elköteleződése a digitális technológiák és megoldások használata mellett, majd az igazgatók és a tantestület célirányos felkészítése. A Microsoft havi rendszerességű képzésekkel, tudásmegosztásra építő tréningekkel támogatja az iskolavezetőket többek között a vízióalkotásban, szervezeti és kapacitásfejlesztésben, stratégiai tervezésben, az iskola jövőképének meghatározásában. Az iskolaigazgatók – a Microsoft szakértőivel karöltve – beépítik a digitális megoldásokat az intézmény oktatási alapelveibe, tantervébe, felkészítve az iskolát az új technológiák és eszközök által nyújtott lehetőségek alkalmazására a mindennapokban. Ez maga az intézmény digitális transzformációja, amire jó példa a program egyik zászlóshajója, a Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont elmúlt egy éve.

Gondolj rá másként

A hangsúly az attitűdváltáson és az ehhez kapcsolódó módszertanon van.

„Mielőtt bármilyen informatikai eszközzel ismertetnénk meg a gyerekeket, kulcsfontosságú, hogy előbb mi, pedagógusok sajátítsuk el azt a módszertant, amivel be tudjuk emelni az eszközöket az oktatásba, a gyermekek éltébe” – emeli ki Tószegi Attila, a Herman Ottó igazgatója. „Készen kell állnunk arra a helyzetre, amikor egy pályázat, önerő vagy támogatás révén egy intézmény új eszközökhöz juthat, hogy azokat élettel tölthessük meg és felelősségteljesen, kellő tudatossággal tehetjük a tanulók elé” – hangsúlyozza Tószegi.

A Herman Ottó esetében is a pedagógusok képzése volt a nyitólépés, miután a nevelőtestület letette a voksát a digitális technológiák használata mellett. Ezzel együtt járt, hogy fejlődött maga a szervezet is: az intézmény modernebbé, rugalmasabbá vált, elindult a 21. századi szervezeti kultúra felé. Ezeknek köszönhetően mind a tanári kar, mind a diákok készen álltak az új eszközök használatára, amikor azok megérkeztek az intézménybe.


A Microsoft Innovatív Iskola program alappillérei:

  • Vezetőképző az igazgatóknak: félnapos tréningek minden hónapban, melyek során a Microsoft szakértői támogatást nyújtanak az intézmények digitális stratégiájának kialakításában.
  • Tanárképzés: Az IKT eszközök hozzáadott értékének kihasználása és azok alkalmazása 10 témakörben, a tanárok digitális készségszintjének és az eszközellátottságnak megfelelően, egyéni ütemben, rugalmasan, élő és online képzések kombinációjában elvégezhető formában.
  • Technológiai támogatás és képzés: a Microsoft minden résztvevő intézmény és pedagógus számára biztosítja az Office 365 programcsomagot és a hozzá tartozó bevezetési segédletet, valamint képzési lehetőséget biztosít a rendszergazdáknak és informatikatanároknak.
  • Mentorprogram: az innovatív iskolák tantestületei, vagy kisebb tanárcsoportjai iskolalátogatások során megismerkedhetnek partneriskoláink, a Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium digitális iskola projektjeivel, az óralátogatások során pedig első kézből tapasztalhatják meg a digitális oktatásban rejlő lehetőségeket. A Microsoft mentorprogramot is biztosít a pedagógusok számára, mely során lehetőségük nyílik más Innovatív Pedagógusokkal személyesen, e-mailben, vagy Skype-on konzultálni.

Ami az innovatív iskola kezdeményezés intézményi szinten, az személyenként, „kicsiben” a Microsoft Innovatív Pedagógus Programja: eddig világszerte 350 000 tanár csatlakozott több mint 35 000 iskolából, és ez a hálózat napról napra bővül. A digitális oktatás lehetőségeivel az idén több mint 70 magyarországi pedagógus ismerkedett a programban, amely saját közösségi oldalt működtet: az Educator Community révén a tanárok online kurzusokra és Skype órákra „járhatnak”, de használhatják óravázlatok keresésére és megosztására is, így folyamatosan fejlesztve és bővítve a rendelkezésükre álló digitális tananyagot. A weboldalon izgalmas oktatási segédanyagok is elférnek: Faraday törvényének megértését online szimuláció segíti, van online játék az alapműveletek gyakorlásához, vagy interaktív ismertető az emberi testről, a keringési rendszerről.

Digitális érettség

„A mai gyerekek hamarabb tesznek szert a digitális írástudásra, mint a hagyományos értelemben vettre. És ahogy haladunk előre az időben, úgy fog egy diák felkészültsége egyre kevesebbet érni a megfelelő szintű digitális készségek nélkül” – véli Szentkuti Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Az új generációs tudás megszerzésében nyújt segítséget az említett két program, valamint a Microsoft jóvoltából hozzáférhetővé tett digitális eszközök: a Minecraft for Education, a OneNote Classroom, a Skype az osztályban, a Windows 10 Education, amelyből már létezik kifejezetten oktatási célokra kifejlesztett verzió, a Windows 10 S, vagy a tanárokra és diákokra egyaránt érvényes Tisztaszoftver program.

Utóbbit évekkel ezelőtt digitális oktatási alapcsomag néven tette ingyenesen hozzáférhetővé a cég a teljes magyar közoktatás, általános- és középiskolák tanulói és tanárai, illetve az államilag finanszírozott magyar felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói részére.  Mindezek online igénybevételéhez az intézményeknek nincs szükségük saját szerverparkra, a beszerzési költségeket pedig a Microsoft Magyarország vállalta magára, a hazai gazdaság versenyképességébe való befektetésnek tekintve az 52 milliárdos felajánlást. A szintén ingyenesen biztosított Office 365 oktatási csomagot minden iskola saját igényei és működése szerint veheti igénybe attól függően, hogy a digitalizáció mely szakaszában jár. A szolgáltatás a kommunikáció egységesítésétől a papírmentes iskola megvalósulásáig minden fázist kiszolgál, és biztosítja a strukturált, hatékony tanulást és tanítást.

„Kevés Magyarországon tevékenykedő IT cég mondhatja el magáról, hogy nem pusztán eszközöket helyez el az iskolában, hanem radikális szemléletváltásra, digitális transzformációra ösztönzi a támogatott intézményt. A Microsoft végig fogja az iskolák és az ott dolgozók kezét, folyamatos és célirányos képzést, módszertani segítséget nyújt, ezáltal hatékonyan és tartósan alakítja át az adott intézményt 21. századi, versenyképes tudás átadására képes iskolává” – hangsúlyozza Szentkuti Gabriella.

A Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont tapasztalatai azokat az intézményeket is motiválhatják, amelyek szintén részt vesznek a folyamatban, vagy éppen most fontolgatják a csatlakozást. „A Microsoft Innovatív Iskola program eredményeképpen korszerűbb, kreatívabban és nagyobb pedagógiai szabadsággal működő tantestület jöhet létre, ami megmutatkozik például a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban vagy az értékelésben is” – emelte ki Merényi Ádám, a Microsoft oktatási üzletágának vezetője.

A Herman Ottó példája nem csupán az iskolák fantáziáját indította be: a zuglói oktatási intézmény egyik osztályát a Hewlett-Packard Magyarország Kft. táblagéppé alakítható hibrid laptopokkal látta el, amelyek ötvözik a laptopok hatékonyságát a táblagépek mobilitásával. A gépek üzembehelyezését, az elektromos hálózat kialakítását, valamint a vezeték nélküli hálózati modernizálását, fejlesztését a Szinva Net Zrt szakemberei végezték. „Cégünk kiemelten fontosnak tartja az oktatás digitalizációját, hosszú évek óta aktívan részt veszünk a modern oktatási technológiák hazai bevezetésében, így örömmel csatlakoztunk a nagyszerű kezdeményezéshez” – mondta el Bánszki Attila, a Szinva Net Zrt vezérigazgatója.

A vezetőképző tréningsorozat mellett az innovatív iskolákban elindult a tantestületek képzése. A legtöbb intézményben bevezették és elkezdték testre szabni az Office 365 oktatási verzióját, sokakhoz csatlakoztak már az Innovatív Pedagógusok csapatának mentorai. A szemléletváltás átalakítása és a munka a következő tanévben is folytatódik: az iskolák hálózati rendszerében lesz mód közös projektekre és versenyekre, amelyeket továbbra is a Microsoft digitális oktatási megoldásai (Skype, Microsoft Classroom, OneNote, Minecraft) támogatnak majd.

A Microsoft Innovatív Iskolák Program új évfolyamára itt lehet jelentkezni: aka.ms/innovativiskola