Artificiële intelligentie: Stand van zaken in Belgische publieke sector

 |   Karen Verstappen, Communications & PR Microsoft BeLux

Microsoft studie toont aan dat artificiële intelligentie (AI) top-of-mind is voor beleidsmakers in de publieke sector

Microsoft is ervan overtuigd dat AI het potentieel heeft om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken zoals klimaatverandering, gezondheidszorg en sociaal onrecht.

Dat heeft het bedrijf gemotiveerd om een studie uit te voeren gericht op het gebruik van AI in de publieke sector in West-Europa, inclusief België. Uit gesprekken met de publieke sector kwam Microsoft tot de volgende conclusies:

  • AI is top-of-mind is voor de Belgische beleidsmakers, met een specifieke focus op een brede, uniforme maatschappelijke aanpak voor de ontwikkeling van AI op lange termijn;
  • Organisaties in de Belgische publieke sector hebben de neiging om AI-ontwikkelingen te richten op innovatie en burgerbetrokkenheid in plaats van op het opbouwen van economisch voordeel en groei.

Hoe ziet de huidige situatie in Belgische overheid eruit?

Er is geen gebrek aan interesse in de overheidssector om AI in te voeren en te gaan gebruiken. Zo blijkt dat de helft (56%) van de Belgische overheidsorganisaties al AI-oplossingen hebben doorgevoerd in hun organisatie. Een concreet voorbeeld daarvan is de Vlaamse overheid. Zij gebruiken Natural Language Processing (NLP) om inkomende oproepen automatisch in te delen, te transcriberen en te documenteren in hun Vlaamse Infoline callcenter. Daardoor kunnen medewerkers van de overheid efficiënter reageren op binnenkomende vragen, de meest pertinente informatie geven en de ervaring van de burger verbeteren.

General Manager Microsoft Belgium, Didier Ongena deelt zijn visie over de functie van AI in de publieke sector: “Wij zijn ervan overtuigd dat AI het potentieel heeft om grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, gezondheidszorg en sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. Dit werd bevestigd met de resultaten van het onderzoek, waaruit bleek dat Belgische organisaties werkzaam in de publieke sector de neiging hebben om de AI-ontwikkelingen te richten op innovatie en burgerbetrokkenheid in plaats van op het opbouwen van economisch voordeel en groei.”

Leg de focus op de vaardigheden

Het onderzoek toonde ook aan dat toonaangevende bedrijven en organisaties in AI evenveel nadruk leggen op de ontwikkeling van de vaardigheden van hun mensen als op de technologie zelf. In het tijdperk van AI, zijn hard skills zoals datawetenschap en techniek steeds meer in trek. Maar er zijn ook aspecten die AI niet kan – creatief, empathisch zijn en problemen oplossen – dan wordt het duidelijk dat er een breder waaier soft skills is die nog waardevoller worden. Voorbeelden van deze soft kills zijn:

  • Onderhandelen;
  • Management;
  • Leiderschap;

Onder de West-Europese respondenten gaf slechts 11% aan dat hun organisatie de juiste mix van AI-gerelateerde vaardigheden in huis had. Dat is duidelijk een uitdaging, net zoals in de privésector.

NMBS aan de slag met AI om reizigers meer nauwkeurige info te bezorgen
AI heeft de kracht om te transformeren, maar kan dat niet alleen. Succes gaat net zozeer over mensen, cultuur en leiderschap als over technologie. Als we alle potentieel uit AI willen halen, moet dat zeker een menselijke inspanning zijn. Een goed voorbeeld hiervan is NMBS/SNCB. Zij gebruiken 4k-camera’s en beeldherkenning om passagiers op treinen en perrons te tellen, en om de stroom mensen in kaart brengen. Maar daar stopt het niet. Voorheen werd de informatie handmatig werd opgeschreven en doorgegeven, terwijl nu, dankzij procesoptimalisatie, de informatie automatisch wordt verzameld en gedeeld. Daardoor vermindert de kans op fouten en onnauwkeurige informatie. Voor reizigers heeft de introductie van deze AI-oplossing geleid tot nauwkeurige gedetailleerde treininformatie, terwijl de overdracht naar andere vervoersmodi verbeterd is. Voor de NMBS/SNCB onthult de verbeterde reizigersinformatie aanvullende informatie. Bijvoorbeeld welke locaties in de stations commercieel interessanter zijn naarmate er meer reizigers passeren.

——————-

Lees meer over hoe AI wordt gebruikt in overheidsorganisaties in de hele regio in ons rapport ‘Artificial Intelligence in the Public Sector’: European Outlook for 2020 and Beyond’