Een nieuwe studie van Microsoft toont aan dat online gedrag verbeterd is in België

 |   Karen Verstappen - Philanthropies Lead Microsoft BeLux

header

Hoogtepunten uit de Belgische gegevens:

  • 3 op 10 Belgische respondenten zegt betrokken te zijn geweest bij online pesterijen.
  • 9 op de 10 Belgische respondenten hebben mentaal geleden door online gedrag, wat vergelijkbaar is met gegevens uit buurlanden Frankrijk (87%) en Nederland (86%).
  • Bijna een derde van de Belgische respondenten (29%) zegt dat ze het slachtoffer waren van online oplichterij of fraude.

In het kader van de internationale Safer Internet Day – de inspiratiedag voor een beter internet voor kinderen en jongeren – die op 9 februari wordt gevierd, heeft Microsoft nieuwe Belgische gegevens vrijgegeven in zijn jaarlijkse Digital Civility Index (DCI). Daaruit blijkt dat de Belgen in 2020 meer positieve online interacties hebben ervaren, zelfs toen COVID-19 de wereld op zijn kop zette. Safer Internet Day biedt een kans om na te denken en mensen over de hele wereld aan te moedigen de balans op te maken van hun digitaal gedrag. De afgelopen vijf jaar heeft Microsoft deze dag gebruikt om te pleiten voor wat het “digitale burgerzin” noemt, ofwel iedereen waarmee we online in contact komen met waardigheid en respect behandelen.

Uit het laatste onderzoek van Microsoft blijkt dat factoren zoals leeftijd en solidariteit tijdens een pandemie verantwoordelijk waren voor een merkbare verbetering van de online burgerzin. Bovendien lijkt de pandemie in sommige regio’s voor een beleefder online gedrag te hebben gezorgd, respondenten ondervonden tijdens de pandemie een collectief gevoel van samenhorigheid. De meest recente resultaten  zijn afkomstig uit de studie “Civility, Safety and Interactions Online – 2020“, waarbij werd gepeild naar de perceptie van tieners en volwassenen over online gedrag en hun blootstelling aan 21 verschillende online risico’s in vier categorieën: reputatie, gedrag, seksualiteit en persoonlijkheid/opdringerigheid.

Hoe beschaafd zijn Belgen online tegen elkaar?

De Belgische Digital Civility Index, peilt naar de toon en inhoud van online interacties bij Belgische consumenten, is in 2020 gestegen tot een totaal van 66%. Dat betekent dat de Belgen vinden dat online gedrag 10% verbeterd is ten opzichte van  het jaar voordien, op hetzelde niveau als de internationale gemiddelde.

A

De meest voorkomende risicocategorie voor België is opdringerig gedrag (41%) en ongewenst seksueel gedrag (23%). Dat betekent dat de meerderheid van de Belgen te maken krijgt met ongewenste online contacten, hoaxes, scams, fraude en/of sexting.

De Belgische respondenten blijven hoopvol en 31% gelooft dat technologie- en sociale-mediabedrijven tools zullen ontwikkelen en maatregelen zullen opleggen die respectvol en beleefd gedrag zullen aanmoedigen.

Digitale burgerzin in het nieuwe decennium

Gelukkig vinden de meeste Belgen dat ze minder risico lopen om reputatieschade op te lopen op het internet. De Belgen voelen zich ook minder gepest dan vorig jaar. Twee andere hoopgevende statistieken zijn die met betrekking tot ongewenst contact en ongewenst seksueel contact: we ervaren minder ongewenste aandacht dan vorig jaar.

B

Toch zegt 3 op de 10 Belgische respondenten wel eens betrokken te zijn geweest bij pesterijen, terwijl 13% zegt zelf gepest te zijn geweest. In het algemeen werd Gen Z (34%), de jongste generatie geboren tussen 1997 en 2015, het hardst getroffen door pesterijen, gevolgd door Millennials (25%), ook wel Gen Y genoemd, geboren tussen 1981 en 1996.

Als we kijken naar de volwassenengroep die het meeste risico loopt in België, dan zien we dat Boomers, tussen 57-75 jaar oud, met 73% het meeste risico lopen, op de voet gevolgd door de Millennials (72%) en Gen X (72%), momenteel tussen 41-56 jaar oud. Die resultaten verschillen van die in andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Nederland, waar het net de Millennials zijn, die als de grootste risicogroep worden beschouwd.

Terugblikkend op vijf jaar onderzoeksresultaten voor België, staan enkele van de meest verdeelde risico’s momenteel op een historisch hoogtepunt. Hier volgen enkele details:

  • Bijna een op de vijf Belgische respondenten (16%) zegt blootgesteld te zijn geweest aan haatdragende taal.
  • Discriminatie heeft een gelijkaardige weg afgelegd, met 9% van de respondenten.
  • Bijna een derde van de 2020 Belgische respondenten (29%) zegt ten prooi te zijn gevallen aan hoaxes, oplichting of online fraude.

C

“Onze activiteiten gaan verder dan enkel onderzoek en bewustmaking. We werken hard aan de de integratie van onlineveiligheidsfuncties in onze producten en diensten. Binnenkort zullen we bijvoorbeeld de “Kids Mode”-functie in de Edge-browser uitbrengen om leeftijdsgerichte ervaringen te helpen vergemakkelijken,” aldus Patrick Viaene, Microsoft Security Expert in België. “Onze aanbevelingen aan iedereen die op het internet zit wil bijdragen tot beter online gedrag, zijn drieledig:

  • Denk goed na over welke social media-inhoud je met de wereld wil delen en welke je reserveert voor goede vrienden;
  • Doe niet mee aan online pesten en rapporteer beledigende content (aan de moderator, de eigenaar van het online platform of de autoriteiten);
  • Beveilig je social media-pagina’s met 2-factorauthentifi

Voor meer informatie over positief online gedrag, zie: www.microsoft.com/digitalcivility. Fijne Internet Safety Day en laten we in 2021 samen blijven werken aan een beter internet voor iedereen!

Tags: , ,