Een op de twee slachtoffers kent zijn online pester, volgens onderzoek door Microsoft

 |   Katleen Dewaele

Voor het tweede jaar op rij heeft Microsoft in 23 landen onderzoek gevoerd naar negatief gedrag op internet en sociale media en de invloed daarvan op jongeren en volwassenen. Het onderzoek kadert in de jaarlijkse Safer Internet Day, die vandaag plaatsvindt. België noteert een 8ste plaats in de digitale hoffelijkheidsindex.

Familie en vrienden blijken de voornaamste pesters te zijn

We botsen online niet alleen op anonieme oplichters of posters met ongewenste berichtjes en haatpraat. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de respondenten zijn online belagers kent. Bij meer dan één op vier gaat het zelfs om familie en vrienden. Volgens het onderzoek zijn de gevolgen van online negatief gedrag dan zelfs dubbel zo groot zijn dan wanneer het anoniem gebeurt. Iets meer dan 60% van die slachtoffers meldt dat ze hun vertrouwen in anderen zo zowel online als offline verloren. Ze ervaren ook meer stress, kampen met slaapgebrek en verliezen vrienden. Bij jongeren heeft zulk gedrag ook negatieve effecten op hun schoolresultaten.

Vrouwen en jongeren lopen meer risico

Iets minder dan vijftig procent geeft aan dat ze online het slachtoffer zijn geweest van ongewenst contact, ongewenste sexting, intimidatie, cyberpesten en misogynie. Het onderzoek leert ons evenwel dat vooral vrouwen slachtoffer zijn.  De helft van de vrouwelijke bevraagden werd ooit online lastiggevallen tegenover 41% van de mannen. Ook de offline gevolgen zijn bij vrouwen zwaarder. Hoewel jongeren evenveel te maken krijgen met online intimidatie als volwassenen, zijn de gevolgen groter. Zo voelen ze meer stress (41%) dan volwassenen (22%).

De Belgen scoren gemiddeld

België scoort in het hoffelijkheidsonderzoek doorgaans rond het gemiddelde. Bijna drie op de vier Belgen let erop anderen met respect te behandelen en iets meer dan een kwart neemt het op voor anderen die onheus behandeld worden. Wanneer ze het ergens niet eens mee zijn, reageren Belgen volgens de resultaten van het onderzoek wel sneller dan in andere landen. Gemiddeld neemt iets minder dan de helft even gas terug alvorens te reageren, tegenover 33% in België.

Meer dan 5000 leerlingen krijgen een “Safer Internet Training door vrijwilligers van Microsoft en Proximus

Op 6 februari 2018, is het wereldwijd Safer Internet Day. Net zoals de voorbije jaren trekt een 100-tal vrijwilligers van Microsoft en Proximus naar 259 Brusselse, Vlaamse en Waalse klassen van het vijfde en zesde leerjaar. Ze zullen er 5.575 leerlingen tussen 9 en 12 jaar laten kennismaken met de ‘Internet: Safe & Fun’-workshops van Child Focus. De workshops behandelen thema’s als privacy, chatten, gaming, wachtwoordenbeheer en cyberpesten.

Wens je langs te gaan op 6 februari bij een van de scholen tijdens Safer Internet Day? 

Meer informatie over contactpersonen en tijdschema via onze persdienst.

Het onderzoek werd afgenomen bij 502 Belgen en in 23 andere landen. Het onderzoek werd opgedeeld in twee categorieën: jongeren van 13 tot 17 jaar en volwassenen van 18 tot 74 jaar. Je kunt het integrale, Belgische onderzoek en de resultaten van andere landen hier raadplegen

 

Tags: , , ,