Eerste AI-school in België opent op initiatief van BeCode, Microsoft en partners, om recordaantal vacatures in te vullen.

 |   Erik Kerkhofs

Program language

Eén Belgisch bedrijf op twee wijst op de nood aan IT-specialisten om te kunnen innoveren. BeCode, Microsoft en 5 partners (Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos) lanceren samen de eerste AI-school in België om het tekort aan AI-profielen aan te pakken. De ambitie is om 9 scholen in België te openen en 350 tot 500 mensen per jaar op te leideDe AI School is toegankelijk en gratis voor iedereen om diversiteit aan te moedigen.

Om het nijpende tekort aan AI-experts aan te pakken, slaan BeCode, Microsoft en vijf stichtende partners – Cronos Groep, Delaware, Faktion, KPMG en Xylos – de handen in elkaar. Samen openen ze vandaag de allereerste AI-school in België in aanwezigheid van Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda. Voor de eerste keer bundelen concurrenten uit de ICT-branche de krachten om vacatures anders in te vullen dan de klassieke ‘afwerving’. De AI School verwelkomt in april al 20 studenten voor een trainingsprogramma van 10 maanden. Kandidaten die zich willen inschrijven voor de nieuwe AI school hebben geen voorafgaande kennis nodig.

Koploper in AI investeringen maar een tekort aan AI experten

Het recente onderzoek “AI in Belgium” geeft aan dat 75 % van de Belgische bedrijven al eerste stappen in artificiële intelligentie heeft gezet. Anderzijds geven de Belgische bedrijfsleiders aan dat het moeilijk is om medewerkers met de juiste AI-vaardigheden aan te trekken. Dat remt innovatie af. Technologiefederatie Agoria heeft het aantal digitale vacatures geraamd op 16.000, terwijl ruim 23% van de jongeren in ons land werkloos is. Het heeft BeCode en Microsoft geïnspireerd om met vijf partners de eerste school voor artificiële intelligentie (AI) in België te openen.

België zit in de Europese kopgroep als het gaat om investeringen in AI. De technologie is dus klaar, enkel de moeizame aanwervingen staan een aansluiting met de toplanden nog in de weg”, zegt Didier Ongena, General Manager van Microsoft Belux. “Met de juiste competenties kan België meer voordeel halen uit AI.

De AI School biedt tien maanden gratis opleiding

De eerste 20 studenten starten reeds in maart aan hun trainingsprogramma. De cursussen worden door initiatiefnemer BeCode georganiseerd op de campus BeCentral in Brussel, en gefaciliteerd door de stichtende partners. De studenten zullen een opleiding van zeven maanden volgen in gegevensbeheer en artificiële intelligentie. Nadien vervolledigen ze hun theoretische opleiding met een stage van drie maanden. Deelname aan het programma is gratis. Het project sluit volledig aan bij de bestaansreden van BeCode, dat 18 maanden geleden ontstond. CEO Karen Boers:

De combinatie van een alternatieve rekrutering, open voor iedereen, met een actieve pedagogie en een sterke focus op zowel soft skills als technische vaardigheden laat ons toe het aanbod aan talenten gevoelig te verbreden.

Uitbreiding is al gepland

BeCode en Microsoft willen snel uitbreiden met 8 nieuwe AI-scholen. De ambitie is om elk jaar een vijfhonderdtal studenten op te leiden. De vijf partners roepen bedrijven en overheden dan ook op om het initiatief van de AI School te vervoegen, om zo meer cursussen op te starten en het concurrentievermogen van dit land te versterken. Philippe De Backer, Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, juicht het initiatief toe:

Met de opkomst van robotica en artificiële intelligentie beleven we de vierde industriële revolutie. Daarin gaat het meer om hersenen en creativiteit dan om spierkracht en zweet. De opening van de AI School is alvast de eerste stap om mensen de juiste skills aan te leren. Ik geloof dat AI de jobmotor van de toekomst kan worden voor ons land. Daarom werk ik in België hard aan een AI-strategie. Zo blijft ons land ambitieus en bereiden we ons voor op de toekomst.

AI School partners aan het woord

Onze klanten en gesprekspartners hebben hooggespannen verwachtingen rond artificiële intelligentie. Als vooraanstaande partner van Microsoft is het voor ons vanzelfsprekend dat we dit initiatief van de AI school mee vormgeven. We hebben de ambitie om vele honderden AI-specialisten op te leiden zodat wij in België deze belangrijke trein niet missen.– Dirk Deroost, medeoprichter van De Cronos Groep.

Delaware ondersteunt met veel plezier de AI School omdat we zo een sterk Belgische community van AI experts opbouwen, ook aan mensen die eerder niet de kans hadden om zo’n opleiding te volgen. Die win-winsituatie is voor ons de reden om in te tekenen.– Peter Oyserman, Founding Partner Delaware.

Wij zijn bij Faktion overtuigd dat lifelong learning cruciaal is om een mooie carrière te bouwen. Dat lukt nog beter als je ook een gelukkig leven leidt. Met onze AI-technologie zorgen we voor een positieve verandering in het leven van mensen en organisaties. Het is de kernmotivatie om steun te geven aan de AI-school.– Joeri Van Steen, managing partner van Faktion.

De digitale uitdaging voor bedrijven bestaat er vooral in om de juiste mensen te vinden op de arbeidsmarkt. Met de AI-school hopen we dat gemotiveerde mensen – met verschillende achtergronden –  de keuze maken om zich te herscholen en ten volle de mogelijkheden van AI te verkennen”, aldus Koen Maerevoet, CEO van KPMG België.

Via onze opleidingstak werkt Xylos actief en geëngageerd mee aan de nieuwe AI School. In een zogenaamd ‘cross-learning’ traject zullen we de studenten zowel theorie als praktijkervaring meegeven die hen zal helpen in hun toekomstige jobs. We willen talent de kans geven om zich in dit groeisegment snel en goed te ontwikkelen. – Ludo Wijckmans, CEO van Xylos.

Meer informatie over de opleiding en basisvoorwaarden vindt u hier

Foto’s van de persconferentie vindt u hier.

Tags: