Hoe technologie de belasting van onze planeet kan verminderen

 |   Thomas Kersten

We hebben hulpbronnen nodig om deze groei te ondersteunen en dat lukt alleen met een gezonde planeet. Door het versnellen van het tempo van technologische vernieuwing en het democratiseren van de voordelen van de cloud, zullen mensen zich beter kunnen aanpassen en succesvol kunnen zijn in deze wereld met een beperkt aantal natuurlijke hulpbronnen.

In de industriële revolutie van het verleden was de gezondheid van mensen op onze planeet geen prioriteit. De kosten en baten van veranderingen werden toen onevenredig over gemeenschappen en landen verdeeld. De revolutie van vandaag is anders. De “vierde industriële revolutie”, zoals hij genoemd wordt, biedt meer informatie en inzicht dan ooit tevoren. We ontdekken nieuwe manieren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en grondstofgebruik onder controle te houden, en wel zodanig dat het goed is voor de economie, onze gemeenschappen en het milieu.

Bouwen van ‘groenere’ elektriciteitsnetten

Een groeiende bevolking impliceert een toenemende vraag naar transportsystemen, gezondheidszorg en nutsvoorzieningen. Om dit probleem aan te pakken, zijn overheidsinstanties en gemeenten begonnen met het toepassen van “Smart City”-technologie, die onze stedelijke gebieden veiliger, gezonder en betere leefomgevingen maakt. Om deze nieuwe diensten mogelijk te maken, is er echter een sterkere onderliggende infrastructuur nodig.

In Nederland is de gemeente Heerhugowaard samen met Microsoft, IBM en andere partijen een proefproject met een slim energienetplatform gestart, het soort platform dat de steden van de toekomst van stroom zal voorzien. Tegenwoordig wordt energie grotendeels door één bron gegenereerd en stroomt energie in één richting – naar consumenten. In de nabije toekomst gaat dit echter veranderen. Energiebronnen worden diverser van aard en energie zal in beide richtingen van consument naar netwerk stromen. Dit vereist intelligente besturing van onze energiesystemen.

In het kader van het Energiekoplopers-project zijn 200 huishoudens in een wijk in Heerhugowaard uitgerust met hernieuwbare energiebronnen, slimme elektriciteitsmeters en slimme thermostaten. Deze huizen zijn aangesloten op het Smart Energy Service Platform (SESP), dat ontwikkeld is door de ICT Group en draait op Microsoft Azure. SESP combineert het ‘internet der dingen’ (IDD), omvangrijke data en zelflerende technologie tot één systeem en biedt beter inzicht in het energieverbruik in de buurt. Het platform gebruikt tevens het Universal Smart Energy Framework (USEF), een pan-Europees initiatief voor het creëren van een standaard voor slimme energiesystemen. Dankzij SESP is energie niet langer een eenrichtingsuitwisseling met de betreffende leverancier. Een technologie als deze zorgt ervoor dat iedereen kan bijdragen aan een slimmere en groenere energiestroom.

Dit proefproject heeft een enorm potentieel. In de toekomst zullen alle huishoudens, kantoren, auto’s, industriële faciliteiten en andere Smart City-diensten gebruik moeten kunnen maken en bijdragen aan een flexibel, slim energienetwerk, om er zeker van te zijn dat iedereen de energie heeft die hij/zij nodig heeft.

Groenere grote gebouwen

Naast het beheren van onze hulpbronnen op macro- of stadsniveau, moeten we er ook voor zorgen dat elk groot gebouw milieuvriendelijk kan functioneren. Stockrose is een Zweedse vastgoedbeheermaatschappij met een portefeuille van circa 250 gebouwen en 10.000 appartementen, die geconverteerd zijn naar slimme en duurzame werk- en woonruimte. Met gebruikmaking van Microsoft Azure IoT Hub, een veilig platform voor het aansluiten van internet-der-dingen-apparatuur, kan Stockrose middels geïnstalleerde sensoren in elk pand het energie- en warmwaterverbruik volgen. Alle informatie wordt met toestemming van de huurders gedeeld, dit in hun voordeel. Huurders van Stockrose-panden die minder energie gebruiken, betalen minder huur – zo kan technologie heel eenvoudig mensen motiveren om hun milieuvoetafdruk kleiner te maken.

Duurzaamheid is niet alleen een modekreet”, aldus Richard Lind, de CEO van Stockrose. “Het is een grote belofte, maar ook een win-winsituatie voor diverse belanghebbenden. In elk gebouw van nu bedragen warmte, water en energie bij elkaar opgeteld 34 procent van exploitatiekosten. Het is absoluut een winpunt voor vastgoedeigenaren, zij kunnen besparen op hun operationele kosten.

Groener leven

Als we inzoomen op kamerniveau, bestaat er tegenwoordig technologie die onze onmiddellijke omgeving en levenskwaliteit kan verbeteren. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA), sterven elk jaar circa 467.000 Europeanen voortijdig aan luchtverontreiniging. Nu we meer tijd doorbrengen op kantoor, is het essentieel dat ondernemingen het belang van schone lucht inzien, zelfs binnen.

In Italië heeft biotechbedrijf U-Earth vrijstaande luchtreinigingseenheden ontwikkeld, die verontreinigingen kunnen opvangen en vernietigen. Gebruikmakend van Microsoft Azure voor de analyse van actuele gegevens heeft U-Earth het “Pure Air Zone”-initiatief gelanceerd, dat organisaties meting van luchtkwaliteit en luchtzuivering biedt. Het doel van U-Earth is het vergroten van het publieke bewustzijn en zuivere luchtzones tot standaard te verheffen, zoals Wi-Fi of kraanwater – waardoor de levenskwaliteit en gezondheid van iedereen verbeterd wordt, kamer voor kamer.

Een groenere toekomst

Terwijl technologie de manier waarop wij onze levens leiden verandert, blijft het een sterke invloed hebben op de manier hoe wij met het milieu omgaan. De hierboven genoemde projecten zijn slechts een paar van de vele die Azure gebruiken voor een beter beheer van hulpbronnen en het vergroten van duurzaamheid. Zij laten duidelijk zien dat technologie niet langer op gespannen voet met onze planeet staat. Als individuen, ondernemingen en gemeenschappen kunnen we deze technologieën toepassen om onze samenlevingen te transformeren en groenere wereldburgers te worden. De toekomst is niet alleen beter voor de planeet maar voor ons allemaal.

Tags: , , ,