Interview: “Via Passwerk hebben IT-bedrijven toegang tot een goudmijn aan consultants”

 |   Karen Verstappen, PR & Comms Manager Microsoft BeLux

In het kader van World Autism Awareness Day, had Erik Kerkhofs, Partner Lead bij Microsoft BeLux, het voorrecht om Laurijn Van Gorp van de organisatie Passwerk te mogen ontmoeten. Passwerk is een IT-bedrijf dat mensen met autisme als consultants aanneemt. Het relaas van hun gesprek delen we vanuit Microsoft graag met ons partner netwerk.

 

Laurijn, wie of wat is Passwerk?

Passwerk is een dienstverlenend IT-bedrijf dat voor haar aanbod uitsluitend beroep doet op gekwalificeerde consultants met autisme. Vanuit een inclusiviteits-gedachte trachten we bij Passwerk deze mensen extra kansen te bieden om hun welverdiende plaats in onze samenleving op te nemen. Hierbij beschouwen we hun autisme niet als een belemmerende factor, maar zetten we net expliciet in op de talenten die vaak gepaard gaan met dit autisme.

 

Kan je meer zeggen over die specifieke talenten?

Ik heb het dan vooral over talenten zoals het beschikken over een zeer analytisch denkvermogen, lange focus, een uitstekend oog voor detail of de capaciteit om voor zeer lange tijd bijzonder repetitieve taken uit te voeren. Binnen het model van Passwerk stemmen we dan ook heel specifiek onze diensten af op het type van opdrachten waar net deze skills heel sterk aanwezig moeten zijn. Gecombineerd met een begeleiding op maat door onze jobcoaches slagen we er dan ook in om succesvol een sociale dimensie aan een economisch objectief te koppelen.

 

Welke diensten bieden jullie zo aan?

We bieden natuurlijk de eerder voor de hand liggende diensten aan zoals functionele testing en quality assurance, en ik kan me voorstellen dat jullie dat type van diensten eerder associëren met een organisatie zoals de onze. Echter, doen we ook aan software development, vb. C#, .Net, Python, PHP, … Tenslotte hebben we recent een tak rond business intelligence toegevoegd.

 

Business Intelligence? Dat is natuurlijk zeer relevant voor onze partners en klanten, de wereld draait op data en de intelligentie de we eruit kunnen halen.

Inderdaad, het is nog vrij nieuw en dus nog vrij onbekend. Maar onze BI-Consultants bieden ondersteuning op het vlak van datavoorbereiding waardoor de Data Scientist zich kan focussen op zijn/haar kerntaken. Passwerk heeft gekwalificeerde consultants in zowel SAS (partnership) als Microsoft Power BI. In dat kader doen we vandaag o.a. een project bij Atrias: “De centrale spil in in de informatievoorziening van de energiemarkt”. In deze rol is onze consultant actief in het extraheren van data uit databases die vervolgens getransformeerd en opgeladen worden (ETL) in hun Power BI-toepassing. Vanuit diverse data-sets maakt onze consultant een data-model van waaruit rapportage gedaan kan worden.

 

Op welk doelpubliek mikken jullie?

De prevalentie van autisme stijgt zienderogen. Waar in 2009 bij 1 op 165 mensen een vorm van autisme werd vastgesteld, is dit in 2020 gestegen tot 1 op 67 mensen (voornamelijk omwille van een gerichtere diagnosticering). In België lopen er met andere woorden zo’n 171.000  mensen rond met autisme, weliswaar hebben zij niet allemaal een officiële diagnose ‘autisme’ gekregen. Een aanzienlijke groep die om onduidelijke reden vandaag nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd is in de professionele arbeidsmarkt. In het kader van haar rekrutering gaat Passwerk dan ook specifiek op zoek naar talenten binnen deze populatie. Mensen die overigens beschikken over een bachelor- of master-denkniveau met een echte passie voor IT.

 

Dat klinkt inderdaad als een groot potentieel aan talent dat nog niet ontgonnen is. Welk type van profielen schakelen jullie dan specifiek in?

Éénmaal een nieuwe consultant in dienst is, trachten we steeds te vertrekken vanuit de specifieke talenten van iedere consultant. We kunnen ze vaak onderverdelen in 3 types van denkers. Ten eerste hebben we de analytische denkers. Mensen die uitblinken in het analyseren van situaties of problemen om vervolgens met een sterk probleemoplossend vermogen deze vraagstukken te benaderen. Deze mensen worden ingezet als Test-Engineers, Software Developers en Quality Assurance-specialisten. Daarnaast zijn er onze visuele denkers, mensen die visueel de kleinste details kunnen opmerken en zeer geschikt zijn voor bepaalde Quality Assurance-opdrachten. Een voorbeeld bij uitstek is dat van G4S waarmee wij in samenwerking met hen mensen met autisme inzetten op de luchthaven van Zaventem om bagage te screenen via X-Ray op de kleinste onregelmatigheden. Tot slot zijn er ook onze patroon-denkers, mensen die zeer sterk zijn in het ordenen van schijnbaar onregelmatige patronen. Mensen die zich bijzonder goed kunnen onderscheiden in onze Business-Intelligence-dienstverlening waar het ordenen van data belangrijk is.

 

Ik kan me voorstellen dat jullie aanbod nog niet bij iedereen bekend is, ondanks het feit dat jullie al sinds 2008 operationeel zijn?      

We zien enorm veel vooruitgang sinds onze start in 2008. Toch blijft eén van de grootste uitdagingen voor Passwerk vandaag nog steeds het stigma dat rond autisme hangt. Mensen hebben vandaag namelijk nog regelmatig een verkeerd beeld van wat autisme precies inhoudt en hoe zich dit in de realiteit vertaalt. Als bedrijf trachten we dan ook via diverse kanalen en initiatieven alles op alles te zetten om dit stigma uit de wereld te helpen.

 

Hoe doen jullie dit concreet?

Concreet doen we dit door onze mensen via maatwerk en competentiemanagement in te zetten in diverse professionele omgevingen. Op deze manier laten we bedrijven en hun medewerkers  zelf de proef op de som nemen en kunnen zij ontdekken wat voor enorme capaciteiten er achter deze mensen schuilgaat. Zo werken we o.a. samen met enkele toonaangevende bedrijven zoals Proximus, Cegeka, Showpad, Belfius, BNP Paribas Fortis, ..etc.

 

Hoe zien jullie de toekomst?

Het stigma verkleinen zal zonder twijfel één van onze grootste uitdagingen vormen maar toch merken we dat er sedert enkele jaren al mooie stappen genomen werden. Zo erkennen vandaag al heel wat bedrijven de unieke talenten van mensen met autisme en zijn we blij vast te kunnen stellen dat de vraag naar onze consultants alsmaar mag stijgen (van 68 consultants in 2015 naar 140 consultants in 2021).

 

Welke boodschap hebben jullie voor klanten en partners?

Tot slot en misschien de belangrijkste boodschap die in dit kader aan bod moet komen: onbekend is onbemind. We merken dat bij vele klanten een initiële terughoudendheid bestaat om samen te werken met iemand die autisme heeft. We stellen echter vast dat eens ze kennis hebben kunnen maken met het concept van Passwerk, iedereen er razend enthousiast over is! We zouden dan ook graag willen benadrukken dat het niet de sociale motieven van Passwerk zijn die onze klanten over de streep trekken, maar wel de kwaliteiten en de dagelijkse prestaties van onze mensen die de doorslag geven.