Microsoft waarschuwt voor oplichters

 |   Patrick Viaene, Modern Workplace & Security Lead

De afgelopen weken werden verschillende mensen in ons land per telefoon gecontacteerd door fraudeurs die hen in naam van Microsoft aanmanen om hun computers op te zetten en hun instructies op te volgen. Wanneer consumenten daarop ingaan en persoonlijke gegevens doorgeven, hacken de frauders de computers en kunnen ze geld stelen.

Wat te doen wanneer je een mail of telefoontje ontvangt?

Microsoft vraagt burgers met aandrang niet in te gaan op deze aanvragen. “We zijn op de hoogte dat er pogingen ondernomen zijn om mensen op te lichten. Mensen beseffen niet hoe agressief en efficiënt die oplichters zijn. Dus laat hen niet uitpraten en ga zeker niet in op hun voorstel om je computer aan te zetten”, aldus Patrick Viaene, Modern Workplace en Security Lead bij Microsoft BeLux.

Tips tegen misbruik of phising    

Om je te helpen jezelf te beschermen tegen misbruik of phishing, geeft Microsoft de volgende 5 tips:

  1. Vertrouw geen ongevraagde telefoontjes
  2. Bescherm jezelf tegen phishingberichten of misleidende e-mails: reageer nooit op mails of telefoontjes die persoonlijke gegevens of geld vragen. Klik nooit op een link of open nooit een bijlage van een verdachte mail. Als de mail afkomstig is van een bedrijf, neem dan contact op om na te gaan of zij deze werkelijk stuurden.
  3. Herken een phishingbericht of misleidende mail: vaak zijn phishingberichten of misleidende mails herkenbaar: een te mooi aanbod met de vraag om persoonlijke of accountgegevens, veel spelfouten en een buitenlandse domeinnaam.
  4. Meld misbruik

Blokkeer spammers en meld misbruik via Outlook.com. Gebruikers kunnen phishing mails melden via deze link. De politie op de hoogte brengen is enkel relevant wanneer je schade hebt geleden. Als dat niet het geval is, kunnen zij niets ondernemen.

  1. Beveilig je computer

Uitgebreide informatie over de 5 tips vind je terug in een recente blogpost van Microsoft.

Wat te doen indien je computer al onder controle is geweest van oplichters?

Indien je al toegang tot je computer hebt gegeven, koppel dan de computer onmiddellijk los van het internet en voer een volledige scan uit met een recente en up-to-date virusscanner en verwijder de ontdekte malware. Je kan indien nodig je computer ook opnieuw laten installeren. Wijzig zeker ook alle wachtwoorden, zowel van de computer als van alle internetaccounts (mailbox, Facebook, Twitter, …). Wijzig ook de veiligheidsvragen die je krijgt wanneer je je wachtwoord van die accounts vergeet.

Wat te doen indien je schade hebt geleden?

Betaalde u toch? Dien dan zo snel mogelijk klacht in bij je lokale politie en contacteer de paysafecard-Hotline. Als het tegoed van de kaart nog niet is opgebruikt door de oplichters kan het mogelijk nog geblokkeerd worden.

Heb je naar aanleiding van dit type van oplichting schade geleden, dan kun je een klacht neerleggen voor hacking en sabotage van je computer bij je lokale politie. Verzamel alle gegevens die bewijs kunnen leveren van de feiten en van de geleden schade. Noteer alle gegevens die je van de oplichters kreeg, zoals telefoonnummers, namen en websiteadres en neem deze mee naar de politie.

Tags: , , , ,