Microsoft wil 25 miljoen mensen wereldwijd helpen om de noodzakelijke nieuwe digitale vaardigheden voor de COVID-19-economie te verwerven

 |   Karen Verstappen - Communications Lead Microsoft Belux

learn

Microsoft Corp. heeft deze dinsdag een nieuw wereldwijd initiatief aangekondigd. Dit initiatief geeft 25 miljoen mensen wereldwijd de kans hun digitale vaardigheden te ontwikkelen tegen het einde van het jaar. De aankondiging is een reactie op de wereldwijde economische crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Door meer mensen toegang te geven tot digitale vaardigheden kan het economische herstel versneld worden, vooral voor de mensen die het meest getroffen zijn door het verlies aan banen.

Dit initiatief wordt beschreven op de officiële Blog van Microsoft en omvat specifieke stappen om mensen die zich willen bijscholen en een van de veel gevraagde banen bemachtigen te helpen. Het brengt alle onderdelen van het bedrijf samen door nieuwe en bestaande middelen van LinkedIn, GitHub en Microsoft te bundelen. Het initiatief spitst zich toe op de volgende elementen:

  • Data en analytics. Data worden gebruikt om inzicht te krijgen in de vaardigheden en banen die het meest gevraagd worden en daardoor waarschijnlijk leiden tot goede carrièremogelijkheden.
  • Gratis leermiddelen. Gratis leertrajecten worden ter beschikking gesteld tot einde 2020 naast gratis inhoud van Microsoft, LinkedIn en GitHub om mensen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen voor deze veelgevraagde banen.
  • Vaardigheden verbinden met nieuwe kansen. Er wordt toegang verleend tot in de sector erkende certificaten aan een lage prijs tot aan het einde van het jaar. Daarnaast is er gratis toegang tot allerlei krachtige hulpmiddelen voor werkzoekenden. Op die manier kunnen werkzoekenden in dienst genomen kunnen worden zodra ze deze vaardigheden verworven en de certificaten behaald hebben.

Deze middelen zijn online beschikbaar via een centrale locatie: opportunity.linkedin.com in vier talen: Engels, Frans, Duits en Spaans.

Microsoft ondersteunt dit initiatief met $20 miljoen in beurzen in cash. Hiermee kunnen non-profitorganisaties wereldwijd de mensen helpen die de meeste bijstand nodig hebben. Het gaat hier om mensen met een lager inkomen, met een lager opleidingsniveau en ondervertegenwoordigde minderheden. Een kwart van dit totaalbedrag, $5 miljoen, gaat in de vorm van beurzen in cash naar 50 non-profitorganisaties in de gemeenschap die geleid worden door en ten dienste staan van mensen van kleur in de Verenigde Staten.

Het bedrijf verbindt zich er ook toe om betere data en analytics – met inbegrip van data van de LinkedIn Economic Graph – ter beschikking te stellen van regeringen over de hele wereld zodat ze meer inzicht kunnen krijgen in de plaatselijke economische behoeften. Microsoft zal haar stem gebruiken om te ijveren voor een vernieuwd overheidsbeleid dat bijscholingsmogelijkheden creëert in functie van een veranderde economie.

Later op het jaar zal Microsoft een nieuwe leerapplicatie in Microsoft Teams testen. Deze applicatie is ontwikkeld om werkgevers te helpen om nieuwe en huidige werknemers te scholen en bij te scholen wanneer mensen terug aan het werk gaan en er nieuwe banen gecreëerd worden.

COVID-19 heeft een crisis in zowel de gezondheidszorg als de economie veroorzaakt. We moeten ervoor zorgen dat niemand achterblijft in het wereldwijde herstel,” zegt Satya Nadella, CEO van Microsoft. “Vandaag groeperen we middelen van Microsoft, met inbegrip van LinkedIn en Github. We willen een nieuwe visie ontwikkelen op de manier waarop mensen leren en nieuwe vaardigheden toepassen. We streven ernaar de 25 miljoen mensen die geconfronteerd worden met werkloosheid door COVID-19 te helpen zich klaar te maken voor de banen van de toekomst.

In slechts enkele maanden heeft COVID-19 een enorme verandering in vraag teweeggebracht. Dit heeft geleid tot een verlies aan banen dat veel groter is dan tijdens de Grote Recessie 10 jaar geleden,” zegt Brad Smith, directeur van Microsoft. “Een essentiële stap om het economische herstel te versnellen – en ervoor te zorgen dat het herstel inclusief is – is ervoor te zorgen dat de mensen die het zwaarst getroffen zijn door het banenverlies gemakkelijker toegang krijgen tot digitale vaardigheden. Dit zijn onder andere mensen met lagere inkomens, vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden.

De drijvende kracht achter al onze activiteiten bij LinkedIn is het verlangen om mogelijkheden te creëren voor de hele beroepsbevolking wereldwijd,” zegt Ryan Roslansky, CEO van LinkedIn. “Als onderdeel van het ecosysteem van Microsoft hebben wij de unieke mogelijkheid om werkzoekenden overal ter wereld te helpen om de vaardigheden te verwerven en de banen te vinden die ze verdienen, vooral diegenen die in verhouding onevenredig getroffen werden tijdens de COVID-19-crisis. Wij zijn er trots op dat wij de data kunnen leveren over wat de banen en vaardigheden van de toekomst zullen zijn. We kunnen dan geschikte leertrajecten creëren zodat 25 miljoen werkzoekenden een nieuwe job kunnen vinden. Wij stellen dit allemaal ter beschikking op opportunity.linkedin.com.”

Tags: , , , , ,