Onderzoek van Microsoft toont aan dat Belgen flexibeler willen werken in de toekomst

 |   Karen Verstappen - Communications Lead Microsoft Belux

Home Office

Sinds het begin van Covid-19 werken we meer of soms ook uitsluitend van thuis. De gemiddelde Belg is tevreden over die evolutie en wil ook na Covid-19 één derde van de week van thuis werken. Andere opmerkelijke resultaten uit het onderzoek van Microsoft in België:

  • 8 op 10 Belgen vinden dat ze even of meer productief zijn wanneer ze van thuis werken;
  • Voor Covid-19 had slechts 20% van de bedrijven een thuiswerkbeleid, nu is dat het geval in 80% bedrijven
  • 1 op 2 werkgevers vindt het tegenwoordig moeilijker om een verbondenheid te creëren in hun teams.

Hybride werkmodel gaat niet meer weg

Microsoft heeft bij 600 Belgische werknemers en werkgevers onderzoek gevoerd naar hun ervaringen met werken op afstand en hun toekomstverwachtingen. Daaruit blijkt dat de tijd van een nine-to-five job en tweemaal per dag pendelen voorbij is. 6 op 10 werknemers werken nu van thuis en in de toekomst zullen ze 35% van de tijd van thuis willen blijven werken. Bijna 7 op 10 (67%) werkgevers gaan ervan uit dat hun werknemers in de toekomst minstens 1 dag per week van thuis zullen werken en 93% zegt dat een hybride werkmodel (combinatie van thuis en op kantoor werken) de toekomst is.  Een opmerkelijk detail: vorig jaar had slechts een kleine minderheid (20%) van de bedrijven een actief thuiswerkbeleid voor werken – nu is dat een grote meerderheid (79%).

Thuis productiever

Een van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek is dat een overgrote meerderheid van werknemers (8 op 10) aangeeft dat ze thuis even of meer productief zijn dan op kantoor. 1 op 10 zegt dat ze zelfs veel productiever zijn thuis. De Belgen vinden het blijkbaar ook erg aangenaam dat ze bij thuiswerk minder zakelijk gekleed moeten zijn, zo zegt 74% dat dat één van de grote voordelen is van thuiswerk. Thuiswerken is niet altijd even aangenaam: zo zegt driekwart van de respondenten dat ze het geen voordeel vonden om meer tijd te spenderen met kinderen of huisdieren tijdens de werkuren. 

Het waarborgen van productiviteit is eenvoudig – het stimuleren van innovatie daarentegen minder 

Veel werkgevers (meer dan 50%) geven aan dat de uitdaging van thuiswerk niet schuilt in zakelijke continuïteit of productiviteit, wel om teams het gevoel te geven dat ze een hechte eenheid zijn en sterk verbonden zijn met de hartslag van de bedrijfscultuur. Daardoor daalt ook het niveau van innovatie, aangezien nieuwe ideeën moeilijk kunnen gedijen in een omgeving waarin mensen zich minder verbonden voelen met hun werkgever en hun teams. Uit vergelijkbaar onderzoek van vorig jaar is gebleken dat 54% van de werkgevers vonden dat hun ondernemingen innovatieve producten en diensten aanboden – slechts 38% van hen denkt daar dit jaar hetzelfde over.

Technologie helpt om hybride werkmodel mogelijk te maken

Technologische hulpmiddelen kunnen werkgevers en werknemers alvast helpen om thuiswerk vlot te laten verlopen en de productiviteit hoog te houden. Zo kan de Microsoft Teams functie “niet storen” de “flow state” (een staat van verhoogd bewustzijn) van werknemers mogelijk maken. De Engelse term beschrijft een situatie waarin iemand in staat is om al zijn/haar aandacht te wijden aan de uit te voeren taak, wat leidt tot superieure resultaten. Het bevorderen van flow is een krachtige manier om innovatie op gang te krijgen. Ongeveer 70% van de mensen die op die manier kunnen werken, zeggen dat ze proactief zijn wat betreft het regelmatig voorstellen van nieuwe oplossingen.

Het hybride werkmodel succesvol uitrollen, gaat een belangrijk criterium zijn om productiviteit, innovatie en werktevredenheid in de Belgische bedrijven te garanderen. De uitdaging bestaat eruit om mensen zich verbonden te laten voelen met hun teamgenoten en ervoor te zorgen dat ze duidelijk kunnen zien hoe het werk dat zij als team doen, bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsvisie. Succesvolle teams worden gekenmerkt door hoe productief ze zijn en door de mate van vriendschap, empathie en vertrouwen die elk teamlid ervaart. Dat is de menselijke sleutel tot innovatie”, zegt Nathalie Regniers, leider van het onderzoek voor Microsoft België.

Tags: , , , ,