500 polskich szkół otrzymało Certyfikaty Szkoły Nowych Technologii

Pół tysiąca szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski otrzymało właśnie certyfikaty Szkoły Nowych Technologii. To ukoronowanie projektu, w którym firma Microsoft w ramach programu wsparcia edukacji Partners in Learning oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przeprowadziły cykl bezpłatnych konferencji i szkoleń, adresowanych do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowych technologii oraz uzyskać dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających edukację. W specjalistycznych szkoleniach, prowadzonych przez trenerów Microsoft i ekspertów w dziedzinie e-nauczania, wzięło udział 130 000 uczniów i 7000 nauczycieli różnych przedmiotów z pięciuset szkół.

„Tradycyjny sposób prowadzenia lekcji w naszym kraju często nie nadąża za tempem życia młodych ludzi i ich nieustannie zmieniającymi się zainteresowaniami. Dlatego nauczyciele powinni przyciągać uwagę dynamiczną, atrakcyjną formułą, którą mogą zaoferować tylko nowoczesne narzędzia informatyczne. Chcemy zachęcić i pokazać, jak się do tego zabrać, i jak sprawić, żeby młodzież przychodziła
na
lekcje z ochotą”. – powiedział Jacek Murawski, prezes polskiego oddziału Microsoft, podsumowując projekt.

Projekt oceniony
na
piątkę!

Szkoła Nowych Technologii to wyjątkowy na skalę Polski i Europy projekt edukacyjny, realizowany w ramach międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning obecnego w 115 krajach na całym świecie. Dzięki uczestnictwu w nim dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz uczniowie poznali nowoczesne rozwiązania informatyczne ułatwiające nauczanie w zgodzie z wymaganiami reformy oświaty i nowej podstawy programowej, wprowadzanej do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku.

„Myślę, że wspólne szkolenia dwóch liderów: WSiP – lider w branży edukacyjne i Microsoft – lider w nowych technologiach, to świetny pomysł
na
unowocześnienie polskiej edukacji. Obszar zainteresowań wydawnictwa, jakim jest nauka, oraz firmy Microsoft, czyli nowe technologie,

bardzo komplementarne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jedynym skutecznym modelem dotarcia do młodych ludzi z wiedzą jest wykorzystanie innowacyjnych metod. Podczas cyklu spotkań dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, które odbyły się w ramach akcji, udało nam się wypracować skuteczny model działań. Przedstawiciele placówek zwracają się do nas z prośbą o kontynuacje i więcej takich warsztatów oraz wskazówek, jak innowacyjnie i efektywnie nauczać” – mówi Małgorzata Simonides, z-ca Dyrektora Marketingu WSiP.

„Uczestnicy szkoleń mając do dyspozycji sześciostopniową skalę ocenili projekt na piątkę. Najwyżej oceniono przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz prezentacje zarządzania szkołą i projektami w chmurze – Microsoft Live@Edu i WSiPnet. Dzięki temu widać, że polscy pedagodzy

chłonni praktycznej wiedzy, która wspomoże ich w nauczaniu.” – powiedziała Małgorzata Snarska, Szef Programu Partners in Learning w Polsce.

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w specjalnie dla nich stworzonych sesjach ze szczegółowo dopasowanymi zagadnieniami odpowiednimi dla każdej z tych grup.

Coś dla nauczycieli…

W ramach tegorocznej edycji nauczyciele wspierani przez specjalnie wyszkolonych edukatorów SNT (innych nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, ekspertów MEN, ekspertów edukacyjnych Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej, ekspertów prowadzących szkolenia, rad pedagogicznych, ekspertów technologii informacyjno-komunikacyjnej) poznali nowoczesne rozwiązania informatyczne, ułatwiające nauczanie. Wszystko w zgodzie z wymaganiami reformy oświaty i nowej podstawy programowej, wprowadzanej do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku.

Podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów poznali m.in. usługi dostępne w pakiecie Live@edu i internetową platformę edukacyjną wsipnet.pl , dowiedzieli się, jak korzystać z e-podręczników, i jak poprowadzić lekcję z użyciem nowych technologii – jednym z modułów szkolenia była bowiem przykładowa lekcja.

Według Edukatora SNT Adam Makowskiego szkolenia naświetliły nauczycielom kierunki rozwoju edukacji. Pokazały dostępne narzędzia wsparcia i poszerzenia warsztatu pracy nauczyciela. To bardzo cenne, bo rodzi refleksję. Oby próby sięgania do technologii i nowoczesnych narzędzi w edukacji przeradzały się w dobry nawyk.

„Nauczyciele w przeważającej części byli ciekawi i otwarci
na
nowe technologie, chcieli się uczyć. Na początku wydawało się, że logowanie w Live@edu nie cieszy się “popularnością”. Z biegiem czasu okazało się, że było dużo chętnych do kontaktowania się za pomocą “nowej poczty”, korzystania z kalendarza i z dysku SkyDrive.” – dodała Edukator SNT Beata Litewka.

Dyrektorów…

Dyrektorzy szkół mieli możliwość zapoznania się z nowymi technologiami w ramach ścieżki „Praktyczne wykorzystanie technologii i narzędzi informatycznych w procesach nauczania i zarządzania szkołą”. Podczas 12 konferencji, które odbyły się w 12 miastach Polski: Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie oraz Warszawie, organizowanych rozmawiano o szkole prowadzonej w nowoczesny sposób, w której dyrektor pełni rolę inicjatora innowacyjności zarówno w obszarze dydaktyki jak i administracji.

„Celem spotkań była także dyskusja
nad
nowoczesnymi metodami zarządzania szkołą przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnej używanej w biznesie. To nowe podejście do zagadnienia zarządzania szkołą cieszyło się ogromną popularnością. Nie tylko ułatwia, bowiem komunikację i realizację zadań przez dyrekcję, ale także daje szkole oszczędność czasu, budżetu i pozwala nauczycielom
na
bezpośrednie zaangażowanie w organizację pracy szkoły.” – powiedział Dariusz Stachecki, wicedyrektor gimnazjum z Nowego Tomyśla i trener popularyzujący rozwiązania chmurowe w szkole.

Dlatego E-dyrektor, to taki dyrektor, który wprowadza zarządzanie strategiczne w szkołach przy wykorzystaniu nowych technologii. Jest to pracownik oświaty, który w swojej codziennej pracy kieruje się nową filozofią zarządzania szkołą, na kształt new public management – wprowadza elementy biznesowe do zarządzania organizacją. Pojęcie e-dyrektora jest już wykorzystywane w dyskusji politycznej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, często w kontekście efektywności, jaką daje informatyzacja szkół.

I dla uczniów

Na specjalnych warsztatach, sto trzydzieści tysięcy uczniów poznało zasady programowania Windows Phone, Microsoft Kinect, HTML 5 oraz tworzenia stron internetowych. Dostali oni również ponad czternaście tysięcy kodów dostępu do bezpłatnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich (np. dostęp do programu DreamSpark). Każdy uczeń, który brał udział w warsztatach, mógł się sprawdzić w konkursie „High School Tech Hero”, prezentując samodzielnie przygotowaną aplikację Windows Phone lub aplikację webową stworzoną przy pomocy HTML 5 i zintegrowaną z Internet Explorer 9. Niektórzy z nich zainspirowani warsztatami Szkoły Nowych Technologii planują związać swoją przyszłość z informatyką.

„(
…) przez wczorajszy wykład zdecydowałem się zabrać za programowanie, wcześniej za bardzo nie miałem z tym do czynienia ;)” – skomentował jeden z uczniów.

„Wielkie dzięki za dzisiejsze szkolenie rzeczywiście odmieniło moje plany na przyszłość” – podsumował w mailu do wykładowcy inny uczeń uczestniczący w Projekcie.

Warsztaty przeprowadzili trenerzy – studenci praktykanci. Również dla nich było to bardzo ciekawe doświadczenie, a także możliwość zarażenia swoich młodszych kolegów swoją pasją do technologii.

„Jako trener Szkoły Nowych Technologii uważam, że projekt jest świetny pod każdym względem, bo wzoruje się na strategii wygrany – wygrany. Z jednej strony my, jako trenerzy, mamy okazję zdobywać umiejętności z zakresu komunikacji, zdobywać nowe doświadczenia i dzielić się wiedzą z młodszymi kolegami – nie jesteśmy przecież
od
nich wiele starsi. Z drugiej strony licealiści, czując niedosyt spowodowany wyścigiem technologii, za którym nie nadąża system edukacji, mają okazję przekonać się, że bycie programistą nie zaczyna się dopiero
na
studiach. W liceum też można już zaczynać swoją karierę, choć
na
tym etapie to nadal może i powinno mieć formę nauki poprzez zabawę i bezstresową przyjemność nieobarczoną ryzykiem. Temu projektowi przyświeca słuszna idea i jego misja powinna być kontynuowana i rozszerzana z roku
na
rok.” – podsumowuje Michał Guzowski.

Film z warsztatów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie dostępny jest pod adresem:


https://skydrive.live.com/?cid=7e3eba1dc876c845#cid=7E3EBA1DC876C845&id=7E3EBA1DC876C845%21403


„Kiedy biorąca w naszym projekcie młodzież skończy studia i zacznie pracować, nowe technologie będą obecne w każdym obszarze życie – czy w domu, czy w pracy. Dlatego tak istotne jest, by uczniowie kończący szkołę, umieli skutecznie wykorzystywać narzędzia informacyjno-komunikacyjne. Same lekcje informatyki już nie wystarczą. Ważna jest praktyka. A tę można nabyć rozwiązując interaktywne zadania, szukając danych i analizując je. Dlatego będziemy mocno angażować się w działania na rzecz innowacyjnego nauczania w przyszłym roku.” – powiedziała Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Edukacji w polskim oddziale Microsoft.

Szkoła Nowych Technologii w liczbach:


Materiały dodatkowe:

Tags:

Powiązane posty