Chmura Microsoft dla dobra publicznego

Microsoft zapowiada dotację w wysokości miliarda dolarów dla 70 tys. organizacji non profit w ciągu najbliższych trzech lat.

W trakcie odbywającego się w Davos Światowego Forum Ekonomicznego, Satya Nadella, CEO Microsoft Corporation ogłosił nową inicjatywę, której celem jest zapewnienie, by zasoby chmury obliczeniowej oferowane przez Microsoft służyły dobru publicznemu. Jako część tego zobowiązania niedawno utworzony Microsoft Philanthropies przekaże w ciągu 3 lat na ten cel 1 miliard dolarów w usługach Chmury Microsoft na rzecz organizacji NGO oraz zespołów badawczych w placówkach akademickich.

„Microsoft wspiera organizacje działające na rzecz realizacji ich misji na całej planecie, umożliwiając im korzystanie z cloud computingu – najbardziej transformacyjnej technologii naszych czasów” – powiedział Satya Nadella. „Dzięki nowej inicjatywie ponad 70 tys. organizacji będzie miało dostęp do technologii, która pomoże im w działaniach na rzecz rozwiązania największych wyzwań społecznych i w rezultacie do poprawy kondycji społeczeństwa, zapewniając podstawę zrównoważonego wzrostu” – dodał CEO Microsoft.

Chmura obliczeniowa i usługi chmurowe okazały się również być zasobem, który pozwala odkrywać sekrety skrywane w danych w sposób, który pozwala tworzyć nowe insighty oraz informacje, które z kolei mogą prowadzić do przełomu nie tylko w nauce i technice, ale również w sferze życia gospodarczego i społecznego, umożliwiając tworzenie lepszych rozwiązań na rzecz wszystkich obywateli. Cloud computing przyczynia się również do poprawy komunikacji, a także produktywności i pozwala organizacjom działać sprawniej i efektywniej.

We wrześniu 2015 roku, przedstawiciele 193 państw przyjęli listę 17 celów zrównoważonego rozwoju społeczeństw, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Ten ambitny i ważny program, który wskazuje m.in. na likwidację zjawiska głodu i ubóstwa oraz zapewnienie taniego dostępu do źródeł energii dla wszystkich mieszkańców naszej planety, będzie osiągalny jedynie dzięki znaczącym wynalazkom i innowacjom technologicznym. Skala działania i moc obliczeniowa chmury stanowi niezbędne ogniwo dla wypracowania rozwiązań dla pozornie niemożliwych do rozwikłania światowych problemów, które znalazły się na liście kluczowych wyzwań społecznych.

„To dla nas niezwykle ważne, by pomagać organizacjom non-profit i ośrodkom akademickim w zakresie pełnego wykorzystania cloud computingu na rzecz poszukiwania rozwiązań podstawowych problemów ludzkości” – powiedział Brad Smith, Microsoft President, Chief Legal Officer. „Nasza ambicją jest, by Microsoft Philanthropies było partnerem dla tych organizacji i gwarantowało wykorzystanie potencjału chmury na rzecz jeszcze większej liczby osób i możliwie szerokiej gamy potrzeb społecznych” – dodał Brad Smith.

Nowa inicjatywa obejmuje 3 obszary:

  • Wspieranie szerokich potrzeb organizacji non profit. Nowy globalny program wsparcia zakłada, że usługi w chmurze Microsoft, w tym Microsoft Azure, Power BI, CRM Online a także Enterprise Mobility Suite będą bardziej dostępne dla organizacji non-profit. Program jest rozwinięciem już istniejącej inicjatywy, w ramach której Microsoft udostępnia instytucjom usługę Office 365. Program wystartuje wiosną 2016 roku. Aspiracją Microsoft Philanthropies jest dotarcie do 70 tys. organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.
  • Zwiększenie dostępu do zasobów w chmurze dla działów badawczych w ośrodkach akademickich. Microsoft Research oraz Microsoft Philanthropies rozszerzą o 50% program Microsoft Azure dla projektów badawczych, który zapewnia granty Microsoft Azure, które dają dostęp do bezpłatnych zasobów mocy obliczeniowej, które mogą przyspieszyć realizację badań. Obecnie program zapewnia bezpłatne zasoby cloud computingu dla ponad 600 projektów badawczych na sześciu kontynentach.
  • Dotarcie do nowych społeczności z dostępem do sieci i usług w chmurze. Microsoft Philanthropies oraz dział Microsoft Business Development połączą wsparcie w obszarze chmury obliczeniowej z szeregiem inwestycji w nowe efektywne kosztowo technologie eliminujące problem dostępu do Internetu dla różnorodnych społeczności. Jednocześnie zapewnią dostęp do szkoleń i treningów. Dzięki połączeniu usług cloud z dostępem do sieci oraz programami szkoleniowymi, przy wykorzystaniu inicjatyw z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, Microsoft Philanthropies planuje wsparcie 20 projektów tego typu w co najmniej 15 krajach na całym świecie do połowy 2017 roku.

Zapewnienie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz rozwiązania najtrudniejszych problemów społecznych lepszego dostępu do usług chmurowych, w tym platformy Microsoft Azure, polega na udostępnieniu przez Microsoft najnowocześniejszych technologii dostępnych całkowicie bezpłatnie, lub po bardzo niskich kosztach. W ciągu ostatnich lat, kiedy to organizacje znacząco zwiększyły stopień wykorzystania usług w modelu cloud, inicjatywy oraz programy, w których Microsoft uczestniczy w partnerstwie z innymi organizacjami wyraźnie pokazują jak duży wpływ ma zwiększony dostęp do chmury obliczeniowej:

  • Microsoft Research współpracuje z São Paulo Research Foundation (FAPESP) w programie Biodiversity Research Program (program na rzecz bioróżnorodności). Dzięki wykorzystaniu 700 czujników bezprzewodowych, technologii cloud oraz automatycznego strumieniowego przetwarzania danych, zespół badawczy jest w stanie lepiej zrozumieć, jak funkcjonują lasy mgliste i prowadzić badania wpływu zmian klimatycznych na społeczności skupione wokół tych ekosystemów.
  • Dzięki współpracy z University of Texas w Austin w ramach Projektu „Katapulta”, Microsoft zapewnia naukowcom i badaczom zaawansowane technologie cloud computingu, prowadzące do uzyskania lepszych rezultatów po niższych kosztach.
  • Microsoft współpracuje ze znajdującymi się w Botswanie – klastrem Botswana Innovation Hub, organizacją Vista Life Sciences, Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego i Globalnych Rozwiązań na rzecz Szerokopasmowego Internetu. Projekt ma na celu wsparcie Ministerstwa Zdrowia w zakresie zarządzania danymi medycznymi w chmurze a także zwiększenia dostępu do sieci Internetowej. Rozwiązanie to umożliwia zdalne dostarczanie specjalistycznych rozwiązań medycznych, np. diagnozę pacjentek cierpiących na raka szyjki macicy, w przychodniach znajdujących się na odległych obszarach wiejskich.

„Dostęp do technologii ma kluczowe znaczenie dla działalności i usług świadczonych przez NetHope i jej 44 członków – organizacji humanitarnych i non profit” – mówi CEO NetHope, Lauren Woodman. „Moc chmury obliczeniowej podnosi wartość wszystkiego, co robimy aby służyć milionom ludzi w naszych społecznościach na całym świecie.” – dodaje.

Tags: , , , , , , ,

Powiązane posty