Microsoft nawiązuje współpracę z Future Processing

Władze miast, w tym także polskich, coraz częściej wdrażają rozwiązania z grupy „Smart City”. Inicjatywa CityNext to bezpieczniejsze, bardziej przyjazne, inteligentnie zarządzane i nowoczesne miasto. Jej celem, realizowanym przez Microsoft od teraz również z udziałem partnera Future Processing (FP), jest wsparcie władz miejskich w optymalizacji zarządzania miastem tak, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa czy zarządzania tkanką miejską.
Prognozy ONZ mówią o tym, że do 2050 r. obszary miejskie będą zamieszkiwane przez 66% ludności świata. To oznacza, że dotychczasowe narzędzia wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu miastem wyczerpują swoje możliwości. Wojciech Życzyński, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Publicznego w polskim oddziale Microsoft powiedział: „Postępujący rozwój, w tym trend Internet of Things (IoT, Internet Rzeczy) powoduje, że miasto staje się „nośnikiem informacji”, a dane jakie są generowane przez mieszkańców, można umiejętnie zinterpretować szukając źródeł modernizacji, oszczędności i poprawiając jakość życia w mieście.”

Miasto 3.0
Rozszerzając inicjatywę CityNext, Microsoft podpisał strategiczne partnerstwo z firmą Future Processing. Na jego mocy zaawansowane rozwiązana IT autorstwa Future Processing związane między innymi z inteligentnymi sieciami wodociągowymi zostaną włączone do katalogu rozwiązań Smart City firmy Microsoft.
Jarosław Czaja, CEO Future Processing skomentował: „Technologia zmienia świat w którym żyjemy i pozwala nam rozwiązywać problemy z którymi borykamy się na co dzień. Inteligentny monitoring sam reagujący na zagrożenia, system, który samodzielnie wykryje awarię sieci wodociągowej… To tylko niektóre z rozwiązań, które kiedyś wydawały się mrzonką, a dziś z powodzeniem wdrażamy w miastach. Rozwiązania te pozwalają nie tylko na efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, ale także na szybszą reakcję na zdarzenia. Dzięki technologii nam, mieszkańcom, żyje się bezpieczniej, wygodniej i taniej.” Wojciech Życzyński dodał: „Tworzenie inteligentnego miasta może przebiegać etapami – ośrodki miejskie mogą wybierać najważniejsze z ich perspektywy obszary i poddawać je transformacji w pierwszej kolejności” – dodał Wojciech Życzyński.
Miasta z wizją
Wśród miast, które biorą udział w programie są już: Kraków, Warszawa, Wrocław, Auckland (Nowa Zelandia), Buenos Aires (Argentyna), prowincja Hainan w Chińskiej Republice Ludowej, Hamburg (Niemcy), Manchester (Anglia), Moskwa (Rosja), Filadelfia (USA) i Zhengzhou (Chińska Republika Ludowa). Z inicjatywy CityNext skorzystała słynąca z innowacyjności Barcelona. To hiszpańskie miasto z powodzeniem wykorzystuje usługi w chmurze, dane i aplikacje do usprawnienia administracji, kontaktów z obywatelami i zapewniania przejrzystości informacji. Dzięki inicjatywie OpenData BCN, która ma na celu udostępnianie danych potrzebnych i przydatnych obywatelom, obywatele mogą pobrać ze Sklepu Windows aplikację bigov Better City Indicators app i za jej pomocą podejmują ważne życiowe decyzje, np. wybierają miejsce prowadzenia firmy czy też osiedlenia się z rodziną. Platforma OpenData BCN, działająca w chmurze Windows Azure, gromadzi ogromne ilości informacji na temat miasta — takie jak gęstość zaludnienia czy poziom bezrobocia, dzięki temu jej wyniki są wiarygodne i użyteczne.

Tags: , , ,

Powiązane posty