Cyfryzacja zwiększa zdolność MMŚP do konkurowania

Przedsiębiorstwa korzystające z technologii teleinformatycznych są zdecydowanie bardziej nastawione na rozwój niż firmy analogowe. Niemal 65%[1] przedsiębiorstw o profilu cyfrowym realizuje strategię dynamicznego wzrostu, a jedynie 35% skupia się na zachowaniu obecnego stanu rzeczy. Polski sektor MMŚP charakteryzuje jednak niewielki poziom inwestycji w ICT, co hamuje jego wzrost oraz zmniejsza możliwości konkurowania na globalnym rynku. Takie wnioski płyną z raportu „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP” przygotowanego wspólnie przez Konfederację Lewiatan, home.pl oraz Microsoft.

Polska może pochwalić się jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Niestety inną cechą rodzimego rynku jest niski poziom cyfryzacji a także wyjątkowo niski poziom inwestycji, których stopa wynosi jedynie 20%. Dla porównania w krajach, które wchodziły razem z Polską do UE udział inwestycji w PKB jest zdecydowanie wyższy, np. na Słowacji oscyluje on w granicach 25%. Na uwagę zasługuje również fakt, że aż 50% spośród wszystkich inwestycji jest przeprowadzanych przez duże firmy, podczas gdy przedsiębiorstwa z sektora MMŚP przeznaczają na te cele łącznie jedynie 2,6-3,0% PKB. Innym problemem jest struktura lokowania funduszy. W Polsce wciąż dużo przeznaczamy na budynki i środki trwałe, a zdecydowanie mniej na nowe technologie. A to one dają szansę rozwoju oraz ekspansji na nowe rynki.

„Polska jest w grupie sześciu krajów UE, w których pracuje się najdłużej. Wynika to głównie z niskiej wydajności pracy, która z kolei jest związana ze słabym uzbrojeniem technicznym i niewielką skalą cyfryzacji polskich firm. Niska efektywność pracy w porównaniu do innych rynków UE zmusza do konkurowania cenami i powoduje, że zarówno praca, jak i kapitał jest w Polsce słabo opłacany. Bez inwestycji w nowoczesne technologie nie uda się zmienić tego stanu rzeczy” – przekonuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan, która opracowała raport „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP”.

Stopień cyfryzacji polskich firm

Na potrzeby raportu wyróżniono siedem prostych zastosowań ICT w biznesie, takich jak: obsługa klientów przez Internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej, posiadanie strony w mediach społecznościowych, prowadzenie portalu on-line, posiadanie mobilnej wersji strony www, wystawianie e-faktur, zarządzanie zasobami z wykorzystywaniem odpowiedniego oprogramowania, czy przesyłanie danych w chmurze, które określają cyfrowy charakter przedsiębiorstwa. Wyznacznikiem digitalizacji była liczba technologii informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa z poszczególnych sektorów.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP nie są jeszcze cyfrowe, ale powoli dostrzegają biznesowy potencjał tkwiący w korzystaniu z technologii informatycznych. Świadczy o tym fakt, że prawie 40% przedsiębiorstw wykorzystuje co najmniej 3 z 7 badanych rozwiązań. Wszystkie 7 zastosowań technologii wykorzystuje tylko 1,1% MMŚP. Jednocześnie z żadnej z tych technologii nie korzysta blisko co czwarta firma MMŚP.

Digitalizacja made in Poland

Polskie firmy cyfrowe działają przede wszystkim w przemyśle, sektorze usług profesjonalnych, a także branży naukowej i technicznej. Główną cechą liderów cyfryzacji jest wyższe wykształcenie menedżerów i właścicieli zarządzających przedsiębiorstwami. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja firmy. Przedsiębiorstwa mieszczące się w metropoliach i miastach średniej wielkości częściej korzystają z nowoczesnych technologii, niż firmy posiadające siedzibę w małych miejscowościach. Co ciekawe, inwestycje w technologie pozwalają znacząco niwelować różnice wynikające z lokalizacji firmy.

„Nowoczesne technologie sprawiają, że niezależnie od tego, gdzie mieści się dana firma i kto nią zarządza, wiedza o rynku, obserwowanych na nim trendach rozwojowych oraz dostęp do klientów są takie same. Dlatego przedsiębiorstwa, które mają pozornie gorszy start np. ze względu na fakt, że działają w miejscu, gdzie jest mało potencjalnych klientów, mogą szczególnie dużo zyskać wdrażając rozwiązania ICT” – tłumaczy dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Najczęściej wykorzystywanymi technologiami przez przedstawicieli sektora MMŚP są: poczta elektroniczna, e-faktury oraz oprogramowanie do zarządzania zasobami firmy. Wciąż stosunkowo mało przedsiębiorstw stawia na mobilność, dlatego wersje stron internetowych dostosowane do otwierania na smartfonach czy tabletach nadal cieszą się małą popularnością. Niepokojący jest również fakt, że niewielki odsetek przedsiębiorstw (11,7%) korzysta z chmury obliczeniowej. Tymczasem technologia ta wydaje się być idealna dla mikro i małych firm, gdyż nie wymaga posiadania rozbudowanej infrastruktury informatycznej i zatrudniania specjalistów IT, a jednocześnie daje szerokie spektrum możliwości pracy zdalnej.

Cyfrowi stawiają na rozwój

Wykorzystanie technologii teleinformatycznych pozwala wyrównywać szanse rozwojowe oraz budować przewagę konkurencyjną. Jednak nawet najnowocześniejsze rozwiązania nie pomogą w zmianie zachowawczego sposobu myślenia i kierowania się stereotypowymi przekonaniami: „nie wiem, po co te nowinki, nie widzę potrzeby ich zastosowania w biznesie, do tej pory funkcjonowałem bez nich”. Jak wynika z omawianego raportu, przedsiębiorstwa korzystające z technologii informatycznych są bardziej nastawione na rozwój niż firmy analogowe. Świadczą o tym cele strategiczne, które sobie stawiają: wzrost udziału w rynku, wzrost sprzedaży, a także wzrost zysku i budowanie wartości firmy w długim okresie.

„Niepodważalną zaletą zwrotu ku nowoczesnym technologiom jest wzrost efektywności pracy oraz oszczędność czasu, wynikające np. z szybszej wymiany informacji umieszczonych w chmurze. Zaoszczędzony w ten sposób czas pracownicy mogą przeznaczyć na pozyskiwanie i realizację nowych zleceń co w konsekwencji zaowocuje większymi zyskami” – mówi Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners w Microsoft.

Potwierdzają to przykłady firm korzystających z rozwiązań mobilnych takich jak smartfony Lumia czy urządzania 2w1 z systemem Windows oraz usług chmurowych Office 365. W firmie 3D Plan, działającej w branży usług projektowo-inżynieryjnych, wdrożenie nowych technologii pozwoliło zaoszczędzić 20-30% czasu potrzebnego na realizację bieżących zleceń. Dzięki temu zespół może skupić się na nowych projektach i dalszym rozwoju biznesu.

Rozwiązania teleinformatyczne są również niezwykle pomocne w budowaniu relacji z klientem. Jednocześnie umożliwiają pozyskiwanie danych dotyczących oceny jakości obsługi, czy preferencji zakupowych. Korzyści związane z poprawą obsługi klientów potwierdza przykład firmy rekrutacyjnej FIT Specialist Recruitment, która dzięki technologiom teleinformatycznym znacznie przyspieszyła proces wymiany informacji i swoją zdolność do szybkiej realizacji zleceń klientów. Jest to niezwykle istotne w branży rekrutacyjnej, gdzie konkurencja jest duża, a szybkie znalezienie odpowiedniego kandydata determinuje pozycję na rynku.

„Usługi w chmurze usprawniają pracę małych firm i zwiększają ich efektywność. Dzięki nim mogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych bez konieczności inwestowania dużych środków w zakup oprogramowania i infrastruktury IT. Usługi w chmurze zapewniają małym firmom elastyczność i optymalne wsparcie ich rozwoju ” – wyjaśnia Marcin Kuśmierz, CEO w firmie home.pl.

Przykład tego jak sprawdza się dokumentacja w wersji cyfrowej daje firma ZEMO, specjalizująca się w naprawach jednostek pływających. Wdrożenie usług chmurowych Microsoft umożliwiło pracownikom skatalogowanie danych oraz zachowanie ciągłości pracy mechaników, dzięki czemu w łatwy sposób można sprawdzić jaka jest historia napraw w danej jednostce.

Więcej o cyfrowej transformacji w trzech wymienionych firmach, a także korzyściach z niej płynących dla firm MMŚP można przeczytać w raporcie „Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP. Wpływ digitalizacji na produktywność pracy i konkurencyjność biznesu: przykłady transformacji laureatów FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI”, który jest dostępny TUTAJ.

[1] M.Starczewska-Krzysztoszek, Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP, , Wpływ digitalizacji na produktywność pracy i konkurencyjność biznesu: przykłady transformacji laureatów FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI, Warszawa 2016

Powiązane posty