Pierwszy w Polsce uniwersytet medyczny w chmurze

23 czerwca 2016, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Microsoft podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych w dydaktyce i infrastrukturze uczelni. Wszyscy pracownicy uniwersytetu i studenci mający już dostęp do usługi Office 365 dodatkowo zyskają wsparcie w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nowoczesnej edukacji. Pozytywne doświadczenia pracowników dydaktycznych oraz studentów z użytkowania darmowej usługi Office 365 dla edukacji przełożyły się na decyzję o rozszerzeniu zakresu wykorzystania rozwiązań chmurowych. Już od przyszłego roku akademickiego 1500 pracowników dydaktycznych oraz nawet do 15 000 studentów będzie miało dostęp do pakietu biurowego Office 365 Pro Plus. Każdy użytkownik będzie mógł zainstalować pakiet Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows i Android) oraz 5 telefonach. Wszyscy użytkownicy będą mieli zawsze dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.

Ronald Binkofski - Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ronald Binkofski – Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa i jedna z najstarszych publicznych placówek medycznych w Polsce. W tegorocznym rankingu Perspektyw I Wydział Lekarski zajął I miejsce ex aequo z Collegium Medicum UJ. Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci rocznie ponad 9000 studentów. Dotychczas technologie Microsoft wspierały pracę uczelni m.in. w zakresie aplikacji dla studentów i pracowników dydaktycznych (zarówno w pracach biurowych, jak i komunikacji), zapewniania wsparcia systemów operacyjnych dedykowanych dla serwerów i komputerów osobistych, jak również dostarczania narzędzi programistycznych dla tworzenia własnych aplikacji po stronie uczelni.

„Warszawski Uniwersytet Medyczny to pierwsza polska uczelnia medyczna, która zdecydowała się na tak szerokie wykorzystanie rozwiązań chmurowych Microsoft. Współpraca, którą właśnie inicjujemy, gwarantuje nie tylko dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych Microsoft, ale jest to także szansa na rozwój kompetencji cyfrowych studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.” – podkreślił Ronald Binkofski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Korzystając z darmowej licencji Office 365 dla sektora edukacji, pracownicy uczelni oraz studenci mieli szansę wykorzystać aplikacje takie, jak pakiet biurowy, kalendarz, czy komunikator Skype. Widząc potencjał, jaki niosą rozwiązania w modelu cloud, dostępne z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu (komputerach, tabletach czy smartfonach), władze uczelni zdecydowały się na rozwijanie infrastruktury w oparciu o technologię dostarczoną przez Microsoft oraz podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju technologii w strukturach uczelni.

„Uczelnia dotychczas nie wykorzystywała szeroko usług chmurowych, jedyną aplikacją jest poczta dla studentów w usłudze Office 365. Jednakże dynamiczny rozwój wiedzy wymaga nowych narzędzi informatycznych, dotyczy to zarówno aspektów tak powszednie stosowanego kształcenia na odległość, jak i wspomagania badań naukowych, mam tu na myśli platformy do wymiany informacji i zarządzania wiedzą. Uważam, że w dobie tak szybkiego rozwoju w obszarze m.in. telemedycyny, zapewnienie studentom dydaktyki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii jest konieczne.” – powiedział prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach podpisanego partnerstwa Warszawski Uniwersytet Medyczny nie tylko wdroży szersze zastosowanie usługi Office 365 dla kadry dydaktycznej oraz społeczności studentów. Co więcej, uczelnia wykorzysta także pomoc oraz możliwości wykorzystania platformy programistycznej Microsoft do tworzenia wewnętrznych systemów informatycznych wynikających z bieżącej działalności placówki.

„Oceniamy, że szersze wykorzystanie technologii Microsoft umożliwia i ułatwia nam pełny dostęp do informacji dla studentów i nauczycieli akademickich. Jest to na przykład możliwość tworzenia witryn, na których można zamieszczać materiały dydaktyczne. Wydaje się, że Office 365 to technologia dostosowana do potrzeb uczelni, dająca dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie zarówno z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych.” – uważa Rektor WUM.

Tags: , , , ,

Powiązane posty