Microsoft Azure otrzymał nowy certyfikat ISO 27017 dotyczący bezpieczeństwa w chmurze

Microsoft Azure otrzymał certyfikat ISO/IEC 27017:2015, międzynarodową normę, zgodną z ISO/IEC 27001:2013 i uzupełniającą ISO/IEC 27002:2013, która kładzie szczególny nacisk na specyficzne zagrożenia i ryzyka związane z chmurą obliczeniową.

Microsoft Azure pomaga klientom spełnić wymagania dotyczące zgodności działania z normami prawnymi w regulowanych sektorach i na regulowanych rynkach, wliczając w to usługi finansowe, służbę zdrowia, nauki ścisłe, media i rozrywkę, sektor publiczny na całym świecie, a także rząd federalny, stanowy i lokalny w Stanach Zjednoczonych. ISO 27017 wprowadza wytyczne dotyczące 37 obszarów kontroli w ISO/IEC 27002 i wprowadza 7 nowych obszarów kontroli, niezawartych dotychczas w normie ISO/IEC 27002. Co więcej, wymagania zawarte w dokumencie nie ograniczają się jedynie do dostawców technologii, a określają także relacje między nim a klientem, biorąc pod uwagę całościowe podejście wdrażania usług w modelu chmury obliczeniowej w organizacji.

Klienci mogą ściągnąć certyfikat ISO/IEC 27017, prezentujący stałe zaangażowanie firmy Microsoft w dostarczaniu bezpiecznego i spójnego otoczenia chmurowego dla klientów.

Po więcej informacji na temat kwestii zgodności Microsoft Azure z wymogami prawnymi oraz normami ISO zapraszamy na stronę Trust Center.

Tags: , ,

Powiązane posty