Mały wchodzi w wielki świat

Polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zamierzają wchodzić na zagraniczne rynki. Prawie połowa właścicieli firm uczestniczących w badaniu Ipsos MORI „Nowoczesne IT w MŚP 2016”[1] przyznaje, że w perspektywie roku będą oni szukać okazji na nowych rynkach, poza granicami kraju. Polscy przedsiębiorcy chętniej składają takie deklaracje, niż sąsiedzi z Niemiec czy Czech. Perspektywa ekspansji zagranicznej skłania firmy do inwestycji w kluczowe obszary, w tym w nowoczesne technologie. Statystyki Konfederacji Lewiatan wskazują, że przedsiębiorstwa korzystające z nowych technologii czterokrotnie częściej decydują się na ekspansję zagraniczną.

Polskie firmy reprezentujące segment MŚP stopniowo wchodzą na światowe rynki. 40% kierowników uczestniczących w badaniu Ipsos MORI potwierdza, że ich firmy szukają możliwości w nowych obszarach geograficznych. Wynik ten napawa optymizmem, tym bardziej, że jest to dwukrotnie wyższy odsetek niż w Niemczech czy we Francji. W sąsiadujących Czechach co trzeci decydent uważa, że w najbliższym roku będzie szukać zleceń poza rynkiem wewnętrznym.

Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na rosnące znaczenie innowacji i technologii na drodze zdobywania nowych rynków. W świetle badań przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan 78% firm z segmentu MMŚP przyznaje, że inwestycje w innowacje są niezbędne, jeżeli firma chce skutecznie konkurować na rynku polskim, a prawie 2/3 jeśli firma chce sprostać wymaganiom klientów na rynkach zagranicznych.

Chmura pomaga w ekspansji

„Technologie informatyczne praktycznie znoszą bariery wejścia na nowe rynki w tym zagraniczne lub branżowe. Kiedyś rozpoczęcie sprzedaży produktów czy usług wymagało skomplikowanych technologii i kosztownych inwestycji. Dzisiaj dzięki usługom w chmurze takim jak O365, Azure czy CRM Online oraz rozwiązaniom partnerów Microsoft można wystartować z ofertą nawet w kilka dni. Już teraz mamy wiele polskich firm, których przychody nawet w 90% pochodzą z rynków zagranicznych i są realizowane dzięki usługom chmurowym, które działają skutecznie w każdym miejscu na świecie” – przekonuje Tomasz Dorf, z polskiego oddziału Microsoft, odpowiedzialny za segment MŚP.

Potwierdzeniem tego zjawiska jest firma LEDIN należąca do grona pionierów na rynku oświetlenia LED w Polsce. Prowadzi sprzedaż swoich produktów za pomocą sklepu internetowego oraz sieci hurtowni. Nieprzerwanie spółka rozwija swoją sieć kontaktów handlowych poza granicami Polski. Już teraz produkty firmy LEDIN dostępne są we Francji, Holandii, Niemczech oraz na Słowacji. Sprawna komunikacja z klientem, także zagranicznym, jest kluczowa w działalności firmy.

„Niezawodna poczta korporacyjna, komunikator Skype i OneDrive to podstawowe narzędzia w naszej codziennej pracy. Dzięki takim narzędziom jesteśmy gotowi na dalszy rozwój firmy i zapewnienie naszym klientom usług na jeszcze wyższym poziomie”- przyznaje Przemysław Kowalczyk, właściciel firmy LEDIN.

Cyfrowe chętniej wyruszają w podróż

Badania Konfederacji Lewiatan wskazują, że przedsiębiorstwa korzystające z nowych technologii czterokrotnie częściej decydują się na ekspansję zagraniczną niż te, które nie wprowadziły dotychczas żadnych nowoczesnych rozwiązań.

„Firmy inwestujące w ICT i umiejętnie wykorzystujące narzędzia informatyczne są obecne częściej na rynkach zagranicznych niż firmy analogowe, bo dzięki nowym technologiom mają łatwy i relatywnie tani dostęp do tych rynków. Co więcej, to często klienci i potencjalni partnerzy biznesowi sami ich znajdują – bo firma ma stronę internetową, bo strona ta jest w wersji angielskiej, bo firma jest obecna na portalach społecznościowych i skutecznie wykorzystuje technologie cyfrowe do swojego rozwoju. Wszystko wskazuje też na to, że firmy cyfrowe będą coraz częściej wychodzić poza rynek polski. Internet globalizuje biznes i sprawia, że dobra, należycie zaprezentowana i pozycjonowana oferta polskiej firmy może być atrakcyjna i łatwa do znalezienia dla klientów z rynków zagranicznych”- mówi dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek, ekonomistka główna Lewiatana

Największą barierą pozostają finanse i biurokracja

Pracownicy MŚP uważają, że jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją ich firmy jest pozyskanie nowych klientów i konkurencja, wskazane odpowiednio przez 42% i 37% respondentów. Niestabilność ekonomiczna (30%), kontakt z obecnymi klientami (24%) i dostęp do kapitału (19%) pozostają jednymi z częściej identyfikowanych problemów, z jakimi mają do czynienia małe i średnie przedsiębiorstwa.

Według firmowych decydentów sytuacja finansowa i biurokracja to jedne z większych barier ograniczających wzrost sektora. Kierownicy uważają właśnie, że największym wyzwaniem w najbliższym roku jest niepewność finansowa, ten pogląd podziela prawie dwie trzecie decydentów (57%). Taki sam odsetek obawia się problemów związanych z regulacjami prawnymi. Finansowanie jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na rozwój firm. Praktycznie co drugi menedżer (43%) przyznaje, że dostęp do kapitału inwestycyjnego jest wyzwaniem, przed jakim stoi ich firma w najbliższym roku. Taki sam odsetek (43%) uważa, że zadaniem dla firm jest zwiększenie konkurencyjności.

1 Badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2016” przeprowadzone przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft objęło 6200 pracowników MŚP (w tym 500 pracowników w Polsce) w następujących krajach: Francja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Węgry, Rumunia, Polska, Czechy, Ukraina, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Portugalia, Szwajcaria, Norwegia, Słowenia, Finlandia. Firmy biorące udział w badaniu zatrudniają do 250 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2016 r.

 

Tags: , , , , , , ,

Powiązane posty