Innowacje nie tylko dla dużych

Polskie firmy z sektora MŚP rozumieją, jakie możliwości oferuje im zastosowanie nowych technologii cyfrowych. Ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców przyznaje, że inwestycja w technologie ma pozytywny wpływ na innowacyjność firmy, jak wynika z badania Ipsos MORI „Nowoczesne IT w MŚP 2016” przygotowanego na zlecenie Microsoft. Ponadto, 75% przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich firm twierdzi, że innowacje są potrzebne, aby z powodzeniem konkurować na rynku krajowym, a 2/3 zgadza się, że są konieczne, aby osiągnąć sukces za granicą.

W świetle raportu „Cyfryzacja polskiego sektora MŚP” stworzonego w oparciu o badania Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorstwa cyfrowe, wykorzystujące w wysokim stopniu nowe technologie, wiodą prym we wprowadzaniu innowacji. „Firmy cyfrowe są silniej nastawione na innowacje – tak w sferze deklaracji (przydatność inwestycji w innowacje), jak i w sferze realnej. Prawie 50% firm cyfrowych wprowadziło bowiem w badanym okresie innowacje produktowe i niewiele mniej – innowacje marketingowe. Wsparciem w tych działaniach na pewno jest korzystanie z technologii informatycznych” – twierdzi dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Nowe produkty i poprawa efektywności

Zdecydowana większość szefów w firmach MŚP (83%) zgadza się z twierdzeniem, że technologie wspierają innowacyjność biznesu. Tę opinię podziela niewiele ponad 60% pracowników.

2016_12_ipsos-1

Przedstawiciele MŚP postrzegają innowacje jako rozwój nowych produktów, które spełnią dotychczas niezaspokojone oczekiwania klientów (80%) oraz zwiększanie efektywności biznesowej w celu minimalizacji kosztowej i podniesienia dochodów (77%). Innowacje to także wdrażanie nowych strategii marketingowych i sposobów dotarcia do klienta (73%). Siedmiu na dziesięciu przyznaje, że jest to także optymalizacja wewnętrznych procesów, które pomagają zwiększyć efektywność operacyjną firmy.

„Inwestycje w nowe technologie wynikają z konieczności budowania przewagi konkurencyjnej i stanowią również warunek przetrwania na rynku. Już 57% przedstawicieli MŚP przyznało, że dostrzega wpływ cyfryzacji na rozwój nowych źródeł przychodów dla biznesu. Obecnie każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości musi spełniać rosnące wymagania klientów kreując innowacyjne usługi i produkty. Najskuteczniej i najszybciej można to zrealizować poprzez rozwiązania w chmurze takie jak Office 365, Azure czy Dynamics 365, które są dostępne tu i teraz bez większych inwestycji i oferują w zasadzie wszystko co jest obecnie możliwe do zaoferowania komercyjnego przez technologie. Wprost nieograniczone możliwości Microsoft Cloud Computingu od podstawowych rozwiązań dla biznesu aż po Sztuczną Inteligencję pozwalają Polskim firmom wprowadzać w życie najbardziej innowacyjne pomysły i tym samym zdobywać światowe rynki i wygrywać z konkurentami. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, firmy z sektora MŚP mogą stać się motorem napędowym polskich innowacji – przekonuje Tomasz Dorf z polskiego oddziału Microsoft, odpowiedzialny za sektor MŚP.

Mała firma, wielka wizja

Okazuje się, że duch innowacyjności i ciągłego rozwoju towarzyszy nie tylko dużym organizacjom, ale również tym o niewielkiej skali działania. Nawet małe firmy mogą wprowadzać nowe modele biznesowe i tworzyć zupełnie nowe aplikacje i rozwiązania.

Z rozwiązań chmurowych skorzystali twórcy SafeKiddo, innowacyjnej aplikacji, która w kompleksowy sposób chroni dziecko korzystające z sieci. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w tak, aby nie tylko zapewniać bezpieczeństwo, ale również wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, a poprzez edukację wyrabianiu odpowiednich nawyków.

„Dzięki chmurze Microsoft Azure zyskujemy szybkość reakcji na potrzeby naszych klientów oraz niezawodność działania aplikacji. Azure oferuje bezpieczeństwo wraz z usługą w jednym pakiecie. Kryją się za tym konkretne narzędzia zapewniające najwyższy poziom ochrony, m.in. takie jak infrastruktura firewall’i, loadbalancer’ów, czy separacja zasobów, które zostały zaprojektowane i są utrzymywane przez zaufanego partnera jakim jest dla nas Microsoft” – dodaje Marcin Marzec z SafeKiddo.

Wśród powodów wprowadzania innowacji w firmach, reprezentanci sektora wymieniają przede wszystkim chęć podniesienia przychodów (46%) i eliminacji kosztów (47%). Jedynie co piąty pracownik MŚP (18%) zgadza się z twierdzeniem, że przedsiębiorstwo powinno wprowadzać innowacje, aby dostosować swój model biznesowy do zmian na rynku. U naszych zachodnich sąsiadów odsetek ten wzrasta do 29%, a średnia europejska jest prawie dwukrotnie wyższa (34%).

2016_12_ipsos-2

 

Tags: , , , , ,

Powiązane posty