Ochrona prywatności w Windows 10

Większa przejrzystość i zwiększone możliwości kontroli ustawień

Terry Myerson i Marisa Rogers
Terry Myerson jest wiceprezesem wykonawczym grupy Windows and Devices Group, a Marisa Rogers jest specjalistką ds. prywatności w grupie Windows and Devices Group

Przedstawiamy trzy nowe elementy, które pozwolą użytkownikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące ochrony ich prywatności w systemie Windows 10.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że począwszy od 11 kwietnia zaczniemy wysyłać użytkownikom aktualizację Windows 10 Creators Update , wprowadzającą nowe funkcje i narzędzia, które pozwolą obudzić twórczy pierwiastek w każdym z nas.

Pisaliśmy o innowacyjnym charakterze tej aktualizacji, która umożliwia tworzenie i udostępnianie obiektów 3D, rzeczywistości mieszanej, a także pozwala graczom na nadawanie transmisji ze swoich rozgrywek oraz usprawnia przeglądanie Internetu w Microsoft Edge. Mamy nadzieję, że dzięki tym – wbudowanym w system – innowacyjnym funkcjom, Windows 10 stanie się ulubionym miejscem twórczej aktywności i zabawy. Jednym z najważniejszych usprawnień aktualizacji Creators Update jest szereg ulepszeń dotyczących prywatności, które na pierwszy rzut oka mogą zostać niezauważone.

W ramach naszego zobowiązania na rzecz transparentności i ochrony prywatności użytkowników chcielibyśmy dziś rzucić więcej światła na te ulepszenia. Poniżej przedstawiamy trzy nowe elementy, dzięki którym użytkownicy będą posiadać większą wiedzę o kwestiach prywatności w Windows 10.

  1. Usprawniamy informacje wewnątrz-produktowe dotyczące prywatności. Dzięki krótkim opisom każdego z ustawień prywatności oraz przyciskowi „Learn More” („Dowiedz się więcej”) realizujemy nasze zobowiązanie, by opcje prywatności były łatwo dostępne i zrozumiałe.
  2. Aktualizujemy oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft, by znalazły się w nim dodatkowe informacje na temat ulepszeń dotyczących ochrony prywatności zawartych w aktualizacji Creators Update, a także by przekazać więcej szczegółów odnośnie do danych, które zbieramy i wykorzystujemy na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w ramach tej aktualizacji. Podobnie, jak w przypadku poprzednich aktualizacji oświadczeń o ochronie prywatności, informacje te udostępniane będą online wielopłaszczyznowo, dzięki czemu w sposób usystematyzowany będzie można uzyskać coraz bardziej szczegółowe informacje na temat opcji prywatności w Windows 10. Najważniejsze zmiany podsumowaliśmy także w historii zmian dotyczących oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft <łącze do tego dokumentu>.
  3. Publikujemy więcej informacji o zbieranych przez nas danych. Zgodnie z naszym zobowiązaniem wobec użytkowników, na Poziomie Podstawowym diagnostyki zbieramy jedynie dane, które są konieczne do utrzymania bezpieczeństwa i aktualności oprogramowania urządzenia z systemem Windows 10. W przypadku użytkowników, którzy wybrali opcję „Pełną”, używamy danych diagnostycznych do usprawniania Windows 10 oraz oferowania bardziej spersonalizowanej interakcji, jeżeli użytkownik nam na to zezwoli. Wierzymy, że dzięki tym informacjom dowiedzą się Państwo więcej o zbieranych i wykorzystywanych przez nas danych, co pozwoli Państwu podejmować przemyślane decyzje w tym zakresie.

Po raz pierwszy opublikowaliśmy kompletną listę danych diagnostycznych zbieranych na poziomie Podstawowym . Poszczególne dane, dotyczące konkretnego elementu lub wydarzenia, zostały zebrane razem i określone mianem Wydarzeń. Dane te są pogrupowane w kilka obszarów diagnostycznych. Przedstawiamy także szczegółowe podsumowanie  danych uzyskiwanych przez nas od użytkowników zarówno na poziomie Podstawowym, jak i na Pełnym poziomie diagnostycznym.

Oprócz publikacji nowych informacji pozwalających użytkownikom na podejmowanie przemyślanych decyzji w zakresie prywatności, od czasu aktualizacji Windows Anniversary Update nasz zespół pracował nad ponownym ustaleniem, jakie dane na poziomie Podstawowym są niezbędne do tego, aby urządzenia z Windows 10 miały aktualne oprogramowanie i były bezpieczne. Szczegółowo przeanalizowaliśmy sposoby, w jakie wykorzystujemy dane diagnostyczne i wzmocniliśmy nasze zobowiązanie do zmniejszenia ilości danych zbieranych na poziomie Podstawowym. W wyniku tego, zmniejszyliśmy liczbę zdarzeń, w których zbieramy informacje. Zmniejszyliśmy także – o około połowę – wolumen danych zbieranych na tym poziomie.

Na straży realizacji zobowiązań Microsoft w zakresie prywatności stoi Marisa Rogers, pełnomocnik ds. prywatności Grupy Windows and Devices. Marisa odpowiada za nasze zobowiązania w zakresie prywatności wewnątrz i na zewnątrz Microsoft. Współpracuje z inżynierami Microsoft oraz osobami działającymi na rzecz ochrony prywatności na całym świecie, aby zapewnić, że nasze rozwiązania oferują użytkownikom najwyższą jakość w zakresie ochrony prywatności, i umożliwiają sprawowanie kontroli nad procesem ochrony prywatności. Marisa będzie przekazywać informacje dotyczące pracy, którą wykonaliśmy w zakresie ochrony prywatności w aktualizacji Creators Update, a także o planach Microsoft dotyczących ochrony prywatności w ramach przyszłych aktualizacji.

Jestem dumny z pracy, jaką nasz zespół wykonał w tym zakresie, realizując zobowiązanie do ochrony prywatności użytkowników. Bardzo dziękuję także za wszystkie informacje zwrotne, które otrzymywaliśmy od użytkowników podczas naszej pracy. To właśnie użytkownicy inspirują nas każdego dnia do tworzenia innowacji i oferowania wysokiej jakości produktów, które szanują wybór użytkowników w zakresie prywatności. Te informacje zwrotne, a także informacje uzyskane od Grupy Roboczej UE ds. Artykułu 29, a także od Organów Ochrony Danych odnośnie do Windows 10, były kluczowe w procesie identyfikacji i wdrożenia przez Microsoft usprawnień w zakresie praktyk dotyczących prywatności.

Dziękuję i zachęcam do dalszego przesyłania do nas informacji!  Twoja kolej, Marisa.

Terry Myerson

Podsumowanie informacji o ochronie prywatności: Czego można spodziewać się po aktualizacji Windows 10 Creators Update i kolejnych aktualizacjach?

 Marisa Rogers

Dziękuję, Terry. Zanim przejdę do szczegółowych kwestii dotyczących prywatności w ramach tej i kolejnych aktualizacji, chciałabym najpierw podziękować Państwu, naszym użytkownikom, za wszelkie informacje i wspieranie nas podczas naszej pracy. Pełna realizacja naszego zobowiązania na rzecz ochrony prywatności jest możliwa tylko w razie uwzględniania Państwa uwag.

W aktualizacji Creators Update podjęliśmy ważny krok, aby zapewnić, że nasi użytkownicy posiadają informacje pozwalające im podejmować przemyślane decyzje w zakresie ochrony prywatności, a także sprawować kontrolę nad tym, jak w spersonalizowany sposób pracować z Windows 10. Oto czego można się spodziewać po nadchodzącej aktualizacji.

Po pierwsze – każdy będzie miał możliwość weryfikacji swoich ustawień prywatności. Uważamy za niezwykle istotne, aby użytkownicy rozumieli, jakie decyzje w tym zakresie podejmują. Ułatwiliśmy to dzięki czytelniejszym opisom każdego z ustawień prywatności oraz przyciskom „Dowiedz się więcej“, które umożliwiają użytkownikom uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy.

Dla osób, które posiadają już Windows 10, opublikujemy powiadomienie dotyczące zaplanowania czasu instalacji aktualizacji Creators Update oraz wyboru ustawień prywatności zgodnie z opisem poniżej.

Na pierwszym rysunku widać przykładowy widok ekranu ustawień prywatności, który widzi użytkownik.  Faktyczne wartości ustawień przełączników na tym ekranie będą wynikać z aktualnych ustawień użytkownika w Windows 10.  Na przykład, jeżeli do tej pory usługi lokalizacji były wyłączone, to wówczas na tym ekranie przełącznik usług lokalizacji również będzie w położeniu „wyłączone“.

Na drugim rysunku widać ten sam ekran, na którym wszystkie przełączniki są w położeniu wyłączone(a w przypadku diagnostyki w położeniu podstawowe).

Korzystając z tych przełączników można dostosować opcje do własnych potrzeb. Dodatkowo, w każdym momencie użytkownik może przejść z Menu Start do Ustawień Windows, następnie wybrać Prywatność i zweryfikować oraz zmienić swoje ustawienia, w tym uzyskać dodatkowe informacje i skorzystać z łącza do oświadczenia Windows w sprawie ochrony prywatności.

W przypadku osób, które po raz pierwszy konfigurują nowe urządzenie z Windows 10 lub instalują Windows 10, okno konfiguracji ustawień prywatności będzie wyglądać tak, jak na poniższym rysunku.

Na pierwszym rysunku widać ekran, który się pojawi na początku, gdzie przełączniki są ustawione zgodnie z zaleceniami Microsoft. Do każdego przełącznika dołączono krótki opis funkcji danego ustawienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat danego ustawienia, możesz skorzystać z przycisku „Dowiedz się więcej“. Uważamy, że ustawienia zalecane zapewnią pełnię możliwości korzystania z systemu i pozwolą na sprawniejszą pracę ważnych funkcji Windows 10.

Ten ekran zastąpi ekrany Rozpocznij szybkoi Dostosuj ustawienia, dostępne w ramach konfiguracji poprzednich wersji Windows 10. Przed rozpoczęciem pracy z Windows 10 należy przejść przez ten ekran. 

Na kolejnym rysunku przedstawiony jest ten sam ekran, na którym wszystkie przełączniki są w położeniu wyłączone(a w przypadku diagnostyki w położeniu „Podstawowe). Także tutaj każdy przełącznik posiada krótki opis funkcji danego ustawienia. 

Na obydwu ekranach konfiguracji opcje wyświetlane są w dwóch kolumnach (jeżeli pozwala na to rozdzielczość ekranu), aby uniknąć konieczności przewijania w celu zobaczenia całego tekstu na ekranie. Jeżeli użytkownik wykonuje konfigurację samodzielnie lub aktualizację do Creators Update z wykorzystaniem narzędzi zaawansowanych, takich jak np. Media Creation Tool, na ekranie zamiast tego może pojawić się format jednokolumnowy, który, w zależności od rozmiaru ekranu i języka, może wymagać przewinięcia. Narzędzia te przeznaczone są dla zaawansowanych technicznie użytkowników i nie są zalecane dla większości użytkowników.

Po weryfikacji i wyborze ustawień należy wykonać ostatni krok, a mianowicie użytkownik powinien zatwierdzić swój wybór klikając przycisk „Akceptuję“.

W przypadku osób posiadających urządzenia mobilne z systemem Windows 10 Mobile, najważniejsze opcje w zakresie prywatności dotyczące mobilnej wersji aktualizacji Windows 10 Creators Update zostaną wyświetlone po instalacji aktualizacji przez użytkownika. Jedyna różnica w wersji mobilnej polega na tym, że ustawienie „Spersonalizowana interakcja dzięki danym diagnostycznym“ jest w położeniu wyłączonym dla wszystkich użytkowników, i nie jest ono wyświetlane, jako opcja wyboru, na ekranie ustawień prywatności ze względu na ograniczenia mobilnej platformy.

Dalsze kwestie

W dalszym ciągu będziemy realizować nasze zobowiązania na rzecz umożliwienia użytkownikom sprawowania kontroli nad ustawieniami prywatności oraz podejmowania przemyślanych decyzji w tym zakresie. Aktualizacja Windows 10 Creators Update jest ważnym krokiem naprzód, lecz z pewnością nie oznacza bynajmniej końca naszych wysiłków.

W kolejnych aktualizacjach, w dalszym ciągu będziemy ulepszać nasze produkty i uwzględniać uwagi użytkowników dotyczące zbierania danych oraz ustawień prywatności. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom dostępu do jeszcze szerszego zakresu informacji oraz umożliwienie weryfikacji i usuwania zebranych danych za pośrednictwem Pulpitu nawigacyjnego prywatności Microsoft.

Podamy także dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób zapewnimy zgodność mechanizmów działających w Windows 10 z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE, a także, w jaki sposób korzystanie z Windows 10 oraz innych produktów Microsoft umożliwi naszym klientom biznesowym zachowanie zgodności z przepisami w ramach ich środowiska informatycznego.

Mając nadzieję, że nasz dialog z klientami i organizacjami ochrony prywatności na całym świecie będzie kontynuowany, zapraszam do kontaktowania się ze mną oraz z zespołem ds. prywatności i przekazywania nam informacji tutaj.

– Marisa

Oryginalna wersja wpisu blogowego: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/05/windows-10-privacy-journey-continues-more-transparency-and-controls-for-you/

Tags: , , , ,

Powiązane posty