Gdynia stawia na rozwój społeczeństwa informacyjnego z Microsoft

XVII Liceum Ogólnokształcące, dzięki umowie z firmą Microsoft, dołączyło do polskich modelowych „Szkół w chmurze”. Porozumienie na rzecz rozszerzania kompetencji cyfrowych i budowania społeczeństwa informacyjnego w lokalnym sektorze edukacji podpisali Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni oraz Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. Gdyńska placówka dołączyła do sieci 40 szkół polskich i jako szkoła referencyjna będzie stanowić wzór dla innych, jak poprawnie wdrażać najnowsze technologie informatyczne w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania chmury obliczeniowej.

„17 Liceum Ogólnokształcące, które jest budowane na doświadczeniach i tradycji gdyńskiego Gimnazjum nr 1 w Gdyni, słynie z innowacyjnego podejścia do edukacji. Od 2016 roku szkoła znajduje się w światowej sieci szkół z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka. Umowa z firmą Microsoft to kolejny krok w budowaniu nowoczesnej placówki. Współpraca otwiera drogę na poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w działalności edukacyjnej szkoły” – podkreślił wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. I dodał – „Dla uczniów Siedemnastki to ogromna szansa na zdobycie, już w trakcie nauki w szkole średniej, umiejętności niezbędnych na rynku pracy.”

Podpisanie porozumienia w Urzędzie Miasta Gdyni przez Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza oraz Cecylię Szymańską-Ban z Microsoft. W podpisaniu uczestniczyła również Dyrektor XVII LO – Oktawia Gorzeńska

 

W ramach porozumienia firma Microsoft uruchomi w Gdyni modelową „Szkołę w Chmurze”, w której technologia odgrywa kluczową rolę zarówno po stronie zarządzania samą placówką, jak i włączania innowacji technologicznych w proces dydaktyczny. Kadra pedagogiczna oraz uczniowie szkoły zostaną wyposażeni w usługę Office 365 oraz najnowsze materiały edukacyjne. Co więcej, eksperci firmy Microsoft zapewnią wsparcie merytoryczne, poszerzając wiedzę i kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. Pomogą oni również przygotować odpowiednią infrastrukturę, konieczną do pełnego wykorzystania możliwości, które daje program Microsoft dla edukacji (Microsoft in Education).

„Rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa warto zacząć już na etapie edukacji szkolnej, kiedy młodzi ludzie dopiero decydują o wyborze ścieżki zawodowej. Żyjemy w czasach, kiedy znajomość nowoczesnych technologii jest potrzebna praktycznie we wszystkich istniejących zawodach. Te nowe, o których nawet jeszcze nie wiemy, z pewnością w wysokim stopniu będą wykorzystywały zdobycze cyfryzacji. Uczniowie i młodzież muszą być na to gotowi” – mówiła Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji w polskim oddziale Microsoft. – „Kapitał intelektualny jest oczywiście bardzo istotny, kluczowe jest także jego umiejętne wykorzystanie w praktyce” – dodała Cecylia Szymańska-Ban.

Edukacja sięga chmur

Podpisując porozumienie z Microsoft, Gdynia dołącza do miast, które tworzą fundamenty polskiego społeczeństwa informacyjnego, dla którego technologia stanowi naturalny i podstawowy element codzienności, zarówno tej w wymiarze edukacji, jak i życia codziennego a także aktywności zawodowych.

Szkoły w Chmurze Microsoft to modelowe placówki edukacyjne, dla których priorytetem programów dydaktycznych jest rozwój i zwiększenie potencjału edukacji, m.in. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych. Obecnie w Polsce działa 40 takich placówek. Dzięki udziałowi w programie mogą one nie tylko liczyć na dostęp do najnowszego oprogramowania spełniającego najwyższe normy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mogą także liczyć na dostęp do globalnej bazy szkoleń i materiałów dydaktycznych, aktywne uczestnictwo w światowych inicjatywach i szkoleniach – chociażby takich jak Microsoft Innovative Educator Expert – międzynarodowy program dla innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Szkoły partycypujące w programie mają szansę dostać się do globalnej sieci innowacyjnych szkół – Microsoft Schowcase School.

Cyfrowa transformacja jako fundament w tworzeniu inteligentnych miast i rozszerzaniu kompetencji ich mieszkańców, jest realizowana wielokanałowo. W każdym przypadku kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne. Co więcej, ich aktywne wykorzystywanie i włączanie w strategię rozwoju społeczeństwa jest jednym z postulatów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Według jej założeń, inicjatywy zakładające poprawę sytuacji gospodarczej i dążenie do zrównoważonego rozwoju cyfrowej przyszłości społeczeństwa powinno być podstawowym działaniem także jednostek samorządów.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce i Europie Wschodniej właśnie otrzymała od kanadyjskiej organizacji World Council on City Data certyfikat ISO 37120 świadczący o zrównoważonym rozwoju. Została w ten sposób zaliczona do grona 43 miast na świecie – liderów w zakresie wprowadzania usług miejskich oraz poprawiania jakości życia mieszkańców. Współpraca z Microsoft jest kolejnym krokiem w tym kierunku i koncentruje się na młodych obywatelach.

Tags: , , ,

Powiązane posty