Microsoft potwierdza wysokie standardy zarządzania oprogramowaniem w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski otrzymał certyfikat Microsoft poświadczający pozytywne zakończenie procesu Software Asset Management (SAM) oraz wypełnianie norm jakościowych w zarządzaniu oprogramowaniem. Celem projektu był przegląd wewnętrznych procedur związanych z zarządzaniem oprogramowaniem. Dzięki wdrożeniu procesu Software Asset Management, PKO Bank Polski wykonał kolejny krok potwierdzający stosowanie najwyższych norm bezpieczeństwa infrastruktury IT.

PKO Bank Polski oraz spółki Grupy Kapitałowej Banku, w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement, poddały się procesowi Software Asset Management. Polegał na szczegółowym przeglądzie zaimplementowanych procedur, systemów wykorzystywanych do zarządzania zasobami informatycznymi oraz dokładnym przeglądzie dokumentów licencyjnych. Wieloetapowa analiza potwierdziła sprawność organizacyjną Banku i wysoki poziom zaawansowania procedur w poszczególnych obszarach zarządzania oprogramowaniem. Projekt Software Asset Management objął centralę i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej PKO Bank Polski.

„Decydując się na przeprowadzenie procedury Software Asset Management zgodnie z metodologią Microsoft poddaliśmy ocenie obowiązujące w Banku procesy zarządzania licencjami. Uzyskany wynik, potwierdza, że właściwie interpretujemy zapisy licencyjne oraz efektywnie wykorzystujemy korzyści wynikające z umowy Microsoft Enterprise Agreement. Otrzymany certyfikat poświadcza, że zarządzanie oprogramowaniem postrzegamy nie tylko z perspektywy licencji, a przede wszystkim bezpieczeństwa funkcjonowania bankowej infrastruktury informatycznej” – powiedziała Katarzyna Tańska, Dyrektor Departamentu Wsparcia Użytkownika w PKO Banku Polskim.

46 % menedżerów wyższego szczebla, którzy wzięli udział w badaniu realizowanym przez Microsoft i EY „Security Trends. Bezpieczeństwo w cyfrowej erze” wskazało na przeciwdziałanie wyciekom danych jako jeden z najważniejszych trendów inwestycyjnych w rozwoju ich spółek. Dlatego między innymi tak istotna jest rzetelna administracja oprogramowaniem w ramach instytucji już od momentu zakupu, przez wdrażanie, eksploatację, aż po wycofanie i implementację nowszych wersji.

„To ważny krok w kierunku zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a także spójnego podejścia do zarządzania technologią w organizacji. Cieszy fakt, że PKO BP, organizacja o tak dużej skali działania i złożoności, zdecydowała się na przejście procesu SAM i jego pomyślne zakończenie. To dowodzi dojrzałości organizacyjnej i jednocześnie jest wsparciem cyfrowej transformacji dla całego Banku” – powiedziała Magda Taczanowska, Dyrektor Sektora Enterprise w Microsoft.

Software Asset Management (SAM) to zestaw procedur branżowych wykorzystywanych do optymalnego zarządzania i ochrony oprogramowania stosowanego w strukturach organizacji. Łączy on ze sobą ludzi, procesy oraz technologię, aby usprawnić poziom bezpieczeństwa oprogramowania komputerowego. Efektem tych działań jest m.in. możliwość optymalizacji zarządzania całą infrastrukturą IT, co jednocześnie prowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizując procedurę SAM instytucje wzmacniają kontrolę nad rozbudowaną infrastrukturą oraz złożonymi systemami w organizacji. Procesy certyfikacji SAM są najszybszą drogą do zdobycia dokładnego i pełnego obrazu i kontroli nad oprogramowaniem, a więc także do optymalizacji efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

„Prawidłowe licencjonowanie oprogramowania w przedsiębiorstwie tej skali, co PKO Bank Polski, zawsze stanowi wyzwanie – wymaga specjalistycznej wiedzy i zaangażowania odpowiednich zasobów. W czasie projektu okazało się, że Bank świetnie radzi sobie z tym zagadnieniem. Rola audytorów sprowadziła się (oprócz wychwycenia niuansów i niestandardowych przypadków) przede wszystkim do omówienia metod poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań licencyjnych” – powiedział Janusz Krzyczkowski Senior Software Auditor, CEO IPR Insights Polska.

Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się 25 sierpnia br. w siedzibie polskiego oddziału Microsoft.

 

Tags: , , , ,

Powiązane posty