Ubrani w pomoc. System teleopieki wspiera mieszkańców Wielkopolski

Wykorzystany w nowatorski sposób system Microsoft Dynamics CRM oraz tzw. urządzenia ubieralne pozwoliły stworzyć rozwiązanie, które ma szansę poprawić jakość życia pacjentów oraz osób starszych. Wdrożony przez Stowarzyszenie Medycyna Polska system teleopieki i wsparcia pod nazwą TCCUD[1] objął właśnie pierwszą grupę 550 mieszkańców Wielkopolski.

 Urządzenia ubieralne (tzw. wearables) znalazły swoje miejsce w sporcie oraz rozrywce. Jak pokazuje przykład rozwiązania TCCUD, sprawdzają się one także w telemedycynie. Dzięki możliwości podłączenia ich do sieci internetowej coraz więcej osób objętych programami opieki zdalnej ma szansę cieszyć się normalnym życiem w swoich domach, zamiast w ośrodkach leczenia czy pomocy. To nie tylko szansa na swobodne funkcjonowanie, ale, bardzo często, lepsze samopoczucie, a to potrafi odgrywać kluczową rolę w procesie powrotu do zdrowia i radzenia sobie w codziennym życiu. Istotne jest też poczucie bezpieczeństwa i pewność, że system zdalnego wsparcia cały czas działa. Dzięki niemu osoby objęte programem mogą liczyć na pomoc zarówno w sprawach mniejszej wagi, jak również w sytuacjach zagrożenia życia.

„Ubrani w pomoc”

Interfejsem systemu są opaski, które noszą wszyscy potrzebujący objęci pilotażem. Dzięki nim są oni w stanie powiadomić Centrum Teleopieki o potencjalnie krytycznej sytuacji. Znajdujący się na opasce przycisk automatycznie łączy ich z teleasystentem, który na monitorze momentalnie widzi informacje medyczne, takie jak przebyte choroby, zażywane leki, stan psychiczny i motoryczny oraz wszystkie potrzebne informacje na temat osoby zgłaszającej pomoc. Jeżeli z podopiecznym, który uruchomił sygnał alarmowy, nie ma kontaktu, teleasystenci są w stanie zaalarmować i wysłać na miejsce rodzinę lub służby ratunkowe. Całodobowa opieka pacjentów to tylko jeden z elementów wszechstronnego wsparcia. Wdrożony w Wielkopolsce system to także możliwość efektywnego planowania, realizacji i monitoringu wielu usług społecznych – w tym wizyt pracowników medycznych, asystentów czy wolontariuszy.

 Z biznesu do medycyny tylko jeden krok

Realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego system teleopieki składa się z dwóch uzupełniających się systemów, które agregują dane o osobach objętych programem przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie w grupie obserwowanych są osoby niesamodzielne (ON) oraz te z niepełnosprawnościami (OzN). Powstała w ramach działań platforma TCCUD składa się z dwóch głównych komponentów, wspartych technologią ubieralną – opaskami noszonymi przez podopiecznych projektu:

  • Tele Centrum (TC)
  • Centrum Usług Domowych (CUD)

Dzięki obu systemom Stowarzyszenie Medycyna Polska jest w stanie tworzyć aktualizowaną na bieżąco bazę informacji o podopiecznych. System zbiera m.in. takie dane, jak kontakty, informacje o stanie zdrowia, dane dotyczące usług społecznych, którymi objęty jest każdy podopieczny, ale także harmonogram i opis wizyt środowiskowych, historia zgłoszeń etc. Dzięki temu osoby pracujące w ramach projektu mają pełną wiedzę na temat sytuacji osób, którymi się opiekują i są w stanie odpowiednio reagować na ich sygnały.

Sercem platformy TCCUD jest wykorzystywany z powodzeniem w biznesie system Microsoft Dynamics CRM. Aplikacja zarządza kompletną bazą danych ułatwiającą planowanie pracy i zarządzanie alertami. System zbiera informacje m.in. o samych podopiecznych (dane kontaktowe, przebyte choroby, stan psychiczny, samodzielność, sytuacja życiowa) i ich zgłoszeniach, pracownikach (zadania, uprawnienia itp.), wolontariuszach (zakres kompetencji i informacje o dostępności), świadczonych usługach (także tych przez firmy zewnętrzne) oraz urządzeniach, czyli opaskach ratujących życie. Co najważniejsze dzięki odpowiednim mechanizmom analizy gromadzonych informacji, rozwiązanie jest także w stanie weryfikować scenariusze i procesy, którymi są objęci podopieczni Stowarzyszenia Medycyna Polska. Systemem współpracującym z systemem Microsoft Dynamics w platformie informatycznej TCCUD, jest system Alfa CC firmy AlfaVox Sp. Z o.o. Odpowiada on za komunikację z podopiecznymi przyjmując połączenia zielone i czerwone z opasek podopiecznych, wspierając decyzje i pracę teleasystentów.

„Mariaż technologii z powodzeniem wykorzystywanej w biznesie z urządzeniami telemedycznymi pozwolił stworzyć unikatowy system pomocy potrzebującym. Analiza i gromadzenie danych pomaga wspierać system opasek alarmowych oraz centrum teleopieki, zasilając go kluczowymi dla prawidłowego działania informacjami” – mówi Rafał Ludwa Dyrektor ds. Technologii Stowarzyszenia Medycyna Polska.

„Przenikanie się technologii, które dzięki nietypowemu połączeniu są w stanie jeszcze lepiej pomagać ludziom, to ważny krok w rozwoju usług medycznych i okołomedycznych” – dodaje Paweł Popek Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska.

Zgromadzone w Microsoft Dynamics CRM dane zapewniają pełną informację wykorzystywaną do realizacji zadań Tele Centrum, obsługującego połączenia telefoniczne przez 24/h 7 dni w tygodnia, także w święta i dni wolne ustawowo

[1] TCCUD – platforma informatyczna składająca się z systemu ACD -Tele Centrum (TC) oraz systemu CRM -Centrum Usług Domowych (CUD).

Tags: , , , ,

Powiązane posty