II LO im. Adama Mickiewicza ze Słupska na liście najlepszych szkół na świecie

Po dwóch latach od przystąpienia do programu Szkoła w Chmurze Microsoft, II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostało zaliczone przez Microsoft do grona najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Dzięki wprowadzeniu najnowszych narzędzi informatycznych do procesu nauczania i otwarcia kadry na innowacyjne metody nauczania, szkoła może teraz pochwalić się tytułem szkoły pokazowej Microsoft (Microsoft Showcase School) jako jedna z 4 placówek w Polsce. Pokazowe szkoły Microsoft tworzą globalną społeczność 2000 placówek i są liderami cyfrowej transformacji, wyznaczając kierunek transformacji i rozwoju sektora edukacji na całym świecie.

Mobilna nauka i komunikacja w grupie

Dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft Office 365, uczniowie nie tylko pracują nad wspólnymi projektami, ale także rozwijają kompetencje komunikacyjne mając do dyspozycji narzędzia podobne do sieci społecznościowych. Zachęca ich to do współpracy i jak sami przyznają, bez względu na to, czy są akurat w szkole, czy poza nią, mogą uczestniczyć we wszystkim dzięki aplikacjom sprzyjającym komunikacji online i dostępie mobilnym do technologii.

„Platforma Office 365 sprawia, że młodzież zaczyna się ze sobą lepiej komunikować, także poza szkołą – podczas pracy nad wspólnym zadaniem – wcześniej nie mieliśmy takich narzędzi.” – mówi Mariusz Domański – Dyrektor II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku. „Dzięki wykorzystaniu technologii, nauczyciele mogą wspierać młodzież na bieżąco, wysyłając materiały, wyznaczając zadania do pracy w grupie, czy odpowiadając na pytania uczniów. Co bardzo ważne w obecnych czasach zalewu różnej jakości informacji, nauczyciele w naszej szkole wykorzystują narzędzia Office 365 również do udostępniania wiarygodnych, zweryfikowanych źródeł wiedzy, często trudnodostępnych, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć materiał oraz poszerzają wiedzę wynikającą z programów dydaktycznych” – dodaje Mariusz Domański.

 Szkoła zarządzana w chmurze

Wprowadzenie rozwiązań Office 365 zmieniło także sposób realizowania działań związanych z zarządzaniem szkołą. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę specyfikę pracy nauczycieli – inaczej niż w przypadku pracowników biur czy korporacji, nie są oni dostępni „na miejscu” od 9 do 17 – ich czas pracy jest uzależniony od planów lekcji i innych zadań. Dostęp do wspólnych materiałów oraz bieżąca komunikacja z gronem pedagogicznym to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu dla dyrekcji placówki. W życiu szkoły są często gorące okresy, kiedy przepływ informacji powinien być błyskawiczny, żeby można było podjąć kluczowe decyzje jak najszybciej. Wdrożona technologia pomogła znacznie przyspieszyć i usprawnić te procesy. Dzięki niej udało się także zrobić coś dla środowiska i szkolnego budżetu – papier zużywany do tej pory do drukowania wielu kopii dokumentów starczający do tej pory na miesiąc, teraz zużywany jest w ciągu pół roku.

II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Chmura Microsoft dotarła do Słupska niespełna dwa lata temu. Od tego czasu, młodzi ludzie poznają więcej, uczą się wydajniej, a ich przyszłość, szczególnie gdy chodzi o kwestie zatrudnienia – jak przekonują przedstawiciele lokalnych władz – rysuje się z optymistycznych barwach.

„Technologie rozwijają się niezwykle szybko i są obecne w niemal każdej dziedzinie życia. Dlatego to właśnie edukacja pełni rolę drogowskazu i przewodnika, a dla nas w Słupsku jest jednym z istotnych priorytetów rozwoju. Najważniejsze, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani w przyszłości do podejmowania coraz to nowych wyzwań na rynku pracy. Ogromnie się cieszymy, gdy wynikiem naszej wspólnej pracy nad poziomem edukacji w Słupsku, są takie wyróżnienia naszych placówek. A współpraca z firmą taką jak Microsoft jest dla nas niezwykle cenna.” – powiedziała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska.

„W szkołach modelowych Microsoft duży nacisk kładziony jest na zindywidualizowane podejście do młodego człowieka. Technologie służą im np. w rozwijaniu umiejętności programistycznych, ale także pozwalają zdobywać doświadczenie i wiedzę, niezbędną do uzyskania wymarzonej pracy w przyszłości. Jesteśmy obecnie o krok od tego, aby języki programowania gościły w CV tuż obok znajomości języków obcych” – mówi Cecylia Szymańska-Ban, Manager ds. Sektora Edukacyjnego w Microsoft Polska.

Dostęp do programu Microsoft Showcase School jest bezpłatny. Każda placówka może aplikować do niego w dowolnym momencie. Musi jednak przejść weryfikację i spełnić konkretne kryteria, aby zakwalifikować się do tego wyjątkowego grona.

Dołączając do programu szkoła zostaje wpisana na listę Szkół Microsoft. Zyskuje globalną rozpoznawalność. Co kwartał organizowane są specjalne telekonferencje, dzięki którym żadne pytanie nie zostaje bez odpowiedzi, a pomoc specjalistów Microsoft dociera do wszystkich nauczycieli i ich podopiecznych”mówi Agata Kapica, odpowiedziana za program w polskim oddziale Microsoft.

Nauczanie z wykorzystaniem technologii – inwestycja w przyszłość uczniów

Nadrzędną ideą przyświecającą programowi Szkół w Chmurze Microsoft jest kształcenie uczniów w taki sposób, by rozwijali swoje umiejętności w obszarze wykorzystania technologii w różnych dziedzinach. Takie interdyscyplinarne podejście i otwarcie się szkoły na najnowsze rozwiązania gwarantuje uczniom solidną bazę i przygotowanie do szybko zmieniającego się środowiska pracy. Już teraz analitycy rynku prognozują, że w ciągu najbliższych 20 lat niektóre zawody całkiem znikną, a na ich miejsce pojawią się zupełnie nowe, dzisiaj jeszcze nieistniejące. 90% wszystkich miejsc pracy będzie wymagało kompetencji cyfrowych, a już obecnie każdego dnia powstaje nowa, dobrze płatna praca wygenerowana przez europejską gospodarkę cyfrową.

Tags: , , , , , ,

Powiązane posty