Chmura Microsoft + rozwiązania Partnerów = transformacja rynku

Awards Ceremony - group of people on the stage

Przeszło 500 przedstawicieli Partnerów Microsoft wzięło udział w dorocznym spotkaniu Microsoft Partner Strategy Conference 2018, jakie w dniach 9 i 10 października odbyło się w Łodzi. W trakcie konferencji Microsoft zaprezentował główne kierunki strategii współpracy z ekosystemem firm partnerskich na polskim rynku. Jej osią jest chmura obliczeniowa, która stanowi jednocześnie fundament do tworzenia rozwiązań partnerskich, szansę do rozwoju polskiego IP oraz podstawę transformacji firm i instytucji. W trakcie wydarzenia nastąpiła również oficjalna premiera Fabryki Przyszłości – wizji transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych, która opiera się na platformie technologii Microsoft i przeszło 30 rozwiązaniach partnerskich. Jest to wyraz podejścia Microsoft do współpracy z Partnerami, które integruje ich unikatowe branżowe rozwiązania w myśl założenia, że wspólnie możemy faktycznie transformować realne procesy biznesowe przedsiębiorstw.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem Chmura TAK. Nie „CZY”, ale „JAK”, które wyraża dążenie Microsoft i gotowość Partnerów do wykorzystania mocy i możliwości technologii cloud jako koła zamachowego cyfrowej transformacji klientów, bez względu na sektor, w którym działają. Zainteresowanie współpracą z Microsoft i wykorzystaniem chmury potwierdza rekordowa frekwencja i niesamowita energia wydarzenia, które obok sesji merytorycznych oferowało również mnóstwo okazji do wzajemnej interakcji i inspiracji.  Obok chmury to podejście branżowe zdecydowanie wyłania się jako strategiczny kierunek współpracy w ekosystemie Microsoft.

Technologia skrojona na miarę

Przykłady wdrożeń partnerów Microsoft pokazują, że rynek potrzebuje rozwiązań dedykowanych dla konkretnej branży, które uwzględnią jej oczekiwania i pozwolą skutecznie realizować strategię wzrostu w oparciu o chmurę i rozwiązania sektorowe. To technologia powinna dostosować się do klientów, a nie na odwrót. Kluczowe jest więc rozumienie procesów biznesowych występujących u klientów i tworzenie rozwiązań pod kątem ich konkretnych problemów biznesowych. To, co wyróżnia ekosystem partnerów Microsoft, to nastawienie na pełną współpracę na każdym etapie działań – już od momentu projektowania rozwiązań. Wspólne osiąganie celów pozwala uzyskać wyraźną różnicę w podejściu rynkowym do wdrażania technologii. Co więcej, Microsoft wspiera eksport polskich rozwiązań od partnerów firmy, umożliwiając im wdrożenia globalne i dając dostęp do portfolio klientów w zasadzie z dowolnego kraju.

„Cyfrowa transformacja dotyczy każdej branży, ale żeby miała szansę powodzenia musi uwzględniać jej specyfikę i konkretne potrzeby klienta. Naszym wspólnym zadaniem jest zrozumienie tej specyfiki, aby lepiej wspierać klientów w ich transformacji. Microsoft oferuje platformę technologii cloud, jednak to firmy partnerskie budują z jej wykorzystaniem konkretne aplikacje i usługi, które odpowiadają na realne wyzwania biznesowe, jakich doświadczają klienci. Dlatego też pomagamy Partnerom rozwijać, a następnie sprzedawać te rozwiązania, a w rezultacie także skalować swoją działalność i zdobywać nowe rynki” – mówi Tomasz Olejnik z Microsoft, odpowiedzialny za rekrutację firm partnerskich i rozwój rozwiązań.

Spójność podejścia do tworzenia ekosystemu rozwiązań partnerskich najlepiej pokazuje koncepcja Sklepu Przyszłości „Zofia”. To unikatowe podejście do wdrażania technologii dla branży handlowej realizowane z grupą Partnerów , których rozwiązania mają szansę zmienić krajobraz branży handlowej i doświadczenie klientów, które znamy obecnie.

Fabryka przyszłości – rewolucja w przedsiębiorstwach produkcyjnych dzięki technologii jutra

Innym przykładem komplementarnego podejścia do wdrażania technologii na rzecz konkretnej branży jest ogłoszona w trakcie konferencji partnerskiej Fabryka Przyszłości. Wraz z dostawcami innowacyjnych technologii dla produkcji i przemysłu, Microsoft opracował koncepcję fabryki zgodnej z założeniami Industry 4.0, rozbudowując ją np. o wykorzystanie sztucznej inteligencji czy technologii blockchain.

Fabryka przyszłości jest złożonym ekosystemem samoregulujących się maszyn i procesów, zdolnym do dostosowywania wydajności, optymalnego przydzielania zasobów i oferowania płynnego interfejsu między fizycznym i wirtualnym światem projektu, montażu i produkcji, z jednoczesnym uwzględnieniem kluczowych obszarów działania, jak logistyka, łańcuch wartości, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, czy oczywiście cyberbezpieczeństwo.

person presenting to audience
Jarosław Zarychta, Microsoft, otwiera Fabrykę Przyszłości

„Tegoroczna konferencja partnerska jest dla mnie dowodem gotowości ekosystemu Partnerów Microsoft na realizowanie ambitnych projektów na rynku, nie w pojedynkę, ale wspólnie. Partnerzy tworzą ciekawe rozwiązania, które odpowiadają na realne wyzwania biznesowe u klientów w poszczególnych sektorach rynku. Naszą rolą jest konsolidować je w scenariusze transformacyjne, których potrzebują klienci. W tym celu zachęcamy Partnerów do angażowania się w branżowe projekty jak Sklep Przyszłości „Zofia” czy Fabryka Przyszłości, które pozwalają integrować komplementarne rozwiązania firm partnerskich wokół kompleksowej wizji transformacji danej branży” – mówi Krzysztof Florczak z Microsoft, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań partnerskich.

 Nagrody 2018

Ceremony of PArtners Awards on the stage

Tradycją dorocznej konferencji dla Partnerów Microsoft jest również uhonorowanie tych spośród nich, którzy zrealizowali przełomowe projekty, dokonali realnej zmiany na rynku i osiągnęli szczególne wyniki. W tym roku nagrody otrzymali:

  • Partner Roku 2018 – Synerise
  • Dystrybutor: Software and Device Sales – AB
  • Microsoft Azure – Lingaro
  • Dynamics 365 – Bonair
  • Office 365 – APN Promise
  • Reseller – Onex Group
  • New Star – Beyond.pl
  • SAM (software asset management) – Auditoria Marcin Wojna

Dodatkowe wyróżnienia w kategorii Microsoft Dynamics otrzymali:

  • Partner Roku: NAV – EIP
  • Partner Roku: Dynamics 365 Customer Engagement – Intersys Group

Powiązane posty