Powstał klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce, działająca na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie

group of people standing behind a person signing document

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn – to cele, które postawił przed sobą klub Champions of Change na kolejne 12 miesięcy. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszająca prezesów dużych firm.

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

a person signing a document
Foto gorajka.pl

“Jako liderzy odpowiedzialni za wyniki oraz działalność operacyjną firm, którymi kierujemy, mamy szansę kształtowania kultury pracy, a przez to także wpływania na przyszłość społeczeństwa, w którym żyjemy. Różnorodność i inkluzywność są filarami tożsamości i kultury w Microsoft. Wierzę, że różnorodność jest czymś więcej niż sloganem i widziałem jak w praktyce przekłada się na budowanie wartości w organizacjach. Talent jest przecież rozdystrybuowany w całej populacji, więc, żeby należycie wykorzystać go dla dobra naszych klientów, musimy pozostać otwarci na różne jego formy. Zbyt długo kobiety musiały same zabiegać o swoje miejsce w świecie biznesu i pozycję liderek. Cieszę się, że to się zmienia. Z radością dołączyłem do inicjatywy Champions of Change, żeby promować różnorodność, szczególnie, że talent nie ma płci” – podkreśla Mark Loghran, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft.

Klub powstał z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w różnorodność to klucz do konkurencyjności firmy

“Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest nie tylko ważną wartością, ale także kwestią o znaczeniu społecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety działały samodzielnie na rzecz zmian. Mamy świadomość, że dziś to już nie wystarczy. Czas, by w zmiany włączyli się także mężczyźni – liderzy, którzy mając władzę, mogą włączyć się w działania i przyspieszyć te zmiany” – podkreśla Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Idea klubu, w którym liderzy ze świata biznesu działają wspólnie na rzecz kobiet i różnorodności, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powstał klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie podkreślają, że choć ważna jest dla nich inspiracja międzynarodowymi rozwiązaniami, będą przede wszystkim współdziałać na rzecz wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniały polską specyfikę i problemy. To przełoży się na lepsze wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji na większą konkurencyjność firm. To także szansa na wciąganie na rynek pracy 4 milionów Polek, które pozostają nieaktywne zawodowo. A są potrzebne zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” – zwielokrotniając liczbę pracujących Polek do poziomu występującego w krajach „starej” UE, możemy zwiększyć PKB Polski o ponad 51 mld złotych do 2025 roku.

“Mam ogromną satysfakcję, że australijska inicjatywa Male Champions of Change spotkała się z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Cieszę się, że prezesi i dyrektorzy zarządzający największych firm w Polsce aktywnie angażują się w działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i poprawę warunków ich zatrudnienia. To niezmiernie ważne, by w pełni wykorzystać to, co mają do zaoferowania kobiety i nie ograniczać im możliwości rozwoju” – mówi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

Konkretne działania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, którymi będą zajmować się w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Członkowie klubu postanowili, że:

1)    Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.

2)    Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.

3)    Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej.

Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołów roboczych złożonych z ekspertów z firm założycielskich. Zespoły robocze będą zbierać i opracowywać dobre praktyki oraz rozwiązania. Podjęte działania będą monitorowane, a ich efekty będą mierzone. Rezultaty zostaną przedstawione w październiku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi, przynoszących konkretne rezultaty i dających się zastosować także w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talentów kobiet i mężczyzn oraz budowaniem różnorodności.

Powiązane posty