Idea Bank rozkwita w chmurze

Kontynuując proces ciągłych usprawnień i generowania innowacji, Idea Bank zdecydował się wprowadzić nowe środowisko do komunikacji i współpracy dla pracowników firmy wykorzystujące możliwości Office 365. Idea Bank, jako pierwsza spółka w polskim sektorze finansowym, wdrożyła zaawansowane rozwiązania chmurowe. Bank jest także jako pierwszy na ukończeniu procesu dostosowania się do komunikatu KNF w zakresie przetwarzania danych w chmurze.

Idea Bank to szybko rozwijający się dostawca usług finansowych działający na wysoce konkurencyjnym polskim rynku. Strategia IT zawsze była motorem wspierającym wzrost, dzięki czemu bank mógł stać się pionierem usług w chmurze, bankowości internetowej i mobilnej, oraz bezpiecznym sejfem dla dokumentacji klientów znacznie wcześniej, niż konkurencja w kraju i zagranicą.

„Dowodem naszej innowacyjności są m.in. mobilne wpłatomaty i przestrzenie co-workingowe zlokalizowane w największych polskich miastach. Tak, jak Idea Bank jest postrzegany jako bank innowacyjny, tak samo chcemy by IT w naszej organizacji było postrzegane w ten sam sposób – mówi Jaromir Frankowicz, członek zarządu Idea Bank SA.

„Charakterystyczna dla firmy jest odwaga w podejmowaniu przełomowych decyzji dotyczących wdrażania najnowszych technologii na drodze cyfrowej transformacji. Pionierska decyzja o wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań chmurowych w zgodzie z KNF tworzy warunki do uzyskania przewagi konkurencyjnej na wyjątkowo dynamicznym rynku usług finansowych” – mówi Magda Taczanowska, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Bank w chmurze

Transformacja do nowoczesnego środowiska IT opartego na chmurze Microsoft wynikała m.in. z błyskawicznego rozwoju firmy, której zespół sięgnął niemal 5 tys. pracowników. Dotychczas Idea Bank korzystał z podstawowego systemu poczty elektronicznej na bazie Open Source, bez globalnej archiwizacji, wspólnego kalendarza czy narzędzia do pracy zespołowej. Ponadto w firmie funkcjonowało wiele rozwiązań opartych na odmiennych technologiach, stosowane przez różne zespoły. Grupa pracowała także na rozmaitych, niezintegrowanych systemach pocztowych, które zaczęły negatywnie wpływać na efektywność pracowników. Dodatkowy problem stanowił brak wsparcia dla bezpiecznego dostępu urządzeń mobilnych.

„Wdrożenie Office 365 otworzyło nasze umysły na to, co możemy teraz osiągnąć” – przyznaje Grzegorz Pędzisz, CIO Idea Bank. „Jesteśmy pewni, że za rok nasze początkowe koszty Office 365 przyniosą zwrot z inwestycji na poziomie co najmniej 200%”.

Projekt przejścia do środowiska Office 365 został przeprowadzony przy niezauważalnych zakłóceniach codziennej pracy i niskich kosztach, a co istotne, od razu miał pozytywny wpływ na zwiększenie produktywności pracowników.

„Naprawdę spodobał nam się pomysł udostępnienia naszym pracownikom najnowocześniejszych na rynku narzędzi do współpracy w chmurze, takich jak poczta elektroniczna, wideokonferencje, współdzielone dyski, kalendarze oraz inne narzędzia wspierające pracę zespołową bez wzrostu kosztów. Dzięki tej jednej operacji zyskaliśmy pełen zestaw narzędzi zwiększający produktywność zespołu. Transformacja jest procesem ciągłym i tak też w tym wypadku wraz z postępem dostosowywania się do komunikatu KNF udostępniamy użytkownikom coraz szersze funkcjonalności mając w planie wykorzystanie każdego elementu o365 w końcowym efekcie” – przyznaje Grzegorz Pędzisz.

Nowe możliwości w bezpiecznym środowisku

Do transformacji cyfrowej organizacja podchodzi kompleksowo stosując działania zarówno dotyczące sposobu pracy wewnątrz organizacji, jak i budowania doświadczeń oraz obsługi klientów. Zmiany zaczęły się od poczty e-mail i współdzielonego kalendarza, a w codziennej komunikacji szybko wprowadzono pilotażowo Skype for Business, który jest aktualnie stosowany również do powadzenia wideokonferencji. Pracownicy mają możliwość korzystania z Office 365 Message Encryption, który zwiększa bezpieczeństwo korespondencji e-mail (np. zapobieganie phishingowi czy zaawansowanym zagrożeniom) poprzez implementację ATP, a nawet zastąpienie istniejących systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi usługą Intune.

„Następna faza wdrożeniowa w Idea Bank jest już zaplanowana i skupi się na budowie „Modern Workplace” czyli miejsca do pracy ale odmienionego kulturowo i procesowo w oparciu o nowego Office 365 – w czym swój niebagatelny udział ma Microsoft wspierając nas i przede wszystkim naszych pracowników w efektywnym użyciu całego pakietu”, mówi Grzegorz Pędzisz.

Powiązane posty