50% firm w Polsce będzie poszukiwało pracowników rozumiejących AI – według danych IDC i Microsoft

Organizacje w Polsce napotykają trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi. 63 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu IDC[1] realizowanym na zlecenie Microsoft potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Szczególny popyt na nowych pracowników występuje w firmach, które wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Niemal połowa polskich firm przyznała, że w przyszłości wzrośnie popyt na umiejętności związane z AI. Z podobną opinią zgadza się 32 proc. organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej.

Z raportu wynika, że największe braki umiejętności cyfrowych występują w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Brak pracowników o wysokich umiejętnościach cyfrowych w szczególności dotyka obszarów działań operacyjnych, finansów oraz sprzedaży.

3, 2, 1 Start! Cyfrowy wyścig trwa

„Wyścig po cyfrowe talenty już się rozpoczął. Potrzeby w tym obszarze są wywołane zjawiskiem cyfrowej transformacji, które opanowało niemal każdą organizację. Rodzime firmy są generalnie świadome potrzeby transformacji, jednak niewiele z nich osiągnęło zaawansowane stadium cyfrowych zmian. Właśnie dlatego potrzebują one zarówno liderów transformacji, jak i osób, które będą w stanie ją zrealizować” – przekonuje Cecylia Szymańska-Ban, Dyrektor ds. sektora edukacji w polskim oddziale Microsoft.

Ponad 90 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu zgodziło się ze stwierdzeniem, że cyfryzacja ma znaczenie dla ich organizacji. Jednocześnie tylko 11 proc. przyznało, że ma gotową strategię cyfrowej transformacji i może pochwalić się zaawansowanym poziomem jej realizacji. Wysoka świadomość potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji, przy stosunkowo niskiej skali jej wdrożenia, rodzi duży popyt na pracowników posiadających nie tylko zaawansowane, ale również podstawowe umiejętności cyfrowe. 60 proc. uczestników badania spodziewa się wzrostu zatrudnienia właśnie na takich stanowiskach.

Wraz z podniesieniem umiejętności cyfrowych pracowników, menedżerowie oczekują konkretnych korzyści dla rozwoju swojego biznesu. Niemal 40 proc. respondentów spodziewa się zwiększenia efektywności procesów operacyjnych i biznesowych, a 36 proc. wskazuje wprost na wzrost przychodów z tego tytułu. Podobny odsetek ankietowanych zwrócił uwagę na podniesienie konkurencyjności firmy, a niemal 1/3 upatruje nowych okazji biznesowych wraz z podniesieniem kompetencji cyfrowych swojego zespołu.

Im więcej AI, tym większy popyt na specjalistów

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają istotny wpływ na cyfrową transformację biznesu. Udział firm posiadających plan zmiany i adopcji nowoczesnych technologii jest niemal dwukrotnie większy w przypadku firm stosujących AI. Podobnie jak udział firm, które już poczyniły duże postępy we wdrażaniu takiej strategii.

Analitycy IDC wskazują, że prawdopodobne upowszechnienie AI ma znaczący wpływ na ogólny popyt na pracowników posiadających umiejętności cyfrowe, nie tylko te związane z AI. Prawdopodobne jest, że dalsze stosowanie AI pogłębi niedopasowanie popytu i podaży umiejętności cyfrowych. Organizacje, które przyjęły już niektóre rozwiązania oparte na AI, znacznie częściej zgłaszają problem z pozyskaniem pracowników (20 proc. wskazań), w porównaniu z tymi, które wciąż nie rozpoznały tej technologii (10 proc. wskazań).

„47 proc. polskich firm uznało, że popyt na umiejętności związane z AI wzrośnie w przyszłości. Organizacje, które już korzystają z AI zgłaszają większy popyt na wszystkie kategorie pracowników. Sztuczna inteligencja nie powinna być zatem postrzegana jako zagrożenie dla miejsc pracy, ale raczej jako technologia, która umożliwia organizacjom rozwój i zapewnia więcej możliwości zatrudnienia” – mówi Ewa Zborowska, analityk IDC Polska.

„Jeśli chodzi o główne aspekty niedoborów umiejętności, organizacje w Polsce mają największe trudności ze znalezieniem właściwego połączenia umiejętności biznesowych i technologicznych. Ci, którzy już przyjęli AI, prawdopodobnie zgodzą się z twierdzeniem, że umiejętności są dostępne, ale zbyt drogie” – dodaje przedstawicielka IDC.

[1] “Raport State of Digital Skills in CEE” przygotowany przez firmę analityczną IDC powstał w marcu i kwietniu 2019 r. W badaniu wzięło udział 702 organizacje zatrudniające ponad 10 pracowników. Objęło ono pracowników z Czech, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii i Rosji.

Powiązane posty