Firma Nice wybrała Microsoft Dynamics do usprawnienia obsługi i zarządzania komunikacją z Partnerami Handlowymi

Biuro

Platforma Dynamics 365 Customer Relationship Management zwiększy efektywność sprzedaży oraz poszerzy wiedzę i usprawni obsługę Klientów. W ciągu najbliższych dwóch lat projekt transformacji cyfrowej obejmie około 15 krajów. Jego celem jest wzrost satysfakcji Klienta oraz zwiększenie możliwości biznesowych nawet o 25 proc., a także konkurencyjności Grupy w skali międzynarodowej.

Firmy Microsoft i Nice Group, lider w dziedzinie automatyki domowej, home security i smart home, ogłosiły podjęcie współpracy opartej na przetwarzaniu danych w chmurze. Nice Polska wdraża platformę Dynamics 365 Customer Relationship Management z myślą o zwiększeniu konkurencyjności poprzez optymalizację efektywności procesów biznesowych oraz usprawnienie obsługi i wzrost satysfakcji Klienta w Polsce i za granicą. Dzięki strategicznemu wsparciu firmy Microsoft i jej partnera EY, w ciągu najbliższych dwóch lat projekt obejmie Polskę oraz 15 innych krajów – w sumie 500 użytkowników z działów sprzedaży, marketingu i usług posprzedażnych. Dzięki lepszej znajomości oraz bliższym relacjom z Klientami firma Nice zamierza zwiększyć ich satysfakcję oraz możliwości sprzedaży o 25 proc., a przez to umocnić swój udział w rynku i wspierać szybkie tempo wzrostu.

Firma Nice wybrała platformę Microsoft Dynamics 365 ze względu na jej elastyczność, skalowalność, i bezpieczeństwo gwarantowane przez technologie chmurowe firmy Microsoft, a także korzyści związane z synergią i integracją z już wykorzystywanymi rozwiązaniami, takimi jak Dynamics AX ERP na platformie Azure oraz usługi zwiększające produktywność Office 365. W rezultacie pracownicy firmy zyskają jednolity system, który umożliwia współdzielenie strategicznych danych sprzedażowych, marketingowych oraz pełne zarządzenie procesami posprzedażowymi. Zespoły sprzedażowe, marketingowe i posprzedażne uzyskają również możliwość elastycznego dostępu do aplikacji i danych w chmurze, także podczas pracy zdalnej lub podczas spotkań poza biurem.

Wdrożenie pod kierunkiem zespołu marketingowego Nice zostało już pomyślnie zrealizowane we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Turcji, Niemczech i w Hiszpanii, a obecnie zaczyna się w Polsce. W najbliższych miesiącach obejmie kolejne biura Nice na całym świecie. W proces zaangażowany jest zespół, w którego skład wchodzą menedżerowie z różnych obszarów biznesowych. Jego zadaniem jest skonfigurowanie systemu zgodnie z priorytetami Grupy oraz zdefiniowanie spójnych i homogenicznych modeli. Integralną częścią projektu jest edukacja zgodna z podejściem Train-the-Trainer, które ma pomóc użytkownikom wykorzystującym nowe narzędzie CRM w różnych obszarach biznesowych i w różnych krajach.

Mężczyzna pracujący na laptopie

Dynamics 365 — a zwłaszcza moduły: Dynamics for Sales wspomagający zarządzanie relacjami z Klientami, Dynamics 365 for Service wspomagający obsługę serwisową oraz Dynamics 365 for Marketing wspomagający działania marketingowe — zapewni firmie Nice kompleksowy widok obecnych i potencjalnych Klientów, dystrybutorów oraz instalatorów. Pozwoli także opracowywać i realizować skoordynowane działania komunikacyjne i marketingowe, na przykład zarządzać wydarzeniami i powiązanymi działaniami z wykorzystaniem możliwości dialogu i gromadzenia opinii dzięki internetowym ankietom. Dla Nice ważne jest również usprawnienie procesów planowania wyjazdów i odwiedzin Partnerów Handlowych. Będzie to możliwe dzięki precyzyjnej segmentacji i analizie danych oferowanej przez analityczny panel kontrolny klasy business intelligence, który umożliwia dynamiczną i intuicyjną wizualizację danych pochodzących z różnych procesów biznesowych, sieci dystrybucyjnej oraz z rynku.

W ostatnich latach firma Nice rozwijała się bardzo szybko: nasze rozwiązania są sprzedawane w ponad 100 krajach, globalne obroty przekroczyły 368 mln euro w 2018 r., a w 2019 r. nadal rosną – także dzięki kolejnym akwizycjom w ostatnim czasie. W takiej sytuacji musimy skupić się na innowacjach i wdrożyć narzędzia do efektywnego, skoordynowanego zarządzania, które uproszczą wymianę strategicznych informacji pomiędzy naszymi pracownikami, ale także globalnie między oddziałami w różnych krajach. W ramach szerszego planu transformacji cyfrowej, firma Nice postanowiła wdrożyć cloud computing, wykorzystując Dynamics 365 CRM jako dodatkowe narzędzie wspomagające realizację strategii szybkiego wzrostu, z myślą o poszerzeniu wiedzy o Klientach, zyskaniu okazji do personalizacji, cross-sellingu i up-sellingu, a także zwiększeniu możliwości przekształcania nowych kontaktów w biznes, a w rezultacie zwiększenia naszych obrotów oraz udziału rynkowego nie tylko w Polsce, ale także jako Grupa na poziomie międzynarodowym. Wykorzystując panoramiczny obraz obecnych i potencjalnych Klientów oraz spójnie zarządzając działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i posprzedażnymi w prostszy i w bardziej dopasowany sposób, będziemy mogli opracowywać coraz bardziej ukierunkowane strategie i kampanie przyczyniając się do upowszechnienia koncepcji Smart Home oraz Connected Living w Polsce i za granicą. Nasza misja zakłada poprawianie jakości życia poprzez upraszczanie codziennych czynności, a technologie takie jak ta pomagają nam w jej urzeczywistnieniu” – powiedział Marcin Skrobisz, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

„Każda firma ma unikatowe potrzeby, a cyfrowa transformacja powinna być efektem partnerskiego podejścia. Jesteśmy dumni, że Nice wybrało technologie Microsoft jako podstawę realizacji swoich strategicznych celów rozwoju biznesu. Wdrożenie platformy Dynamics 365 umożliwi wyższy stopień współpracy i wymiany informacji w organizacji, dzięki czemu pozwoli na bardziej synergiczne, zintegrowane zarządzanie i podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o analitykę danych. Jesteśmy przekonani, że po wdrożeniu w 20 oddziałach na całym świecie chmurowa platforma CRM stanie się strategicznym czynnikiem konkurencyjności całej Grupy i pozwoli na optymalizację efektywności organizacyjnej, poprawie obsługi Klienta oraz osiąganiu lepszych wyników sprzedaży” – powiedziała Hanna Kurek, odpowiedzialna za Dynamics 365 w polskim oddziale Microsoft.

Powiązane posty