PKO Bank Polski – kompleksowe wdrożenie Microsoft Teams

Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesów cyfryzacji w PKO Banku Polskim. To widocznie wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji i wprowadzenie na ogromną skalę m.in. pracy zdalnej, komunikacji na odległość. Tylko w ciągu 2 miesięcy, w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 000 komputerów oraz 3000 telefonów. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania czy usługi chmurowe mocno wpływają na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego.

  • W ciągu 2 miesięcy, Microsoft Teams został zainstalowany na ponad 10 000 komputerów oraz 3000 telefonów pracowników PKO Banku Polskiego.
  • Podczas wdrożenia zostało spełnionych 57 wymagań Standardu Polish Cloud.
  • Korzystanie z Microsoft Teams w organizacji wpływa na efektywność komunikacji jej pracowników, realne oszczędności i skrócenie czasu podejmowania decyzji biznesowych o 17,7% – wynika z badania Forrester Consulting.
  • W projekt wdrożenia Microsoft Teams w PKO Banku Polskim były zaangażowane zespoły banku, Microsoft i Accenture.

Bank_finance_people

Od kilku lat PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. Buduje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów. Zainicjował także powstanie spółki Operator Chmury Krajowej (OChK), którą obecnie rozwija wspólnie z udziałowcem – Polskim Funduszem Rozwoju.

“Partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej, tj. partnerstwo z Google i z Microsoft, pomogą w przejściu banku z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Dzięki nim, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznej realizacji projektu Road to Cloud. PKO Bank Polski korzysta z wybranych usług OChK. W pierwszej kolejności stworzyliśmy w chmurze 11 tys. stanowisk pracy doradców bankowych, które są teraz uruchamiane. W ciągu 2 miesięcy wdrożyliśmy na ponad 10 tys. stanowisk Microsoft Teams. Chcemy, aby w ciągu najbliższych trzech lat, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową” powiedział Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Celem projektu wdrożenia Microsoft Teams było wsparcie procesów biznesowych oraz udostępnienie pracownikom bezpiecznego i intuicyjnego narzędzia do efektywnej pracy w trybie zdalnym. Narzędzia umożliwiającego prowadzenie rozmów audio, video i czatów, zespołową pracę na dzielonych plikach, zakładanie i zarządzanie zespołami zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i telefonów komórkowych. Kluczowe było również sprawne przeprowadzenie całego procesu w krótkim czasie. Bank rozpoczął już prace nad udostępnieniem Microsoft Teams dla pracowników w oddziałach, a w najbliższym czasie zamierza przystąpić do wdrożenia usługi Teams poszerzonej o Microsoft Office 365. W projekt kompleksowego wdrożenia Microsoft Teams w banku były zaangażowane zespoły PKO Banku Polskiego, OChK, Microsoft i Accenture. Eksperci Accenture przeszkolili zespół wewnętrznych trenerów banku oraz przeprowadzili warsztaty dla kilkuset pracowników. To pozwoliło na szybkie i efektywne dzielenie się wiedzą na temat rozwiązania.

W instytucjach finansowych z pozoru proste projekty wymagają szerszego spojrzenia biorąc pod uwagę m.in. kwestie związane z regulacjami i bezpieczeństwem. Doświadczony i silny partner jest gwarancją sukcesu tego typu przedsięwzięć. Zespół Accenture był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu w obszarach infrastruktury, bezpieczeństwa, a także wyjątkowo istotnego w bankowości, obszaru „compliance”. Wspieraliśmy bank w zapewnieniu zgodności z regulacjami KNF oraz wymaganiami Standardu Polish Cloud dotyczącymi przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. Wdrożenie zostało przeprowadzone przy zachowaniu restrykcyjnych polityk bezpieczeństwa banku” mówi Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający, Accenture.

Długoterminowo projekt zapewni możliwość elastycznej pracy w rozproszonych zespołach, bezpieczną współpracę z partnerami zewnętrznymi, a także skalowalność i bezpieczeństw. Ponadto ułatwi wdrażanie do pracy nowych osób a także zautomatyzuje procesy biznesowe.

“Ogłaszając w maju inwestycję miliarda dolarów w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej podkreślaliśmy, że cyfrowa zmiana będzie nabierała tempa. Inwestycja Microsoft w Polsce oznacza budowę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej regionalnego centrum przetwarzania danych w chmurze, przeszkolenie ponad 150 000 osób, a także wsparcie na drodze cyfrowego rozwoju banków, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Jak powiedział Satya Nadella, Microsoft CEO, jesteśmy świadkami technologicznego przyspieszenia, które planowane wcześniej na 2 lata, wydarzyło się w 2 miesiące. PKO Bank Polski udowadnia, że technologia, która zapewnia bezpieczeństwo, ciągłość i płynność działania, a także komfort pracy, staje się nieodzownym elementem w organizacjach” mówi Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Członek Zarządu Microsoft Polska.


PKO Bank Polski
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I półroczu 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,3 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 377 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,46 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2020 r. miała ponad 4,7 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Accenture na świecie i w Polsce
Accenture jest wiodącą globalną firmą świadczącą profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, Consulting, Digital, Technology i Operations. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40branż, oferujemy usługi łączące biznes z technologią. Działamy na całym świecie – 513,000 pracowników pomaga naszym klientom z ponad 120 krajów zwiększać efektywność ich przedsiębiorstw oraz osiągnąć realną wartość dla udziałowców. Innowacyjne rozwiązania Accenture zmieniają funkcjonowanie świata oraz sposób, w jaki żyjemy. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 6000 pracowników. www.accenture.pl

Osoby do kontaktu:

PKO Bank Polski
Centrum Prasowe [email protected]

Accenture
Joanna Zalewska
Media Relations Lead
Mobile: +48 606 30 29 30
e-mail: [email protected]

Powiązane posty