Koalicja na rzecz Telemedycyny dołącza do Paris Call

logo2 listopada br. podczas posiedzenia Forum Zarządzania Internetem (IGF) pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciele Koalicji na rzecz Telemedycyny podpisali porozumienie dotyczące działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w opiece zdrowotnej w ramach międzynarodowej inicjatywy Paris Call. Po raz pierwszy w historii tak wiele instytucji i organizacji zobowiązało się działać razem na rzecz bezpieczeństwa używanych technologii. Paris Call zakłada współpracę państw, organizacji, instytucji i biznesu w zakresie wzmacniania systemu międzynarodowych standardów oraz budowania zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wizja Next Health

Koalicja na rzecz Telemedycyny została stworzona przez Fundację Wygrajmy Zdrowie wspólnie z Microsoft. Stanowi ona forum szerokiej dyskusji o wykorzystaniu technologii do ratowania życia i poprawy zdrowia obywateli w Polsce. Jej celem jest zrównoważone wprowadzenie polskiej służby zdrowia na kolejny poziom wykorzystania technologii – Next Health. To wizja, w której nie tylko lekarze, ale i pacjenci mogliby korzystać z możliwości zdalnych konsultacji i teleopieki w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym oraz czerpać z owoców sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy.

„Dla sygnatariuszy Koalicji na Rzecz Telemedycyny ważne jest, aby uczestnicy systemu, w tym decydenci, placówki gromadzące i przetwarzające dane, ale także dostawcy tych systemów, rozumieli zasady bezpieczeństwa tak samo” – mówi Szymon Chrostowski, prezes fundacji Wygrajmy Zdrowie. „Porozumienie Paris Call definiuje standardy, które budują zaufanie do nowego podejścia do medycyny opartej na danych i technologiach”.

„W świetle obecnej pandemii i rozwoju inicjatyw z zakresu e-zdrowia warto poszerzyć zakres instytucji popierających porozumienie Paris Call o organizacje opieki zdrowotnej. Podpisanie się pod porozumieniem jest ważnym elementem w dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa w tak ważnym i wrażliwym sektorze, jakim jest sektor ochrony zdrowia” – podkreśla Tomasz Jaworski, dyrektor ds. sektora zdrowia w polskim oddziale Microsoft.

Ochrona dla służby zdrowia

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosła liczba cyberataków na organizacje znajdujące się na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19, w tym m.in. Światową Organizację Zdrowia, dostawców usług medycznych, instytuty badawcze, producentów farmaceutycznych i szpitale. Paris Call jest wyraźnym sprzeciwem przeciwko takim praktykom i jednocześnie największym na świecie porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa. Podpisanie deklaracji Paris Call zapewnia możliwość dalszej współpracy z różnorodnymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

„Nowe regulacje stawiają w centrum pacjentów, których dane znajdują się w zasobach sytemu opieki zdrowotnej. Tym bardziej potrzebne jest uporządkowanie kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza, że często nieświadomie udostępniamy dane pacjentów, albo korzystamy ze środowiska przetwarzania narażonego na wyciek danych. Z drugiej strony NFZ również zwraca uwagę na bezpieczeństwo danych. Korzystanie z telemedycyny w sposób bezpieczny daje ogrom możliwości usprawniania zarządzania zarówno zasobami ludzkimi, jak i materialnymi. A to są konkretne pieniądze” – zwraca uwagę Szymon Chrostowski.

Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa

Sygnatariusze porozumienia Paris Call potwierdzają gotowość do współpracy, w celu zapobiegania oraz przywracania równowagi po złośliwych atakach cybernetycznych, które zagrażają lub wywołują znaczące, masowe lub systemowe szkody kosztem jednostek i infrastruktury krytycznej.

Wspólne działania zmierzają do:

  • Uprzedzania działań, które celowo i w znacznym stopniu niszczą ogólną dostępność lub integralność publicznego rdzenia Internetu;
  • Wzmocnienia zdolności do zapobiegania szkodliwej ingerencji zagranicznych podmiotów, mającej na celu osłabianie procesów wyborczych poprzez działania cybernetyczne o złośliwym charakterze;
  • Zapobieganie kradzieży własności intelektualnej, w tym tajemnic handlowych lub innych poufnych informacji, za pomocą narzędzi teleinformatycznych, z zamiarem nieuczciwego osiągania przewag konkurencyjnych przez podmioty komercyjne;
  • Opracowania sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się złośliwych narzędzi i praktyk ICT przeznaczonych do wyrządzania szkód;
  • Wzmocnienia bezpieczeństwa procesów cyfryzacji, produktów i usług – w całym ich cyklu życia i w łańcuchu dostaw;
  • Wspierania wysiłków na rzecz wzmacniania cyber-higieny wszystkich aktorów przestrzeni cyfrowej;
  • Podejmowania kroków uniemożliwiających podmiotom niepaństwowym, w tym sektorowi prywatnemu, na podejmowanie działań cybernetycznych o charakterze odwetu, realizując cele osobiste atakujących lub w imieniu innych podmiotów niepaństwowych;
  • Propagowania powszechnej akceptacji (oraz implementacji) dla międzynarodowych norm odpowiedzialnego postępowania w cyberprzestrzeni, jak również środków wpływających na odbudowanie zaufania w cyberprzestrzeni.

O potrzebach polskiej służby zdrowia z zakresu cyfryzacji opowiadał doktor Artur Prusaczyk podczas panelu „Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie cyberbezpieczeństwa”, który odbył się w ramach Internet Governance Forum (IGF).

„Instytucje opieki zdrowotnej potrzebują obecnie sprawnego i ustandaryzowanego systemu IT, który usprawni pracę przedstawicieli ochrony zdrowia z korzyścią dla pacjentów. Niezbędna do tego jest cyfryzacja dokumentacji medycznej, standaryzacja dokumentów, identyfikacja danych, które mogą być przekazywane oraz ich integracja między różnymi poziomami opieki zdrowotnej. Potrzebujemy również nowych technologii, w tym telemedycyny czy sztucznej inteligencji, które wspomogą nie tylko pacjentów, ale i personel medyczny. W przyszłości oczekujemy również centrów odpowiedzialnych za koordynację działań i analizy oraz systemów wspomaganych przez rozszerzoną inteligencję” – mówił doktor Artur Prusaczyk, V-ce Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego.

Historia inicjatywy Paris Call

logo paris call

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, 18 listopada 2018 roku ogłosił porozumienie pod nazwą „Paris Call for Trust and Security in Cyberspace”. Porozumienie, przewiduje wspólne działania w zakresie wzmacniania systemu międzynarodowych norm i standardów a także budowania zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Od tego czasu do Paris Call przystąpiło 67 rządów państw, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej, 358 firm i 139 organizacji pozarządowych, w tym izby gospodarcze i think-tanki.

„Dzisiaj cyfrowe bezpieczeństwo ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie. Dotyczy to w szczególności sektora zdrowia. Co ważne, Paris Call to nie jednorazowa deklaracja, ale kompleksowe przedsięwzięcie integrujące rządy, instytucje publiczne, organizacje NGO i firmy prywatne we wspólnym celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Microsoft podjął to wyzwanie oferując m.in. instytucjom ochrony zdrowia możliwość bezpłatnego dołączenia do inicjatywy Cyber 4 Healthcare, której celem jest zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w szczególnym momencie pandemii. Kolejnym wspaniałym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa sektora zdrowia jest Koalicja na rzecz Telemedycyny” – mówił Nikolas Ott, Cyber Project Manager w Microsoft podczas panelu „Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie cyberbezpieczeństwa” odbywającego się w ramach Internet Governance Forum (IGF).

Powiązane posty