Kobiety z energią

Kapituła DISE wyłoniła laureatki nagród Energia Kobiet 2021

Olga Malinkiewicz z SauleTechnologies, Katarzyna Szwed-Lipińska z Urzędu Regulacji Energetyki oraz Katarzyna Sobótka-Demianowska z EIT InnoEnergy – oto laureatki nagród „Energia Kobiet”. Panie zostały wyróżnione za odwagę w realizowaniu wizji, dążenie do zmian oraz wdrażanie innowacji w sektorze energetycznym. Nagrody w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w partnerstwie z Microsoft zostały wręczone podczas uroczystej gali VII Kongresu Energetycznego DISE.

Kapituła konkursu „Energia Kobiet” koncentrowała się na wyróżnieniu kobiet działających z sukcesem w branży energetycznej. Nagrody zostały przyznane paniom, których działalność wyróżnia się w branży i może być dla innych inspiracją do rozwijania kariery w tym sektorze.

Ewa Drozd, członek zarządu Microsoft Polska, członkini kapituły nagrody „Energia Kobiet”

„W sektorze energetycznym pracują utalentowane kobiety. Cieszymy się, że możemy korzystać z ich wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Chcemy, by ich głos był słyszany i obecny w debacie publicznej, bo nie ma dziś kwestii ważniejszej społecznie niż energia, klimat i środowisko” – mówi Ewa Drozd, członek zarządu Microsoft Polska, członkini kapituły nagrody „Energia Kobiet”.

Raport o pozycji zawodowej kobiet w branży energetycznej, opracowany w ramach projektu Advanced System Studies for Energy Transition pokazuje, że w 2021 r. udział kobiet zatrudnionych w polskim sektorze energetycznym wynosi zaledwie 16 proc., co stanowi jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Panie nominowane do nagrody dowodzą, że przekraczają bariery na poziomie sektorowym i instytucjonalnym, mając merytoryczny, realny wpływ na sektor energetyczny w Polsce.

„Kobiety odgrywają kluczową rolę w energetyce. Obok wysokiego poziomu wykształcenia i kompetencji wyróżnia je dodatkowo otwartość, uważność oraz dążenie do porozumienia” – dodaje Beata Włodarska, dyrektor wykonawczy DISE, członkini kapituły nagrody „Energia Kobiet”.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję Energii odnawialnej IRENA wykazało, że w skali globalnej kobiety stanowią 22 proc. siły roboczej w sektorze ropy i gazu oraz 32 proc. w sektorze energii odnawialnej. Tymczasem zwiększenie udziału i roli płci żeńskiej jest w interesie sektora, który na całym świecie przechodzi proces transformacji. Dążenie do gospodarki niskoemisyjnej będzie wymagało innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych, uwzględniających większy udział zróżnicowanej puli talentów – podaje IRENA.

Dr Olga Malinkiewicz, założycielka i dyrektor ds. technologii w SauleTechnologies

Dr Olga Malinkiewicz, zwyciężczyni w kategorii „Energia Wizji” jest założycielką i dyrektorką ds. technologii w SauleTechnologies. Zarządza zespołem 40 naukowców z 17 krajów, pracujących nad komercjalizacją unikalnej w skali światowej technologii drukowanych ogniw słonecznych na bazie perowskitu.

„Kobiety wnoszą bardzo dużo do świata energetyki – nie tylko osobowość, ale również wspaniałe pomysły, innowacje i pozytywną energię. Patrząc na wyzwania jak na potencjał do rozwoju i wynalazczości, szukają nowych rozwiązań. Ja na przykład dzisiaj przyniosłam panel słoneczny nowej generacji, nad którym pracowało 40 naukowców z 17 krajów świata. Cieszę się, że jestem częścią tego wyjątkowego projektu, który z pewnością zmieni życie nas i naszej planety na lepsze.” – podkreśliła Olga Malinkiewicz.

Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE

Katarzyna Szwed-Lipińska, laureatka konkursu w kategorii „Energia Zmiany”, jest dyrektorką Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jest ekspertem w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywnie uczestniczy w szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Kobiety mogą bardzo wiele zrobić dla sektora energetycznego. Są konsekwentne, profesjonalne, dążą do celu i mają otwarte podejście. Ktoś kiedyś powiedział, że bez kobiet transformacja się nie odbędzie i myślę, że to dotyczy każdej dziedziny, również sektora energetycznego” – powiedziała Katarzyna Szwed-Lipińska.

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Business, CEE, EIT InnoEnergy

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Business CEE w EIT InnoEnergy odebrała wyróżnienie w kategorii „Energia Innowacji”. Menadżerka z bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności, w tym m.in. za budowę infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliw w największym koncernie paliwowo-energetycznym w regionie CEE czy rozwój rynku elektromobilności w globalnym koncernie z branży elektroenergetycznej. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

„Kobiety, które podejmują pracę w branży energetycznej potrzebują odwagi i dobrych menedżerów. Takich, którzy wierzą w ich potencjał, zaufają ich kompetencjom, dadzą możliwość realizacji trudnych projektów. Dobrzy szefowie, to również tacy, którzy w razie potrzeby pomogą i wesprą przy realizacji zadań, po to aby wspólnie osiągnąć sukces” – mówiła Katarzyna Sobótka-Demianowska.

Wśród kandydatek nominowanych w tegorocznej edycji konkursu znalazły się również:

Kapitułę konkursu tworzą: Beata Włodarska, dyrektor wykonawcza Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznychprzewodnicząca kapituły, Ewa Drozd, członek zarządu Microsoft w Polsce, Lidia Król, dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr hab. inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej oraz Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.

Ogłoszenie laureatek miało miejsce podczas uroczystej gali VII Kongresu Energetycznego DISE.

Powiązane posty