Microsoft i Instytut Techniki Górniczej KOMAG łączą siły w celu zwiększenia cyberodporności w sektorze górniczym i energetycznym

Instytut Techniki Górniczej KOMAG podpisał z Microsoft strategiczne porozumienie w zakresie zwiększenia poziomu zabezpieczeń cyfrowych systemów przemysłowych. Współpraca ta ma zapewnić zwiększoną ochronę rozwiązań z zakresu Inteligentnej Kopalni, Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0. oraz obiegu zamkniętego gospodarki, a w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy górników.

Przedmiotem współpracy ITG KOMAG z Microsoft jest m.in. współdziałanie w obszarze rozwoju kompetencji, a także współpraca zespołów eksperckich obu organizacji w zakresie wykorzystania i rozwoju narzędzi do monitoringu, analizy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Microsoft będzie w współpracował również w obszarze wsparcia ITG KOMAG w zakresie budowy i prowadzenia Laboratorium Badania Systemów Teleinformatycznych. Porozumienie przewiduje działania zwiększające zdolności operacyjne ITG KOMAG, zapewniając dostęp do wiedzy i rozwiązań sprzętowo-programowych wspierających realizację badań i prac rozwojowych związanych z cyberbezpieczeństwem przemysłowym.

„Jesteśmy pionierami we wdrażaniu np. elektromobilności przemysłowej, zarówno w kopalniach węgla jak i kopalniach rud miedzi, Projektujemy systemy bezpieczeństwa, pracujemy nad metodami jedno- i bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej czy też pozycjonowania maszyn górniczych w oparciu o sztuczną inteligencję. Podjęta współpraca z firmą Microsoft umożliwi nam rozbudowę kompetencji i portfolio usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także wykorzystanie najnowocześniejszych technologii będących domeną tego światowego lidera rozwiązań informatycznych. Wzbogacenie doświadczeń Instytutu o rozwiązania Microsoft daje szerokie spektrum możliwości nie tylko poprzez poszerzenie oferty dla przemysłu w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i optymalizacji procesów, ale również wesprze działalność edukacyjną ITG KOMAG” – skomentował wydarzenie Dariusz Prostański, Dyrektor Instytutu KOMAG.

Wielotorowe działania mają na celu określenie możliwości stosowania produktów i usług Microsoft przez ITG KOMAG w takich obszarach jak: Inteligentna Kopalnia, Internet Rzeczy, Przemysł 4.0. oraz zamknięty obieg gospodarki, nad którymi Instytut prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe.

„Przedsiębiorstwa przemysłowe zdają sobie sprawę z nieuchronnej potrzeby unowocześniania systemów produkcyjnych i ich właściwego zabezpieczenia. Z roku na rok rośnie ilość wdrażanych projektów z wykorzystaniem technologii Internetu rzeczy (IIoT), sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych. Koncerny górnicze wiedzą, że aby optymalizować łańcuch wartości kopalni powinny być otwarte na zmiany i wdrażać nowoczesne technologie cyfrowe, również w infrastrukturze krytycznej. Szczególnego znaczenia nabiera cyberbezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych oraz automatyki przemysłowej. Instytut Techniki Górniczej KOMAG świetnie wpisuje się w te potrzeby, prowadząc badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów, a także dbając o bezpieczeństwo wykorzystywanych w górnictwie technologii. Realizowana przez Microsoft inwestycja w pierwszy region chmury obliczeniowej w Polsce otworzy dodatkowe możliwości przed sektorem” – powiedział Tomasz Niebylski, dyrektor ds. sektora energetycznego, telekomunikacji i produkcji, Microsoft w Polsce.

Misją działającego od 70 lat Instytutu jest odpowiadanie na potrzeby przedsiębiorstw górniczych i wydobywczych gotowych do transformacji poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań przemysłowych. ITG KOMAG specjalizuje się w rozwiązaniach wykorzystujących narzędzia wirtualnej rzeczywistości i systemy antropometryczne do projektowania ergonomicznych maszyn i urządzeń. Instytut zajmuje się również opracowywaniem inteligentnych systemów sterowania opartych o algorytmy predykcyjne i sztuczną inteligencję, a także tworzeniem nowoczesnych systemów mechanicznych.

Mechanizacja, automatyzacja i cyfryzacja górnictwa w obecnych czasach nieodłącznie związana jest z procesami wdrażania przemysłu 4.0 i Internetem rzeczy. Mimo, że przemysł wydobywczy napotyka wiele barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, związanych ze specyfiką sektora to Instytut KOMAG od lat przygotowuje i wdraża rozwiązania, które znajdują zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu.

Działania zainicjowane przez Instytut KOMAG oraz Microsoft spotkały się z dużym wsparciem Ministra Piotra Pyzika, Podsekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który powiedział „wierze, że porozumienie pomiędzy Instytutem KOMAG oraz Microsoft przyczyni się do budowania szerokiego partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, skutecznie wesprze przedsiębiorstwa nie tylko z sektora wydobywczego w budowaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego naszego kraju. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy bieżące uwarunkowania geopolityczne potwierdzają bardzo mocno zachodzące od kilku lat megatrendy, w tym przede wszystkim dywersyfikację bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego Polski. W mojej ocenie wszelkie działania wpływające na zwiększanie potencjału i zdolności obronnych naszego przemysłu, przejawiające się chociażby bieżącą współpracą wszystkich podmiotów w ramach obsługi incydentów bezpieczeństwa, analizy podatności i mitygacji występujących ryzyk są działaniami, wpływającymi na zapewnienie bezpiecznego rozwoju naszego kraju. Liczę również na to, że współpraca Instytutu KOMAG oraz Microsoft wpłynie w przyszłości na zwiększenie liczby podmiotów funkcjonujących w obszarze nowych technologii na Śląsku. KOMAG-owi jako „Instytutowi zielonej przemiany” gratuluję inicjatywy w integrowaniu całych środowisk naukowych na Śląsku i życzę dalszych sukcesów we wdrażaniu czwartej rewolucji przemysłowej w mechanizacji, elektryfikacji, informatyzacji oraz automatyzacji GOSPODARKI 4.0.”.

Powiązane posty