DSI Underground: współpraca ponad granicami

Pracownicy DSI Underground, aby dostarczać produkty, rozwiązania i systemy dla branży górnictwa podziemnego i tunelowania na całym świecie, zlokalizowani są w siedemdziesięciu krajach na sześciu kontynentach. Złożoność struktury i dynamiczny rozwój organizacji skłoniły ją do poszukiwania sposobu, który udoskonali niektóre procesy – uprości przepływ informacji w firmie oraz komunikację z rynkiem w różnych strefach czasowych, a jednocześnie usprawni współpracę i umożliwi jak najlepszą realizację celów biznesowych. Dziś 2500 inżynierów i specjalistów z różnych oddziałów organizacji łączy się codziennie na czatach, spotkaniach oraz telefonicznie, współpracując w środowisku Microsoft Teams. Praca wygląda tak samo w każdym zakątku globu, ponieważ nawet w podróży pracownicy mają przy sobie wszystko, co do niej potrzebne – wraz z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych. Nowe narzędzia podniosły kulturę organizacyjną firmy i wyeliminowały bariery jej dalszego rozwoju.

W ostatnich latach firma DSI Underground znacznie się rozwinęła i dokonała szeregu akwizycji. Zespoły potrzebowały nowej platformy i sposobu komunikacji, który ułatwiłby dotarcie do klientów i sprawniejszą komunikację wewnętrzną.

Zmiany w firmie zaczęły się od automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych. Jeszcze w 2019 roku każdy oddział wykorzystywał inny system informatyczny i korzystał z różnych narzędzi biznesowych. Organizacja zmodernizowała infrastrukturę – zdigitalizowała i przeniosła do chmury serwery, a także zaktualizowała wykorzystywane systemy. Pracownicy mogli pracować zdalnie w Microsoft 365 i mieć dostęp do swojej poczty elektronicznej poza biurem, bez konieczności instalowania zewnętrznych aplikacji.

„Dążyliśmy do transformacji zarówno na poziomie narzędziowym, jak i w obszarze kulturowo-organizacyjnym. Poprzez ujednolicenie w firmie środowiska IT udało nam się nie tylko połączyć ze sobą ludzi, ale i zmienić sposób, w jaki pracują” – mówi Mateusz Borkowski, Head of Global IT and Digital Strategy z DSI Underground.

Łączność i kulturę organizacyjną uzupełniło i rozwinęło wdrożenie Microsoft Teams, który stał się dla pracowników bezpiecznym, intuicyjnym narzędziem do efektywnego funkcjonowania w trybie zdalnym, a dla organizacji – nowym standardem pracy.

Innowacje źródłem przewagi

„Dzięki zorientowaniu na innowacje potrafimy działać zwinnie. Głębokie przekonanie, że pełna cyfrowa zmiana jest źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku, pozwoliło nam na przetransformowanie organizacji na skalę globalną, na sześciu kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. W branży górnictwa i tunelarstwa  jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o wykorzystanie cyfrowych rozwiązań i wyznaczamy standardy rozwoju” – uzupełnia Marek Grocholewski, Director Projects and Business Development z DSI Underground.

Istotnym elementem projektu było wdrożenie kompleksowej telefonii głosowej Teams Phone, czyli przeniesienie wszystkich systemów telefonicznych do chmury, poprzez połączenie technologii VOIP z Microsoft Teams. W pełni zintegrowana, wydajna i przyjazna dla użytkowników usługa pomaga osiągać lepsze wyniki biznesowe, a tym samym zwiększa  efektywność całej firmy. Wyeliminowano koszt operatorów telekomunikacyjnych, a połączenia zyskały obraz wideo. Teams Phone umożliwił pracownikom jednakowe funkcjonowanie z różnych lokalizacji, ponieważ podróżując mogą zabierać ze sobą całe środowisko pracy, wraz z numerami telefonów stacjonarnych. Jest to możliwe dzięki integracji z publiczną siecią telekomunikacyjną i przydzielenia użytkownikom Teams Phone telefonicznej numeracji krajowej oraz międzynarodowej dla wszystkich połączeń.

Transformacja wewnętrzna przełożyła się na współpracę wykraczająca poza granice organizacji. Nowe narzędzia i możliwości pobudziły kreatywność pracowników i zaczęto je wykorzystywać także do niestandardowych zadań. Firma mogła w sposób zdalny przeprowadzić szkolenia z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości dla klienta z Japonii i zabezpieczyć całą wymianę dokumentacji poprzez umieszczenie jej na Microsoft Sharepoint.

„Za sprawą Teams jesteśmy w kontakcie ze sobą i z klientami, współpracujemy w ramach grup roboczych i stale szukamy nowych rozwiązań. Zaawansowanie technologiczne sprawia, że znikają bariery rozwoju i jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom ze strony rynku i klientów”– opowiada Marek Grocholewski z DSI Underground.

Bezpieczeństwo, które sprzyja rozwojowi

Istotnym elementem i korzyścią wynikającą z przeniesienia wszystkich zasobów firmowych do chmury jest podniesienie bezpieczeństwa cyfrowego organizacji. Mechanizmy natywnie zastosowane w rozwiązaniach chmurowych zabezpieczają firmę przed atakami cyberprzestępców i wyciekiem wrażliwych danych. Potwierdziły to testy penetracyjne i symulacje ataków przeprowadzane wraz z partnerem wdrożeniowym, firmą Integrity Partners. DSI Underground zadbało o jednoczesne szkolenia dla pracowników, poszerzające i aktualizujące ich wiedzę z zakresu cyberhigieny.

„Konsekwentnie realizowana transformacja cyfrowa DSI Underground otwiera przed organizacją nowe możliwości rozwoju. W branżach takich jak przemysł ciężki, gdzie korzystanie z rozwiązań chmurowych w codziennej pracy nie jest oczywiste, wzrost wydajności i jakości procesów na skutek cyfryzacji jest skokowy. Firmy szybciej reagują na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i mogą zwiększać skalę działalności, jak również usprawniać procesy operacyjne i produkcyjne” – mówi Anna Wardziak, szefowa departamentu Modern Work i Security z polskiego oddziału Microsoft.

Powiązane posty