Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Bartosz Stebnicki

Dyrektor Sektora Publicznego / Director of Public Sector

Dołączył do zespołu polskiego oddziału Microsoft i Zarządu firmy, z dniem 1 lipca 2017 objął funkcję Dyrektora Sektora Publicznego.

Bartosz Stebnicki związał swoją karierę zawodową z branżą IT, pełniąc funkcje kierownicze w największych firmach tego sektora. Przez ponad 10 lat był Country Managerem oraz Dyrektorem Sprzedaży w EMC (lata 2000 – 2010). Wcześniej sprawował funkcje kierownicze w Compaq oraz HP. W ciągu 5 ostatnich lat rozwijał własną działalność, zarządzając firmami z różnych obszarów rynku. Bartosz Stebnicki jest absolwentem programu Executive MBA SGH w Warszawie i University of Minnesota, a także szwajcarskiej uczelni ekonomicznej IMD.


Bartosz Stebnicki joined the Polish Microsoft Branch and the Board of the company. On 1 July 2017, he has become the Director of the Public Sector. Bartosz Stebnicki has associated his professional career with the IT industry, working at management positions in major companies from this sector. For over 10 years he was the Country Manager and Sales Director at EMC (2000 – 2010). Previously, he had held executive positions at Compaq and HP. Over the last 5 years, he has been developing his own business, managing companies from different areas of the market. Bartosz Stebnicki is a graduate of the Executive MBA program at the Warsaw School of Economics, the University of Minnesota and the Swiss Business Collage IMD.