Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Krzysztof Malesa

Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa / National Security Officer

Krzysztof Malesa odpowiada za wspieranie organizacji w osiąganiu celów transformacji cyfrowej poprzez wdrażanie najwyższych standardóww cyberbezpieczeństwa.

Krzysztof Malesa dołączył do zarządu polskiego oddziału firmy w październiku 2021 r. Przez blisko 12 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB), najpierw w roli szefa Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a od 2012 roku jako zastępca dyrektora RCB, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej funkcji był m.in. odpowiedzialny za planowanie cywilne oraz ochronę infrastruktury krytycznej, w szczególności w sektorze energetycznym. Do obszarów jego odpowiedzialności należało cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania organizacji. Był również zaangażowany w prace Komitetu Planowania Cywilnego NATO (CEPC), głównie w kontekście zagrożeń hybrydowych i odporności na te zagrożenia.

__________________________________________________________________________________________________

Krzysztof Malesa is responsible for supporting the organization in achieving its digital transformation goals by implementing the highest standards in cybersecurity.

Krzysztof Malesa joined the Board of Microsoft Poland on October 2021. For nearly 12 years he has been working in the Government Centre for Security (RCB), first as head of the National Crisis Management Centre and since 2012 as Deputy Director of the RCB, appointed by the Prime Minister. In this capacity, he was, among other things, responsible for planning civilian emergency operations and the protection of critical infrastructure, particularly in the energy sector. His areas of responsibility included cyber security, risk management and business continuity of organisations. He was also involved in the work of the NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC), mainly in the context of hybrid threats and resilience.

Zdjęcia

Pobieranie zdjęć z Krzysztof Malesa.