Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Magdalena Kasiewicz

Dyrektor ds. Sukcesu Klientów/Customer Success Lead

Magdalena Kasiewicz koncentruje się w swojej pracy na pomocy organizacjom w transformacji cyfrowej poprzez określenie strategii IT i wsparcie w jej realizacji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, specjalizując się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań transformacyjnych oraz efektywnym zarządzaniu zespołami IT. Skutecznie zarządzała różnorodnymi grupami specjalistów technicznych w różnych krajach, a doświadczenie to pozwoliło jej na budowanie umiejętności przywódczych i poszerzanie różnorodności perspektyw. Budowanie efektywnych, autonomicznych zespołów skoncentrowanych na celach biznesowych jest jej pasją. Magdalena Kasiewicz była w poprzednich latach odpowiedzialna m.in. za strategię rozwiązań Microsoft Services dla DevOps oraz modernizację aplikacji i migrację do chmury w centrali Microsoft w Redmond.

Magdalena Kasiewicz jest członkiem zarzadu Microsoft w Polsce i odpowiada za Departament: Customer Success Unit.


Magdalena Kasiewicz focuses her work on helping organizations achieve digital transformation by defining IT strategy and supporting its implementation. She has over 20 years of experience in the IT industry, specializing in designing and implementing transformational solutions and effectively managing IT teams. She has successfully managed diverse groups of technical professionals in different countries, and this experience has allowed her to build leadership skills and broaden diversity of perspectives. Building effective, autonomous teams focused on business goals is her passion. In previous years, Magdalena Kasiewicz was responsible for Microsoft Services solutions strategy for DevOps and application modernization and migration to the cloud at Microsoft headquarters in Redmond.

Magdalena Kasiewicz is a member of the Leadership Team at Microsoft in Poland and is responsible for the Department: Customer Success Unit.

Zdjęcia

Pobieranie zdjęć z Magdalena Kasiewicz.