Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Michał Gołębiewski

Dyrektor Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw/ SMC Lead

Michał Gołębiewski dołączył do Zarządu Microsoft w lipcu 2021 i jest odpowiedzialny za współpracę z klientami Microsoft z sektora SMC, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Jego rolą jest wspieranie tego sektora rynku w obszarze transformacji technologicznej, a przez to wzmocnienie rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej.

Michał Gołębiewski jest doświadczonym menedżerem działającym w branży nowych technologii od ponad 25 lat. Od 1996 roku jest związany z Microsoft. W międzyczasie pełnił w firmie różne role, m.in. jako Manager ds. Operacyjnych w Polsce, czy Dyrektor Operacyjny i Marketingu w Rumunii i w Malezji, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie nowych strategii marketingowych, rozszerzanie sprzedaży, wzmacnianie obecności marki na lokalnym rynku oraz rozbudowę sieci partnerów Microsoft.


Michał Gołębiewski joined the Microsoft Leadership Team in July 2021 and is responsible for cooperation with Microsoft customers from the SMC sector, i.e. small and medium enterprises. His role is to support this market sector in the area of technological transformation and thus strengthen the development of the Polish Digital Valley.

Michał Gołębiewski is an experienced manager active in the new technologies sector for over 25 years. Since 1996 he has been associated with Microsoft. In the meantime he has held various roles in the company, including Manager of Operations in Poland, or Director of Operations and Marketing in Romania and Malaysia, where he was responsible for implementing new marketing strategies, expanding sales, strengthening the brand presence on the local market, and developing a network of Microsoft partners.