Przejdź do głównej zawartości

Kierownictwo i czołowi eksperci

Kontakt dla prasy

Anna Klimczuk
Head of Communication
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa, Polska
tel: (+48 22) 594 10 00

Michał Jaworski

Dyrektor Strategii Technologicznej / Technology Director

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985). Jeśli wrócił z podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem.


Employee with the longest experience in the Polish branch of Microsoft, where he has been working since September 1994, currently as the National Technology Officer. At the same time, he is a Member of the Management Board of Microsoft sp. z o.o. (since 2013). Member of the Working Group on Data Protection at the Ministry of Digitization (2018). Vice-Chairman of the Council of The Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications. He regularly publishes in “IT Professional” and “IT in Administration”.

Graduate of the Warsaw University of Technology, Faculty of Precision Mechanics (1985). If he came back from a trip, it means that he is already planning another one. He would most willingly find time for one more book or a longer walk with his dog.